Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

System RESQL nagrodzony tytułem Innowatora Mazowsza

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/Innowator_Mazowsza_dla_RESQL.jpg

Z dumą zawiadamiamy, że system RESQL stworzony przez naukowców z Uniwersytetu SWPS zajął II miejsce w konkursie Innowator Mazowsza w kategorii „Innowacyjna Firma”. Tegoroczna edycja konkursu przejdzie do historii jako rekordowa. Wpłynęło aż 105 zgłoszeń, z czego 79 to firmy, a 26 – naukowcy. Także i w tej kategorii nasza uczelnia odebrała wyróżnienie: „Innowacyjnym Naukowcem” województwa mazowieckiego została dr Anna Gorgolewska, absolwentka studiów doktorskich na Uniwersytecie SWPS. 

 

RESQL Innowatorem Mazowsza 2021

W 2021 r. już po raz trzynasty tytułem Innowatora Mazowsza uhonorowane zostały wybrane przedsiębiorstwa oraz ludzie nauki. Spośród 105 zgłoszeń ocenę formalną przeszło 58 firm i 24 naukowców. Kapituła wyłoniła 7 laureatów. Przyznano również 4 wyróżnienia. II miejsce w kategorii „Innowacyjna Firma” zajął system RESQL, czyli narzędzie do zwalczania przemocy rówieśniczej w szkołach. Projekt umożliwiający anonimowe zgłoszenie incydentu oraz przeprowadzenie ewentualnej interwencji stworzyli psychologowie z Uniwersytetu SWPS – dr Radosław Kaczandr Małgorzata Wójcik oraz dr Piotr Rycielski. RESQL otrzymał od mazowieckiego samorządu nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł. W rywalizacji mogły brać udział mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Mazowsza od 1 stycznia 2015 r. Warunkiem koniecznym do przyjęcia zgłoszenia było także wprowadzenie usługi lub technologii na rynek po 1 stycznia 2018 r. lub z pozyskanymi środkami na komercjalizację.

Nagrodę odebrali Piotr Ciszek oraz Krzysztof Rzeńca, którzy z ramienia Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu SWPS odpowiedzialni są za komercjalizację systemu.

Innowator RESQL1

Warto odnotować, że wyróżnienie w kategorii „Innowacyjny Naukowiec” również zdobyła wykładowczyni z naszej uczelni. Dr Anna Gorgolewska została nagrodzona za pracę pt. „Rola wyobrażeń w rozwijaniu umiejętności samokontroli u dzieci w wieku przedszkolnym z różnych środowisk socjoekonomicznych”.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego co roku podejmuje szereg inicjatyw służących rozwojowi i wspieraniu innowacji – konkurs kierowany do przedsiębiorców i osób ze świata nauki jest jedną z nich. W 2021 r. łączna pula nagród pieniężnych dla Innowatorów wyniosła 126 000 zł. Partnerami konkursu byli: Miasto Stołeczne Warszawa, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski – Wydział Zarządzania, Youth Business Poland, Collegium Civitas, Uniwersytet SWPS, AgriTech Hub oraz Koleje Mazowieckie. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie konkursu.

Innowator RESQL2

RESQL – rewolucyjny system, który ułatwia zgłaszanie przemocy

System RESQL opiera się na aplikacji umożliwiającej anonimowe zgłoszenia incydentów przemocy przez ucznia – zgłoszenie trafia bezpośrednio do nauczycieli. Aplikacja wyposażona jest w tzw. „zestawy interwencji”, czyli materiały mające na celu ułatwienie reagowania i podejmowania decyzji lub działań po zgłoszeniu. Wyróżnienie tytułem Innowatora Mazowsza to nie pierwsza nagroda dla projektu – został już doceniony na targach innowacji społecznych INTARG, zdobywając Grand Prix konkursu. Choć dopiero wchodzi na rynek, już teraz wdrażany jest w 24 szkołach (na jego zakup jako jedna z pierwszych zdecydowała się m.in. jedna z najlepszych szkół średnich w Warszawie, IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej). W sumie RESQL trafia dziś do użytku ponad 6 000 uczniów. 

hierarchia male

Twórcy nagrodzonego przez mazowiecki samorząd systemu podkreślają, że RESQL oprócz platformy służącej do zgłaszania incydentów zawiera również scenariusze lekcji dla nauczycieli. Zostały one napisane przez psychologów i pedagogów, przetestowane w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a dotyczą przemocy i psychologicznych mechanizmów okołoprzemocowych. Dlatego też system ten stanowi innowacyjną, adekwatną, doskonale przygotowaną odpowiedź na zjawisko nasilania się przemocy rówieśniczej.

 

258 radoslaw kaczan

dr Radosław Kaczan – kierownik projektu RESQL, psycholog z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Naukowo zajmuje się psychologią rozwoju człowieka, konstruowaniem narzędzi diagnostycznych do badania rozwoju dzieci i młodzieży, diagnozą kompetencji oraz wspomaganiem uczenia się przez całe życie. Prowadzi również badania dotyczące przemocy rówieśniczej w szkołach i wdraża programy zapobiegające tym zjawiskom. Był kierownikiem wdrożeniowego projektu badawczego „Monitorowanie środowiska szkolnego i zapobieganie zachowaniom ryzykownym, w tym przemocy rówieśniczej”.

258 malgorzata wojcik

dr Małgorzata Wójcik – ekspert merytoryczny projektu RESQL, psycholog z Uniwersytetu SWPS w Katowicach. Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca w szkole podstawowej i gimnazjum. Obecnie w swojej pracy zajmuje się badaniem powodów i przejawów przemocy szkolnej oraz dynamiki grup rówieśniczych. Wraz z zespołem opracowuje i wdraża innowacyjne programy edukacyjne zapobiegające przemocy, stygmatyzacji i dyskryminacji w grupach rówieśniczych.

dr Piotr Rycielski – współtwórca projektu RESQL, psycholog z Uniwersytetu SWPS w Warszawie, stypendysta University of Michigan. Przez wiele lat adiunkt i członek rady naukowej w Instytucie Badań Edukacyjnych, wieloletni wykładowca akademicki, autor i współautor licznych badań naukowych i publikacji z zakresu psychologii edukacji.

258 radoslaw kaczan

Piotr Ciszek – Prezes Zarządu RESQL Sp. z o.o., z ramienia Centrum Transferu Wiedzy odpowiada za komercjalizację systemu RESQL.

258 radoslaw kaczan

Krzysztof Rzeńca – Członek Zarządu RESQL Sp. z o.o., z ramienia Centrum Transferu Wiedzy odpowiada za komercjalizację systemu RESQL. Psycholog, interesuje się możliwościami zastosowań nowych technologii w psychologii, szczególnie w edukacji oraz w internetowych interwencjach psychologicznych. Zajmuje się tematyką mHealth oraz e-Mental Health. Ma za sobą wieloletnie doświadczenie pracy dla korporacji krajowych oraz międzynarodowych.