Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
ER-UA. Wzmocnienie współpracy z uczelniami ukraińskimi w ramach Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich
międzynarodowy
strategiczno-rozwojowy
realizowany

ER-UAWzmocnienie współpracy z uczelniami ukraińskimi w ramach Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich

Monika Janicka
kierownik projektu
Monika Janicka
mgr

Koordynator Projektów Międzynarodowych

wartość projektu: 588 820 PLN
instytucja finansująca: NAWA
dyscyplina: nie dotyczy
lokalizacja: projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2024

Założeniem projektu kierowanego przez Monikę Janicką z Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu SWPS, jest realizacja działań wspierających współpracę akademicką z uczelniami ukraińskimi, które będą komplementarne do działań podejmowanych przez Uniwersytet SWPS w ramach sojuszu uniwersytetów europejskich ERUA.

Numer projektu: E006-31

Założenia projektu

Uniwersytet SWPS podejmuje działania służące realizacji długoterminowej strategii współpracy międzynarodowej w obszarze kształcenia między sojuszem ERUA a partnerskimi uczelniami z Ukrainy. W niniejszym projekcie zaplanowano m.in. wizyty studyjne, a także uczestnictwo ukraińskich partnerów w warsztatach Laboratorium Innowacji Akademickich ERUA.

Celem podjęcia współpracy z uczelniami ukraińskimi jest praca na rzecz studentów i studentek, kadry akademickiej, a także dotkniętego wojną społeczeństwa ukraińskiego. Kooperacja uczelni sojuszu ERUA i ukraińskich partnerów skupia się na zwiększeniu mobilności studentów i studentek oraz pracowników akademickich i organizacyjnych. W oparciu o działania Uniwersytetu SWPS w sojuszu ERUA, zaplanowane na 2024 rok, uczelnia będzie dążyła m.in. do stworzenia warunków wspierających krótkoterminowe wizyty z ukraińskich uczelni partnerskich.

Kolejnym celem jest zaangażowanie partnerskich uczelni z Ukrainy w prace i warsztaty związane z innowacyjnymi możliwościami nauczania i uczenia się. Poprzez zaplanowane w niniejszym projekcie zadania Uniwersytet SWPS będzie dążył do zacieśnienia współpracy między ukraińskimi uczelniami a uczelniami krajów Unii Europejskiej. Rozbudowanie międzynarodowej sieci współpracy naukowej i badawczej to fundament kolejnych wspólnych projektów w najbliższych latach.

Metodologia

W projekcie zaplanowano podjęcie następujących działań:

 • krótkoterminowe wizyty studyjne kadry akademickiej i administracyjnej z ukraińskich uczelni partnerskich w USWPS i w innych uczelniach sojuszu ERUA,
 • udział studentów uczelni partnerskich z Ukrainy w szkole letniej dostępnej w roku akademickim 2023/2024 w USWPS oraz innej uczelni ERUA,
 • uczestnictwo wybranych uczelni ukraińskich w warsztatach na temat innowacji akademickich w ramach Laboratorium Innowacji Akademickich sojuszu ERUA,
 • podukcja 3 webinariów dotyczących wsparcia psychologicznego społeczności ukraińskiej (dla osób współpracujących w Polsce z Ukrainkami/Ukraińcami w wielu obszarach, dla Ukrainek/Ukraińców pracujących z Polakami; dla organizacji pozarządowych nt. rekomendacji dotyczących wspierania uchodźców z Ukrainy; dla pedagogów i psychologów nt. pracy z dziećmi po doświadczeniach traumatycznych),
 • wspólna konferencja dla uczelni partnerskich z Ukrainy i członków sojuszu ERUA zorganizowana na Uniwersytecie SWPS.

Zespół

Partnerzy z Ukrainy

 • Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza,
 • Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki,
 • Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki,
 • Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenko w Kijowie,
 • Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”,
 • Sumski Uniwersytet Narodowy,
 • National technical University of Ukraine, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute,
 • KROK University, Kijów.

Użyteczność wyników

Realizacja projektu umożliwi:

 • budowanie mostu między uczelniami ukraińskimi a sojuszem ERUA i Uniwersytetami Europejskimi;
 • nawiązanie bezpośrednich kontaktów między przedstawicielami uczelni ukraińskich a członkami sojuszu ERUA;
 • wymianę informacji i zasobów między uczelniami;
 • wsparcie społeczności akademickiej z Ukrainy, wzrost kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej z Ukrainy w kontekście m.in. innowacji akademickich oraz szkół letnich w przypadku studentów;
 • wymianę doświadczeń, perspektyw i pomysłów dotyczących innowacyjnych możliwości nauczania i uczenia się, a także współpracy przy kolejnych wspólnych projektach zarówno dydaktycznych, jak i naukowych;
 • udzielenie wsparcia psychologicznego dla społeczności ukraińskiej w obliczu trwającej wojny;
 • zwiększenie widoczności sojuszu ERUA poprzez działania promocyjne.