Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wyniki wyszukiwania
Projekty studenckie

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

57

liczba znalezionych projektów

9,91mln zł

łączna kwota znalezionych projektów

  SELECT DISTINCT `c`.`title` AS title, `c`.`id`, `c`.`alias`, `c`.`catid`, `c`.`images` FROM `su4_content` c, `su4_custom_properties_values` cpv, `su4_custom_properties` cp , `su4_custom_properties` lokalizacja_projekty, `su4_custom_properties` typ_projektu WHERE (`c`.`catid` = 610 OR `c`.`catid` = 96 OR `c`.`catid` = 42) AND `lokalizacja_projekty`.`content_id` = `c`.`id` AND `lokalizacja_projekty`.`field_id` = 10027 AND (`lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10510 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10511 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10515 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10512 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10513 OR `lokalizacja_projekty`.`value_id` = 10514) AND `typ_projektu`.`content_id` = `c`.`id` AND `typ_projektu`.`field_id` = 10023 AND (`typ_projektu`.`value_id` = 10335) AND `cpv`.`field_id` = 4 AND `cpv`.`id` = `cp`.`value_id` AND `cp`.`content_id` = `c`.`id` AND `c`.`access` = 1 AND `c`.`state` = 1 AND (`c`.`publish_up`='0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`publish_up`<='2024-06-18 05:01:18') AND (`c`.`publish_down`='0000-00-00 00:00:00' OR `c`.`publish_down`>='2024-06-18 05:01:18') ORDER BY title COLLATE utf8mb4_polish_ci

  Kierownik projektu: Lenda Dominik

  Status projektu: zakończony

  Analiza wielu światów – skuteczne rozwiązanie w czasach kryzysu replikacyjnego w psychologii

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Kołodziej Aleksandra

  Status projektu: zakończony

  Asymetria w paśmie alfa znad okolic czołowych jako czynnik wyjaśniający zmiany poznawcze w depresji

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Kowalewska Ewa

  Status projektu: realizowany

  Badanie psychologicznych i neuronalnych mechanizmów nałogowych zachowań seksualnych wśród kobiet

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Popyk Anzhela

  Status projektu: zakończony

  CHILDTRAN. Rola aktorów socjalizacyjnych w przejściach transnarodowych i formowaniu poczucia przynależności dzieci migrantów w Polsce

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Kryś Jakub

  Status projektu: zakończony

  Czy duma to emocja pozytywna? Społecznie niepożądane konsekwencje doświadczania dumy

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Dyduch-Hazar Karolina

  Status projektu: realizowany

  Czy zemsta jest "słodka"? Badanie roli spodziewanej przyjemności z zemsty na zachowanie odwetowe

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Rodziewicz Agata

  Status projektu: realizowany

  Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania - badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6-9 lat

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Kulwicka-Durmowicz Katarzyna

  Status projektu: realizowany

  Efekt etykietowania a zachowania prospołeczne w stosunku do członków grupy obcej na przykładzie osób z diagnozą depresji

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Gola Mateusz

  Status projektu: zakończony

  Elektrofizjolgiczne i behawioralne wskaźniki neurodegeneracji układu wzrokowego w procesie starzenia.

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Czepczor-Bernat Kamila

  Status projektu: realizowany

  Empiryczna weryfikacja Homeostatycznej Teorii Otyłości wśród dzieci i młodzieży: badania podłużne

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Wójcik Małgorzata

  Status projektu: realizowany

  Friends On / Bullying Off

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Szczepanik Joanna

  Status projektu: zakończony

  Geografia artystyczna Neue Slowenische Kunst. Wieloaspektowość i kolektywizm

  Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Butowska Ewa

  Status projektu: realizowany

  Im trudniej tym lepiej? Jak różne strategie uczenia się oddziałują na siebie

  Dyscyplina: psychologia, nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Fuławka Kamil

  Status projektu: zakończony

  Interakcja procesów afektywnych i zdolności numerycznych w procesie podejmowania decyzji w warunkach ryzyka

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Lenda Dominik

  Status projektu: realizowany

  Jakość decyzji z doświadczenia oraz rola struktury problemu decyzyjnego w zaangażowaniu w poszukiwanie informacji

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Świątek Włodzimierz

  Status projektu: realizowany

  Leadership LAB Project

  Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

  Kierownik projektu: Głąb Katarzyna

  Status projektu: realizowany

  Mapowanie ludzkiej i nie-ludzkiej pamięci. Heterogeniczne strategie pamięci i pojednania w Indonezji okresu przejściowego.

