Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Działalność
wydawnicza

Uczelniana oficyna wydawnicza została powołana do życia w 2002 r. W latach 2002–2012 działała pod nazwą Academica. Za swoją działalność otrzymała wiele nagród i wyróżnień. W 2012 r. nastąpiły organizacyjne zmiany formuły funkcjonowania wydawnictwa – od tej pory oficyna publikuje pod nazwą Wydawnictwo Uniwersytetu SWPS. Współpracuje także z najważniejszymi naukowymi oficynami w kraju i wieloma zagranicznymi.

Wydawnictwo
Uniwersytetu SWPS

Zadaniem uczelnianego wydawcy jest publikowanie podręczników, monografii, skryptów, czasopism, prac habilitacyjnych i doktorskich autorstwa pracowników dydaktycznych uczelni. Dzięki szerokiej współpracy z uznanymi edytorami rynku książki akademickiej wydawnictwo pomaga w zaprezentowaniu dorobku naukowego, inicjując wydania koedycyjne oraz wspierając merytorycznie i organizacyjnie wszystkie wartościowe projekty.

Publikacje ze znakiem Uniwersytetu SWPS

Od wielu lat do rąk czytelników trafia bogata i różnorodna oferta Wydawnictwa Uniwersytetu SWPS, obejmująca publikacje pracowników uczelni prezentujące wyniki badań z wielu dziedzin nauk humanistycznych i społecznych – psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, wiedzy o języku i literaturze, filozofii, edukacji, etyki, a także seksuologii czy historii.

O książki i czasopisma można pytać we wszystkich renomowanych księgarniach naukowych i akademickich na terenie całego kraju oraz w salonach Empik. Wybrane pozycje z oferty są dostępne w wersjach elektronicznych (e-book) na platformie ibuk.pl.

Współpraca wydawnicza

 • Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 • PWN
 • Avalon
 • Diffin
 • Beck
 • Peter Lang
 • Silva Rerum
 • Auctorum
 • Semper
 • Smak Słowa
 • Scholar
 • Katedra
 • Sedno
 • Dom Wydawniczy Elipsa
 • Wydawnictwo Libron
 • Wydawnictwo Poltext
 • Wydawnictwo Prześwity
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer
 • Wydawnictwo MT Biznes
 • Wydawnictwo Laurum
 • Wydawnictwo Słówko

Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze6-05-2024

„Dezinformacja w czasach kryzysu” – kompleksowe opracowanie

Czytaj więcej
Nowości wydawnicze26-04-2024

„Komentarz do Konstytucji RP. Art. 40”

Czytaj więcej
Nowości wydawnicze26-04-2024

„Komentarz do Konstytucji RP. Art. 35”

Czytaj więcej
Nowości wydawnicze23-04-2024

„Komentarz do Konstytucji RP. Art. 79”

Czytaj więcej
Nowości wydawnicze27-03-2024

„Z nosem w smartfonie. Co nasze dzieci robią w internecie i czy na pewno trzeba się tym martwić?”

Czytaj więcej
Nowości wydawnicze21-03-2024

Wyjątkowy „Leksykon terminów medialnych” – praca zbiorowa polskich medioznawców

Czytaj więcej
Nowości wydawnicze13-03-2024

Poznaj siłę koreańskiej kultury popularnej!

Czytaj więcej
Nowości wydawnicze21-02-2024

„Prawo do sądu a uzasadnianie orzeczeń sądowych – studium konstytucyjnoprawne”

Czytaj więcej
Nowości wydawnicze6-02-2024

„Mediacja w rozwiązywaniu indywidualnych sporów pracowniczych. Ujęcie modelowe”

Czytaj więcej
Nowości wydawnicze29-01-2024

„Overground – czyli mała książeczka o tym, jak to było dawniej (archiwalia alternatywy – 1980-1994)”

Czytaj więcej
Nowości wydawnicze21-12-2023

„Umykanie. Pomyślenia z etnografii życia”

Czytaj więcej
Nowości wydawnicze18-12-2023

„Kierunki rozwoju branży odnawialnych źródeł energii w Polsce. Aspekty prawne”

Czytaj więcej
Nowości wydawnicze1-12-2023

Cykl komentarzy do Konstytucji RP pisany przez ekspertów

Czytaj więcej
Nowości wydawnicze27-11-2023

„Social Biases During Covid 19”

Czytaj więcej
Nowości wydawnicze21-11-2023

„Zgoda jako zdarzenie prawa pracy”

