Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Friends On / Bullying Off
międzynarodowy
studencki
aplikacyjny
naukowo-badawczy
realizowany

Friends On / Bullying Off

Małgorzata Wójcik
kierownik projektu
dr
Małgorzata Wójcik

psycholog, zajmuje się psychologią społeczności, zagadnieniami przemocy szkolnej i prześladowania w grupie rówieśniczej

zobacz biogram
wartość projektu: 10 000 PLN
instytucja finansująca: Uniwersytet SWPS
dyscyplina: psychologia
jednostka: Uniwersytet SWPS
lokalizacja: Katowice
okres realizacji: 2024 2025

Celem niniejszego projektu jest zbadanie postrzegania relacji przyjacielskich uczniów i uczennic, którzy doświadczają prześladowania w szkole. Projektem kieruje dr Małgorzata Wójcik, ekspertka w temacie szkolnego bullyingu, współtwórczyni systemu RESQL.

Założenia projektu

Bullying jest zjawiskiem o ogromnym zasięgu i poważnych konsekwencjach zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i funkcjonowania społecznego. Zespół badawczy projektu „Friends on bullying off” planuje przeanalizowanie wpływu przyjaźni pozaszkolnych na przeżywanie doświadczenia bullyingu. Planuje także zbadać:

  • w jaki sposób osoby będące ofiarami bullyingu postrzegają siebie w szkole,
  • jaki wpływ ma przynależność do pozaszkolnej grupy rówieśniczej na postrzeganie siebie i funkcjonowanie w grupie.

Badanie będzie prowadzone równolegle na Uniwersytecie SWPS oraz na University of Gothenburg w Szwecji, co pozwoli na przeprowadzenie wspólnej analizy zebranych danych oraz porównanie wyników pod kątem charakterystyk kultury.

Numer projektu: 1-MGN-23/24

Badania obszaru grup rówieśniczych pokazują, że przyjaźń i wsparcie przyjaciół jest czynnikiem chroniącym przed negatywnymi zjawiskami, takimi jak bullying i wiktymizacja. Przyjaciele dają poczucie bezpieczeństwa, sprawstwa i kontroli. Stanowią pewnego rodzaju tarczę ochronną. Jednak w ograniczonym i kontrolowanym środowisku szkolnym nie wszyscy uczniowie i uczennice mogą nawiązać satysfakcjonujące relację. Chcemy zatem sprawdzić, czy przyjaźnie nawiązywane poza szkołą w alternatywnych grupach rówieśniczych mogą spełniać podobną funkcję. Czy dają poczucie bezpieczeństwa i sprawstwa? Czy polepszają umiejętności nawigowania w skomplikowanej szkolnej rzeczywistości społecznej?

Wójcik, Małgorzata kierowniczka projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Małgorzata Wójcik
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Katowicach"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Małgorzata Wójcikpsycholog, zajmuje się psychologią społeczności, zagadnieniami przemocy szkolnej i prześladowania w grupie rówieśniczej

Metodologia

Badanie zostanie przeprowadzone za pomocą metodologii Teorii Ugruntowanej (Thornberg, Keane, Wójcik, 2023). Planowane jest przeprowadzenie 20 wywiadów pogłębionych częściowo ustrukturyzowanych z uczniami szkół ponadpodstawowych, którzy doświadczyli lub doświadczają bullyingu, a jednocześnie uczestniczą w jakiejś formie zajęć pozalekcyjnych (klub sportowy, harcerstwo, zajęcia teatralne, filmowe itp.).

Wypełnij kwestionariusz

Poniżej link z kwestionariuszem skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku od 14 do 19 lat. Wypełnienie kwestionariusza jest pierwszym krokiem do wzięcia udziału w badaniu:

Relacje w pozaszkolnych grupach rówieśniczych a dobrostan młodzieży

Zespół

W projekt zaangażowani są studenci i studentki Uniwersytetu SWPS:

  • Wojciech Augustyniak-Laube (koordynator projektu),
  • Magdalena Auguścik,
  • Weronika Białczak,
  • Aleksandra Jung,
  • Aśka Kuźma,
  • Patryk Pastuszek.

Bezpośredni kontakt z zespołem badawczym: [email protected]

Użyteczność wyników

Analiza zebranego materiału jakościowego może pozwolić na znalezienie czynników, mających potencjał wpływu na dobrostan uczniów, polepszenie relacji w grupie klasowej, a także zmniejszenie tendencji do wtórnej izolacji czy atrybucji wrogiej.

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]