  Dyscyplina: historia, nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Jaskółowska Aleksandra

  Status projektu: zakończony

  Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych. Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cech

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Brzezicka Aneta

  Status projektu: realizowany

  Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie - Psychologia & Informatyka (MISD - P&I)

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Gąsiorowska Agata

  Status projektu: realizowany

  Nastawienie rynkowe jako skutek pozabezpiecznego przywiązania. Eksploracja relacji i jej psychologicznych mechanizmów

  Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia

  Kierownik projektu: Sarzyńska Justyna

  Status projektu: zakończony

  Neurobiologiczne i poznawcze korelaty różnic indywidualnych w instruowanym i nieinstruowanym kłamaniu

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Smoktunowicz Ewelina

  Status projektu: zakończony

  Nie tylko praca: rozwinięcie modelu Job Demandas-Resources o niepowiązane z pracą zasoby własne oraz zasoby partnera życiowego

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Magnuski Mikołaj

  Status projektu: zakończony

  Oscylacje alfa i beta jako predyktory w percepcji wzrokowej

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Sobków Agata

  Status projektu: zakończony

  Podstawowe mechanizmy intuicyjnego przetwarzania informacji

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Rulka Marcin

  Status projektu: zakończony

  Prawne aspekty e-votingu na tle porównawczym

  Dyscyplina: nauki prawne

  Kierownik projektu: Klimek Łukasz

  Status projektu: zakończony

  Rodzina w kontekście migracyjnym. Polskie rodziny w Irlandii

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Roczniewska Marta

  Status projektu: zakończony

  Rola ukierunkowania regulacyjnego osoby i kultury organizacyjnej oraz przekształcenia pracy w reagowaniu na zmianę organizacyjną

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Zarzecka Barbara

  Status projektu: zakończony

  Rozwijanie kompetencji intelektualnych na przestrzeni dorosłego życia: analiza efektywności treningu poznawczo-fizycznego

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Studzińska Anna

  Status projektu: zakończony

  Różnice w postrzeganiu molestowania seksualnego ze względu na płeć ofiar i sprawców

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Serek Jakub

  Status projektu: realizowany

  Różnice w przetwarzaniu decyzji ryzykownych w domenach zysków i strat. Badanie eye-trackingowe

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Zajkowski Wojciech

  Status projektu: zakończony

  Siła woli a podejmowanie decyzji: badanie przy użyciu rezonansu magnetycznego

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Kamińska Olga

  Status projektu: realizowany

  Smutek o wysokiej lub niskiej motywacji dążącej oraz jego poznawcze i psychofizjologiczne korelaty

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Płońska Dagmara

  Status projektu: zakończony

  Strategie aktywizowane w procesie dokonywania przekładu pisemnego. Uwarunkowania kompetencji tłumacza

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Kaim Agnieszka

  Status projektu: zakończony

  Typologia relacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce

  Dyscyplina: nauki socjologiczne

  Kierownik projektu: Kłosowski Michał

  Status projektu: zakończony

  Wnioskowanie o cechach wspólnotowych i sprawnościowych na podstawie opisów zachowania innych ludzi

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Orylska Anna

  Status projektu: zakończony

  Wpływ treningu, motywacji, dojrzewania na rozwój funkcji wykonawczych u dzieci we wczesnym wieku rozwojowym

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Sztachańska Joanna

  Status projektu: realizowany

  Wpływ wdzięczności na dobrostan psychiczny oraz afekt u kobiet z rakiem piersi i kobiet z depresją

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Myślińska-Szarek Katarzyna

  Status projektu: realizowany

  Wpływ zaangażowania interesu własnego na sądy moralne dzieci w wieku przedszkolnym

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Szymański Kamil

  Status projektu: realizowany

  Wpływ zdolności numerycznych na zakrzywienia percepcji czasu o podłożu afektywnym

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Szymański Kamil

  Status projektu: zakończony

  Wpływ zdolności numerycznych na zakrzywienie funkcji percepcji czasu o podłożu afektywnym

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Wrońska Marta

  Status projektu: zakończony

  Wyznaczniki zmian stanów uwagi w procesie twórczym

  Dyscyplina: psychologia

  Kierownik projektu: Godziszewska Ewa

  Status projektu: realizowany

  Za drzwiami American Laboratory Theatre. Rola działalności pedagogicznej Ryszarda Bolesławskiego i Marii Uspienskiej w transmisji rosyjskiego systemu gry aktorskiej na grunt amerykański

  Dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, nauki o kulturze i religii

  Kierownik projektu: Gąsiorowska Agata

  Status projektu: realizowany

  Zaufanie jako zjawisko polimorficzne. Psychologiczna specyfika zaufania w relacjach wspólnotowych i rynkowych

  Dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia