Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

MediaNumeric: szkolenie nowego pokolenia dziennikarzy we współpracy z Uniwersytetem SWPS

float_intro: images-old/2015/Nagrody/MediaNumeric-SWPS-University-1.jpg

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet SWPS przystąpił do projektu Erasmus+ MediaNumeric, którego celem jest przeszkolenie nowego pokolenia dziennikarzy do pracy z dużymi zbiorami danych i walki z dezinformacją. Jako ośrodek studiów dziennikarskich oraz medioznawstwa Uniwersytet SWPS reprezentuje domenę badawczą i edukacyjną oraz wnosi wkład do wszystkich aspektów projektu MediaNumeric. Uczelnia będzie odpowiedzialna za analizę potrzeb i merytoryczny program szkół letnich i zimowych. Nasi wykładowcy opracują kilka modułów programu szkoleniowego i będą gospodarzami jednej edycji programu. Uniwersytet SWPS będzie zaangażowany w ewaluację programu i jego późniejsze usprawnienia. Przyczyni się również do komunikacji i rozpowszechniania informacji o programie.

MediaNumeric: szkolenie nowego pokolenia dziennikarzy do pracy z dużymi zbiorami danych i zwalczania dezinformacji

Projekt Erasmus+ MediaNumeric zapewnia zasoby szkoleniowe, aby kształcić nowe pokolenie studentów w zakresie dziennikarstwa i komunikacji. Studenci MediaNumeric zostaną zaopatrzeni w teoretyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do przebrnięcia i wykorzystania (dużych) danych, opowiadania wzbogaconych (multimedialnych) historii i wnoszenia wkładu w demokrację poprzez wspieranie ekosystemu wiadomości, który jest bardziej odporny na dezinformację. Unia Europejska zainwestuje milion euro w tę inicjatywę, na czele której stoi konsorcjum składające się z agencji informacyjnych, uniwersytetów, archiwów i akceleratora medialnego.

Cyfryzacja zmieniła wszystkie aspekty krajobrazu mediów informacyjnych, od sposobu tworzenia treści po ich dystrybucję i sposoby wchodzenia z nimi w interakcję. Europejscy obywatele i dziennikarze są teraz podłączeni do największej sieci informacyjnej, jaka kiedykolwiek istniała. Z jednej strony te bogate dane dają dziennikarstwu opartemu na danych okazję do odkrywania nowych historii i zagłębiania się w duże (historyczne) zbiory danych. Z drugiej strony pojawienie się tych zmian technologicznych stwarza nowe wyzwania dla dziennikarzy i obywateli, takie jak łatwe i obfite rozpowszechnianie niedokładnych i wprowadzających w błąd informacji. Te kwestie wstrząsnęły podstawami zawodu dziennikarza.

W tym kontekście MediaNumeric ma na celu edukację nowego pokolenia dziennikarzy i twórców narracji, a poprzez swój program szkoleniowy zapewnia im narzędzia i możliwości potrzebne do stworzenia europejskiego ekosystemu medialnego, który jest zorientowany na użytkownika, sprawiedliwy i zbalansowany, zrównoważony ekonomicznie i zaawansowany technologicznie.

Mówiąc dokładniej, MediaNumeric ma na celu dogłębne zrozumienie potrzeb branży medialnej i powiązanie ich z ofertą edukacyjną uczelni; zwrócenie uwagi na potencjał wykorzystania dużych multimedialnych baz danych w dziennikarstwie (opartym na danych) i pozadziennikarskiej produkcji medialnej; zapewnienie kompleksowego programu szkoleniowego; wspieranie dialogu i większego zrozumienia między sektorami poprzez angażowanie wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron w dyskusje związane z analizą i produkcją mediów w oparciu o dane, ustalanie faktów i krytykę źródeł; zapewnienie trwałości programu szkoleniowego MediaNumeric, w ramach którego powstałe materiały szkoleniowe będą zebrane i wykorzystywane jako otwarte materiały szkoleniowe online, jako kompleksowe, zintegrowane kursy lub w postaci modułów granularnych.

Konsorcjum

MediaNumeric jest finansowane w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, realizowanego od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Konsorcjum jest złożone z wiodących aktorów ze środowiska akademickiego, medialnego i archiwów audiowizualnych z czterech państw członkowskich UE:

  • The Netherlands Institute for Sound and Vision (NL),
  • Inholland University of Applied Sciences (NL),
  • FINA Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (PL),
  • Uniwersytet SWPS (PL),
  • AFP Agence France Presse (FR),
  • INA Institut national de l'audiovisuel (FR ),
  • Storytek (EE),
  • EUscreen Foundation (NL).

MediaNumeric logo

ErasmusPlus logo

Kontakt

Kontakt w sprawie zapytań dotyczących mediów i projektów:
Rachel Somers Miles, The Netherlands Institute for Sound and Vision
E-mail: [email protected]

Aby uzyskać więcej informacji i śledzić działania w ramach MediaNumeric, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu: www.medianumeric.eu.

logotypy media mumeric pl v2