Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
ER-UA. Wzmocnienie współpracy z uczelniami ukraińskimi w ramach Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich
międzynarodowy
strategiczno-rozwojowy
realizowany

ER-UAWzmocnienie współpracy z uczelniami ukraińskimi w ramach Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich

Monika Janicka
kierownik projektu
Monika Janicka
mgr

Koordynator Projektów Międzynarodowych

wartość projektu: 588 820 PLN
instytucja finansująca: NAWA
dyscyplina: nie dotyczy
lokalizacja: projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2024

Założeniem projektu kierowanego przez Monikę Janicką z Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu SWPS, jest realizacja działań wspierających współpracę akademicką z uczelniami ukraińskimi, które będą komplementarne do działań podejmowanych przez Uniwersytet SWPS w ramach sojuszu uniwersytetów europejskich ERUA.

Numer projektu: E006-31

Założenia projektu

Uniwersytet SWPS podejmuje działania służące realizacji długoterminowej strategii współpracy międzynarodowej w obszarze kształcenia między sojuszem ERUA a partnerskimi uczelniami z Ukrainy. W niniejszym projekcie zaplanowano m.in. wizyty studyjne, a także uczestnictwo ukraińskich partnerów w warsztatach Laboratorium Innowacji Akademickich ERUA.

Celem podjęcia współpracy z uczelniami ukraińskimi jest praca na rzecz studentów i studentek, kadry akademickiej, a także dotkniętego wojną społeczeństwa ukraińskiego. Kooperacja uczelni sojuszu ERUA i ukraińskich partnerów skupia się na zwiększeniu mobilności studentów i studentek oraz pracowników akademickich i organizacyjnych. W oparciu o działania Uniwersytetu SWPS w sojuszu ERUA, zaplanowane na 2024 rok, uczelnia będzie dążyła m.in. do stworzenia warunków wspierających krótkoterminowe wizyty z ukraińskich uczelni partnerskich.

Kolejnym celem jest zaangażowanie partnerskich uczelni z Ukrainy w prace i warsztaty związane z innowacyjnymi możliwościami nauczania i uczenia się. Poprzez zaplanowane w niniejszym projekcie zadania Uniwersytet SWPS będzie dążył do zacieśnienia współpracy między ukraińskimi uczelniami a uczelniami krajów Unii Europejskiej. Rozbudowanie międzynarodowej sieci współpracy naukowej i badawczej to fundament kolejnych wspólnych projektów w najbliższych latach.

Metodologia

W projekcie zaplanowano podjęcie następujących działań:

 • krótkoterminowe wizyty studyjne kadry akademickiej i administracyjnej z ukraińskich uczelni partnerskich w USWPS i w innych uczelniach sojuszu ERUA,
 • udział studentów uczelni partnerskich z Ukrainy w szkole letniej dostępnej w roku akademickim 2023/2024 w USWPS oraz innej uczelni ERUA,
 • uczestnictwo wybranych uczelni ukraińskich w warsztatach na temat innowacji akademickich w ramach Laboratorium Innowacji Akademickich sojuszu ERUA,
 • podukcja 3 webinariów dotyczących wsparcia psychologicznego społeczności ukraińskiej (dla osób współpracujących w Polsce z Ukrainkami/Ukraińcami w wielu obszarach, dla Ukrainek/Ukraińców pracujących z Polakami; dla organizacji pozarządowych nt. rekomendacji dotyczących wspierania uchodźców z Ukrainy; dla pedagogów i psychologów nt. pracy z dziećmi po doświadczeniach traumatycznych),
 • wspólna konferencja dla uczelni partnerskich z Ukrainy i członków sojuszu ERUA zorganizowana na Uniwersytecie SWPS.

Zespół

Partnerzy z Ukrainy

 • Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza,
 • Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki,
 • Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki,
 • Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenko w Kijowie,
 • Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”,
 • Sumski Uniwersytet Narodowy,
 • National technical University of Ukraine, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute,
 • KROK University, Kijów.

Użyteczność wyników

Realizacja projektu umożliwi:

 • budowanie mostu między uczelniami ukraińskimi a sojuszem ERUA i Uniwersytetami Europejskimi;
 • nawiązanie bezpośrednich kontaktów między przedstawicielami uczelni ukraińskich a członkami sojuszu ERUA;
 • wymianę informacji i zasobów między uczelniami;
 • wsparcie społeczności akademickiej z Ukrainy, wzrost kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej z Ukrainy w kontekście m.in. innowacji akademickich oraz szkół letnich w przypadku studentów;
 • wymianę doświadczeń, perspektyw i pomysłów dotyczących innowacyjnych możliwości nauczania i uczenia się, a także współpracy przy kolejnych wspólnych projektach zarówno dydaktycznych, jak i naukowych;
 • udzielenie wsparcia psychologicznego dla społeczności ukraińskiej w obliczu trwającej wojny;
 • zwiększenie widoczności sojuszu ERUA poprzez działania promocyjne.