Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Badaczki z naszej uczelni laureatkami Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego 2021

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/nagroda-im-prof-czerneckiego-02.jpg

Dr Małgorzata Wójcik oraz mgr Maria Mondry, psycholożki z Uniwersytetu SWPS w Katowicach, zostały laureatkami Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego. To jedyne w Polsce wyróżnienie dla autorów i autorek prac o edukacji. Nagrodzone badaczki z naszej uczelni zajmują się badaniem powodów i przejawów przemocy szkolnej, szukając rozwiązań, które pomogą jej zapobiec. Z prawdziwą radością informujemy również, że nagrodę w kategorii „Artykuł specjalistyczny” otrzymała absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS Zofia Grudzińska. Serdecznie gratulujemy!

Zwycięstwo w kategorii „Artykuł naukowy”

Za najlepszy artykuł naukowy kapituła konkursu uznała pracę mgr Marii Mondry i dr Małgorzaty Wójcik z Uniwersytetu SWPS w Katowicach pt. “The game of bullying”: Shared beliefs and behavioral labels in bullying among middle schoolers. W artykule naukowczynie omówiły badanie, którego głównym celem było poznanie, jak uczniowie postrzegają przypadki prześladowania rówieśniczego w swoich klasach i jak interpretują kontekst, powód oraz reakcje swoje i innych uczniów. Wyniki badań wskazują na trzy aspekty prześladowania rówieśniczego, które mogą stanowić istotne wskazówki dla nauczycieli i pedagogów:

  • Powiązanie między hierarchią statusu w klasie a występowaniem prześladowania oznacza, że zwiększenie równowagi siły wśród uczniów w klasie może zmniejszyć liczbę przypadków przemocy. W związku z tym wychowawcy klas od samego początku ich funkcjonowania powinni pracować nad budowaniem w nich przyjaznego klimatu, który w przyszłości będzie obniżać ryzyko występowania zachowań przemocowych.
  • Spojrzenie na prześladowanie jako proces, który może rozpocząć się drobnymi, na pozór nieistotnymi incydentami, może pomóc nauczycielom wypracować sposób reagowania, zanim uczniowie zdecydują się na zachowania prowadzące do długoterminowego prześladowania.
  • Należy pomagać uczniom przezwyciężyć przyjęte skrypty zachowań, stwarzając na bieżąco odpowiednie bezpieczne sytuacje i kontekst.

Nagroda im. prof. Czerneckiego jest dla nas niezwykle cenna z wielu względów. Jest docenieniem naszych naukowych działań, potwierdzeniem jakości badań i nagrodzonej publikacji. Z pewnością pomoże zwrócić uwagę na palący problem prześladowania rówieśniczego w szkołach i konieczność społeczno-psychologicznego podejścia do tego zjawiska.

Wójcik, Małgorzata jedna z nagrodzonych badaczek
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Małgorzata Wójcik
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Katowicach"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Małgorzata Wójcikpsycholog, zajmuje się psychologią społeczności, zagadnieniami przemocy szkolnej i prześladowania w grupie rówieśniczej

Przeczytaj nagrodzony artykuł

Przeczytaj więcej o przemocy rówieśniczej

Wyjątkowa nagroda

Nagradzani naukowcy, praktycy i publicyści wskazują wyzwania, z którymi mierzy się edukacja, oraz – podobnie jak patron nagrody, Roman Czernecki – proponują rozwiązania, które pomagają odpowiedzieć na te problemy. Poprzez swoje publikacje przyczyniają się do pogłębienia debaty o edukacji. Konkurs docenia autorów i autorki, ale również promuje wartościowe badania i publikacje wśród opinii publicznej. Każda kolejna edycja to jeszcze więcej rzetelnych, merytorycznych i wartościowych opracowań.

Do tegorocznej, 4. edycji, zgłoszono aż 277 prac, z czego 87 publikacji zostało poddanych podwójnej recenzji przez 19 ekspertów i ekspertek. Kapituła konkursu nominowała do nagrody 27 autorów i autorek, spośród których wyłoniono zwycięzców.

Przeczytaj więcej o Nagrodzie im. prof. Romana Czerneckiego 2021

Małgorzata Wójcik - Uniwersytet SWPS

dr Małgorzata Wójcik  – dr nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt i prodziekan na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Katowicach. W swojej pracy zajmuje się badaniem powodów i przejawów przemocy szkolnej oraz dynamiki grup rówieśniczych. Zrealizowała finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt innowacji społecznych: Interwencja edukacyjna „Bliżej" (www.blizej.org), który miał na celu opracowanie programu eliminującego zachowania wykluczające i marginalizujące wśród uczniów gimnazjum. Laureatka konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – dzięki grantowi przeprowadziła projekt „INKLA – Promocja Badań Partycypacyjnych” (www.inkla.pl), w którym stworzyła młodzieżowe zespoły badawcze i wraz z nimi zrealizowała badania jakościowe dotyczące relacji rówieśniczych w klasach szkolnych. Wraz z zespołem opracowuje i wdraża innowacyjne programy edukacyjne zapobiegające przemocy szkolnej. Realizuje projekty mające na celu zapobieganie zachowaniom wykluczającym oraz przemocy rówieśniczej. Obecnie wdraża zintegrowany program monitorowania i zapobiegania przemocy rówieśniczej RESQL w szkołach podstawowych i średnich. Autorka publikacji naukowych i podręczników.

Maria Mondry - Uniwersytet SWPS

mgr Maria Mondry  – magister psychologii, doktorantka na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Laureatka licznych nagród stypendialnych. Na co dzień pracuje jako pracownik dydaktyczny, prowadząc zajęcia z zakresu psychologii społecznej i klinicznej. Zachęca studentów do angażowania się w projekty naukowe poruszające ważne problemy społeczne, takie jak przemoc rówieśnicza czy stres mniejszościowy. W swojej praktyce psychologicznej wspiera klientów ośrodka pomocy społecznej, którzy doświadczyli przemocy i borykają się obecnie z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi. Tworzyła i prowadziła serie warsztatów skierowanych do młodzieży, dotyczących zagadnień depresji wśród młodych oraz przemocy w grupie rówieśniczej. Uczestniczyła w kilku projektach naukowych poświęconych tematyce przemocy rówieśniczej wśród młodzieży. Uważa, że nauka powinna służyć dobru drugiego człowieka. W dotychczasowych badaniach poruszała tematy związane nie tylko z przemocą rówieśniczą wśród dzieci i adolescentów, ale również zajęła się doświadczeniami osób dorosłych, które w dzieciństwie były narażone na przemoc w szkole. Jej działania naukowe mają przede wszystkim na celu wprowadzenie realnych zmian i skutecznych interwencji w środowisku szkolnym.