Czytaj więcej

Nagrody
i wyróżnienia

Poznańskie Dni Książki Naukowej

 • Nagroda specjalna dziennikarzy za książkę „Media audiowizualne” pod red. Wiesława Godzica (koedycja z WAiP) w konkursie im. ks. Edwarda Pudełko na najlepszy podręcznik akademicki w roku 2011 w ramach XV Poznańskich Dni Książki Naukowej
 • Wyróżnienie na XIV Poznańskich Dni Książki Naukowej dla najlepszego podręcznika akademickiego za „Kulturo-znawstwo – dyscyplina bez dyscypliny” pod red. Wojciecha Burszty oraz Michała Januszkiewicza

Targi Książki Akademickiej Academia

 • Wyróżnienie dla książki „Romowie 2009. Między wędrówką a edukacją” pod red. Barbary Weigl w konkursie na najlepszą książkę akademicką w ramach IV Targów Książki Akademickiej Academia 2010

Targi Edukacja

 • Medal Targów Edukacja 2010 w Kielcach za książkę „Media audiowizualne” pod red. Wiesława Godzica (koedycja z WAiP)

Nagroda Teofrasta

 • Nominacja do Nagrody Teofrasta w kategorii najlepszej naukowej książki psychologicznej 2010 r. dla publikacji pod red. Idy Kurcz i Hanny Okuniewskiej „Język jako przedmiot badań psychologicznych”
 • Nagroda Teofrasta dla najlepszej naukowej książki psychologicznej 2009 r. dla publikacji Pawła Boskiego „Kulturowe ramy zachowań społecznych” (koedycja z WN PWN) – dwie inne pozycje wydane nakładem Wydawnictwa Academica uzyskały nominacje (w sumie trzy na cztery przyznane) do tego prestiżowego wyróżnienia w kategorii książki naukowej

Czasopisma naukowe

Azja-Pacyfik: Społeczeństwo–polityka–gospodarka Uniwersytet SWPS

Azja-Pacyfik: Społeczeństwo–polityka–gospodarka

Na rynku wydawniczym ukazuje się coraz więcej książek o Azji. Pojawiły się także liczne portale i strony internetowe jej poświęcone, choć w większości nie mają one charakteru naukowego. Uniwersytet SWPS współfinansuje pismo „Azja–Pacyfik: Społeczeństwo–Polityka–Gospodarka”, które stara się wypełnić tę lukę.

Przejdź na stronę czasopisma

Kultura Popularna Uniwersytet SWPS

Kultura Popularna

„Kultura Popularna” to recenzowany kwartalnik naukowy wydawany nieprzerwanie od 2002 roku. Celem naukowym czasopisma jest analiza kultury codzienności, nowych technologii, sztuki współczesnej, a także wszelkich obszarów związanych z zainteresowaniami społeczeństwa masowego.

Przejdź na stronę czasopisma

Acta-Sueco Polonica Uniwersytet SWPS

Acta Sueco-Polonica

„Acta Sueco-Polonica” to czasopismo naukowe założone w 1993 roku w na Uniwersytecie w Uppsali, a od 2006 r. wydawane przez naszą uczelnię. Tematyka obejmuje najrozmaitsze aspekty stosunków polsko-skandynawskich w dziedzinie kultury, języka i historii oraz prezentuje dokonania badawcze w tym zakresie powstałe w Skandynawii, Polsce i Europie.

Przejdź na stronę czasopisma

Studia Psychologiczne

Studia Psychologiczne

„Studia Psychologiczne” to czasopismo naukowe z dziedziny psychologii wydawane w latach 1956–2018. Do 2001 r. jedynym wydawcą pisma była Polska Akademia Nauk, a od 2002 r. „Studia Psychologiczne” wydawała wspólnie PAN i Uniwersytet SWPS. Od 2016 do 2018 r. jedynym wydawcą pisma był Uniwersytet SWPS.

Przejdź na stronę czasopisma

Social Psychological Bulletin

Social Psychological Bulletin

„Social Psychological Bulletin” to współfinansowane przez Uniwersytet SWPS czasopismo naukowe publikujące badania empiryczne, debaty naukowe i prace przeglądowe z zakresu podstawowej i stosowanej psychologii społecznej.

Przejdź na stronę czasopisma

Partnerzy
handlowi

Książki i czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu SWPS dystrybuują na terenie całego kraju następujący partnerzy handlowi:

 • Firma Księgarska Jacek Olesiejuk Sp. z o.o.
  ul. Poznańska 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  tel. 22 721 30 00
 • Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw Azymut Sp. z o.o.
  ul. Suwak 5, 02-676 Warszawa
  tel. 22 847 20 02
 • Księgarnia PSYCHE
  ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
  tel. 22 517 96 30