logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Małgorzata Wójcik
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych
Instytut Psychologii ,
BIO Malgorzata Wojcik

dr

Małgorzata Wójcik

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Katowicach
prodziekan ds. studenckich
adiunkt w Zakładzie Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych

Dla mediów

Profil naukowy

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, absolwentka wydziału filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego, przez wiele lat pracowała jako nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca w szkole podstawowej oraz gimnazjum. Obecnie w swojej pracy zajmuje się badaniem powodów i przejawów przemocy szkolnej oraz dynamiki grup rówieśniczych. Wraz z zespołem opracowuje i wdraża innowacyjne programy edukacyjne zapobiegające przemocy, stygmatyzacji i dyskryminacji w grupach rówieśniczych.

Zrealizowała finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt innowacji społecznych: Interwencja edukacyjna „Bliżej" (www.blizej.org), który miał na celu opracowanie programu eliminującego zachowania wykluczające i marginalizujące wśród uczniów gimnazjum. Laureatka konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – dzięki grantowi przeprowadziła projekt „INKLA – Promocja Badań Partycypacyjnych” (www.inkla.pl) w którym stworzyła młodzieżowe zespoły badawcze i wraz z nimi zrealizowała badania jakościowe dotyczące relacji rówieśniczych w klasach szkolnych. Obecnie wdraża program „Drużyny anty-przemocowe” bazujący na aktywizowaniu biernych świadków prześladowania rówieśniczego. Wraz ze studentami katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS prowadzi badania dotyczące cyberprzemocy oraz sposobów jej zapobiegania. Autorka i współautorka publikacji naukowych oraz podręczników.

Na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej, psychologii komunikacji i relacji oraz metod jakościowych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Stereotypy i uprzedzenia
  • Agresja i przemoc szkolna
  • Prześladowania w grupie rówieśniczej
  • Dyskryminacja etniczna
  • Społeczność lokalna (Cyganie, Romowie)
  • Przeciwdziałanie przemocy w szkole

Materiały Wideo

INKLA - anti-bullying action research

.

Photovoice - Szkoła, klasa, grupa rówieśnicza

.