Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wyniki wyszukiwania
Projekty strategiczno-rozwojowe

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

32

liczba znalezionych projektów

98,54mln zł

łączna kwota znalezionych projektów

  SELECT DISTINCT `c`.`title` AS title, `c`.`id`, `c`.`alias`, `c`.`catid`, `c`.`images` FROM `su4_content` c, `su4_custom_properties_values` cpv, `su4_custom_properties` cp , `su4_custom_properties` lokalizacja_projekty, `su4_custom_properties` typ_projektu WHERE (`c`.`catid` = 610 OR `c`.`catid` = 96 OR `c`.`catid` = 42) AND `lokalizacja_projekty`.`content_id` = `c`.`id` AND `lokalizacja_projekty`.`field_id` = 10027 AND (`lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10510 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10511 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10515 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10512 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10513 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10514) AND `typ_projektu`.`content_id` = `c`.`id` AND `typ_projektu`.`field_id` = 10023 AND (`typ_projektu`.`value_id` = 10331) AND `cpv`.`field_id` = 4 AND `cpv`.`id` = `cp`.`value_id` AND `cp`.`content_id` = `c`.`id` AND `c`.`access` = 1 AND `c`.`state` = 1 AND (`c`.`publish_up`='0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`publish_up`<='2024-06-16 08:16:59') AND (`c`.`publish_down`='0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`publish_down`>='2024-06-16 08:16:59') ORDER BY title COLLATE utf8mb4_polish_ci

  Kierownik projektu: Komor Marta

  Status projektu: realizowany

  „Mój Uniwersytet SWPS" aplikacja mobilna

  Dyscyplina: nie dotyczy

  Kierownik projektu: Siedlaczek Agata

  Status projektu: realizowany

  Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Gruszczyńska Ewa

  Status projektu: realizowany

  Doskonałość Dydaktyczna Uczelni

  Dyscyplina:

  Kierownik projektu: Janicka Monika

  Status projektu: realizowany

  ER-UA. Wzmocnienie współpracy z uczelniami ukraińskimi w ramach Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich

  Dyscyplina: nie dotyczy

  Kierownik projektu: Rzeźnik Grzegorz

  Status projektu: realizowany

  Gov_LAB – program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego

  Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

  Kierownik projektu: Gawrycka Iwona

  Status projektu: realizowany

  Inkubator Innowacyjności 4.0

  Dyscyplina: nie dotyczy

  Kierownik projektu: Koczanowicz Leszek

  Status projektu: realizowany

  Miasta jako areny innowacji politycznych ukierunkowanych na wzmocnienie demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej

  Dyscyplina: filozofia, nauki o polityce i administracji, psychologia

  Kierownik projektu: Brzezicka Aneta

  Status projektu: realizowany

  Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie - Psychologia & Informatyka (MISD - P&I)

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Ger Ewa

  Status projektu: realizowany

  Mój Uniwersytet SWPS – Uczelnia dostępna

  Dyscyplina: nie dotyczy

  Kierownik projektu: Gąsiorowska Agata

  Status projektu: realizowany

  Nastawienie rynkowe jako skutek pozabezpiecznego przywiązania. Eksploracja relacji i jej psychologicznych mechanizmów

  Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

  Kierownik projektu: Romańczuk-Murzyn Anna

  Status projektu: realizowany

  Nowoczesna komunikacja zagraniczna uczelni poprzez content video

  Dyscyplina: nie dotyczy

  Kierownik projektu: Julia Tyburska

  Status projektu: realizowany

  Program Erasmus+ KA131

  Dyscyplina: nie dotyczy

  Kierownik projektu: Julia Tyburska

  Status projektu: realizowany

  Program Erasmus+ KA171

  Dyscyplina: nie dotyczy

  Kierownik projektu: Popławska-Boruc Agnieszka

  Status projektu: realizowany

  Realizacja III misji Uniwersytetu SWPS poprzez wdrożenie programów zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz seniorów i seniorek

  Dyscyplina: nie dotyczy

  Kierownik projektu: Radek Patrycja

  Status projektu: realizowany

  Startup Booster for Social Impact

  Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

  Kierownik projektu: Ilczuk Dorota

  Status projektu: zakończony

  Szacowanie liczebności artystów, twórców i wykonawców w Polsce

  Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

  Kierownik projektu: Boroń Magdalena

  Status projektu: realizowany

  Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Miasta Poznania

  Dyscyplina: nie dotyczy

  Kierownik projektu: Romanowska Magdalenia

  Status projektu: realizowany

  Uczenie do starości. Edukacja międzypokoleniowa w perspektywie relacyjnej

  Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Izdebski Hubert

  Status projektu: zakończony

  Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego

  Dyscyplina: nauki prawne

  Kierownik projektu: Cisłak Aleksandra

  Status projektu: realizowany

  Wsparcie realizacji strategii badawczej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

  Dyscyplina: nie dotyczy

  Kierownik projektu: Terlicki Jacek

  Status projektu: realizowany

  Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  Dyscyplina: nie dotyczy

  Kierownik projektu: Samson Katarzyna

  Status projektu: realizowany

  Zaufanie do sztucznej inteligencji

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Gąsiorowska Agata

  Status projektu: realizowany

  Zaufanie jako zjawisko polimorficzne. Psychologiczna specyfika zaufania w relacjach wspólnotowych i rynkowych

  Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

  Kierownik projektu: Barcińska Katarzyna

  Status projektu: realizowany

  Zawody przyszłości - rozwój kompetenci młodzieży w kontekście przemian współczesnego świata

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Ger Ewa

  Status projektu: realizowany

  Zintegrowany Program Rozwoju II

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Ger Ewa

  Status projektu: realizowany

  Zintegrowany Program Rozwoju SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

  Dyscyplina: nie dotyczy