logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Nie
dr
Marta Jackowska
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia
czarny

dr

Marta Jackowska

Wydział Psychologii w Sopocie
adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Profil naukowy

Psycholog zdrowia. Naukowo zajmuje się badaniem snu. Interesuje ją związek snu z dobrostanem, stresem, zdrowiem fizycznym i poznawczym. Wraz z psycholożką biologiczną z Uniwersytetu w Ostrawie pracuje nad związkiem pomiędzy snem a funkcjonowaniem nerwu błędnego.

Członkini zespołu badawczego w projekcie „Poznawanie związku pomiędzy snem i podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia: badania nad snem mierzonym obiektywnie i subiektywnie” (numer grantu: PG/13/65/30440, finansowany przez British Heart Foundation). Projekt zaowocował dwoma publikacjami (Jackowska & Steptoe, 2015, Sleep Medicine; Schrempft, Jackowska, et al., 2019, BMC public health). Obecnie członkini zespołu w projekcie „Wpływ przezskórnej stymulacji nerwu błędnego na funkcje poznawcze” (numer grantu: 17-22346Y; 2017, finansowany przez Czech Science Foundation). W tym projekcie, opartym na randomizowanym, kontrolowanym badaniu klinicznym, bada wpływ stymulacji nerwu błędnego na poprawę jakości snu.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii zdrowia; tematyka jej wykładów i warsztatów to wpływ dobrostanu na zdrowie fizyczne i zachowania prozdrowotne; związek między osobowością i zdrowiem fizycznym; postawy pacjentów wobec zaleceń lekarskich; praktyka badawcza i metodologia stosowana w psychologii zdrowia.