Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

Studia psychologiczne

„Studia Psychologiczne” to czasopismo naukowe z dziedziny psychologii wydawane w latach 1956–2018. Do 2001 r. jedynym wydawcą pisma była Polska Akademia Nauk, a od 2002 r. „Studia Psychologiczne” wydawała wspólnie PAN i Uniwersytet SWPS. Od 2016 do 2018 r. jedynym wydawcą pisma był Uniwersytet SWPS.

„Studia Psychologiczne”
Ponad 60 lat tradycji

Przez cały okres swojego funkcjonowania w czasopiśmie publikowane były artykuły ze wszystkich dziedzin psychologii. Najszerzej reprezentowana była problematyka psychologii poznawczej, psychologii emocji oraz psychologii różnic indywidualnych. W „Studiach Psychologicznych” obowiązywały procedury podwójnie ślepego recenzowania.

Renomę i wartość merytoryczną czasopisma przez lata budowali wybitni redaktorzy naczelni, m.in. prof. Tadeusz Tomaszewski – nestor polskiej psychologii, prof. Janusz Reykowskiprof. Andrzej Eliasz. Od roku 2016 do końca działalności „Studiów Psychologicznych” funkcję redaktor naczelnej sprawowała prof. dr hab. Magdalena Marszał-Wiśniewska.

W okresie swojego funkcjonowania czasopismo cieszyło się popularnością i nieustannie się unowocześniało. Od 2011 r. artykuły w „Studiach Psychologicznych” były publikowane wyłącznie w wersji elektronicznej w otwartym dostępie, co znacznie ułatwiło czytelnikom zapoznanie się z treściami i dystrybucję czasopisma. Ponadto, od 2014 r., każdy z artykułów był publikowany równolegle w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Skład redakcji

 • Robert Balas – sekretarz naukowy
 • Wiesław Baryła – redaktor naukowy
 • Anna Brzezińska – redaktor naukowy
 • Jerzy Brzeziński – redaktor statystyczny
 • Maciej Haman – redaktor naukowy
 • Emilia Łojek – redaktor naukowy
 • Jan Kaiser – redaktor naukowy
 • Bogdan Wojciszke – redaktor naukowy
 • Magdalena Nowicka – asystent redakcji

International Editorial Board

 • Bertram Gawronski
 • Elisabeth Norman
 • Bert Timmermans

Rada redakcyjna

 • Zdzisław Chlewiński – członek honorowy
 • Krystyna Drat-Ruszczak
 • Anna Grabowska
 • Mirosław Kofta
 • Edward Nęcka
 • Janusz Reykowski – członek honorowy

Archiwum
Dotychczasowe numery

Dotyczas wydane numery czasopisma możesz pobrać w wersji PDF.

Pobierz w wersji pdf