Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

II Interdyscyplinarna Międzywydziałowa Konferencja Naukowa „ATENA”

float_intro: images/BckgriStock-14418Atena.jpg

Tematyka planowanej konferencji oscylować będzie wokół motywu człowieka, który mierzy się z wyzwaniami współczesnego świata. Celem wydarzenia jest umożliwienie podzielenia się wynikami pracy, projektami i rezultatami badań oraz wnioskami, wynikającymi z dokonanego przeglądu stanu różnych dziedzin nauki – głównie nauk społecznych, humanistycznych, nauk o rodzinie i o zdrowiu. Zajmiemy się także analizą trendów we współczesnej sztuce i projektowaniu. Nic, co ludzkie, nie będzie nam obce! Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniu! Liczymy na zgłoszenia referatów oraz prezentacje inspirujących prac i projektów.

25 kwietnia 2023
Stacjonarnie (Katowice)

O konferencji

W imieniu Koła Naukowego Psychologii Zachowań Społecznych na Wydziale Psychologii w Katowicach serdecznie zapraszamy do udziału w II Interdyscyplinarnej Międzywydziałowej Konferencji Naukowej „ATENA”. Tematykę naszego drugiego spotkania rozrysowaliśmy z rozmachem: pragniemy skierować uwagę uczestników konferencji na człowieka zmagającego się z wyzwaniami współczesności. Mamy świadomość, że musi on każdego dnia wychodzić naprzeciw wymaganiom zmieniającej się błyskawicznie rzeczywistości, poradzić sobie z wieloma trudnymi sytuacjami, stawić czoła aktualnym bolączkom i problemom, a czasem wręcz nawet je przewidzieć, by działać skutecznie. Interesuje nas szeroko rozumiana aktywność człowieka i jej skutki, proaktywność, uwarunkowania dobrostanu i zdrowia, sposoby wspierania ludzi w ich działaniach, aktywizacja i terapia, rola wszystkich czynników, indywidualnych, a także tych społecznych, które sprzyjają przystosowaniu się do wymogów bieżącej sytuacji. Serdecznie zapraszamy Państwa do dyskusji na wskazane wyżej tematy.

Kogo zapraszamy?

Konferencja jest skierowana do osób z Uniwersytetu SWPS oraz innych uczelni: studentów, doktorantów i pracowników akademickich. Celem konferencji jest nie tylko popularyzacja wiedzy, lecz także stworzenie interdyscyplinarnej platformy do rozmowy na temat poruszających wyników badań i nowych idei. Interesuje nas także wymiana poglądów oraz prezentacja i odbiór sztuki.

Informacje organizacyjne

Konferencja odbędzie się 25 kwietnia 2023 r., stacjonarnie, w auli Wydziału Psychologii w Katowicach (sala 001, sala 111) przy ul. Techników 9. Obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy.

Sala 001 (aula)

 1. Otwarcie konferencji
  godz. 10.00–10.10

 2. Po co Trumpowi złoty sedes? Lękowy styl przywiązania a dążenie do wysokiego statusu
  godz. 10.10–10.55

  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Agata Gąsiorowska

  Psycholog. Naukowo zajmuje się psychologią ekonomiczną i zachowaniami konsumenckimi, a w szczególności psychologicznymi funkcjami pieniędzy i bezrefleksyjnym kupowaniem. Interesuje się tym, do jakich celów – poza kupowaniem – ludzie wykorzystują pieniądze oraz w jaki sposób mogą one zmieniać ludzkie funkcjonowanie. Bada również indywidualne różnice w zakresie postaw wobec pieniędzy. Autorka książki pt. „Psychologiczne znaczenie pieniędzy” (2014) oraz wielu artykułów naukowych, publikowanych w Polsce i za granicą. Wraz z zespołem badaczy z Uniwersytetu SWPS oraz z University Illinois w Chicago i University of Minnesota prowadziła badania nad wpływem pieniędzy i ich znaczeniem emocjonalnym dla dzieci w wieku 3-6 lat. Kierowniczka projektu badawczego „Symboliczna natura pieniędzy i kontrola. Badania nad pieniędzmi jako zasobem psychologicznym używanym w samoregulacji” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 3. Dyskusja
  godz. 10.55–11.05

 4. Wprowadzenie do bloku badawczego, działanlności społecznej i innowacji
  godz. 11.05–11.10

 5. Związek między poczuciem umiejscowienia kontroli i sportową pewnością siebie a stosowanymi strategiami radzenia sobie ze stresem wśród szermierzy
  godz. 11.10–11.25

  dr
  Zuzanna Gazdowska

  Psycholog sportu, doktorat obroniła na Uniwersytecie SWPS, kierownik specjalności Psychologia Sportu i Aktywności Fizycznej. Pełni obowiązki opiekuna Koła Naukowego Psychologii Sportu Uniwersytetu SWPS. Dydaktyk, kierownik projektów badawczych pod patronatem Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się psychologią sportu i zastosowaniami treningu mentalnego. Pracę wykładowcy akademickiego łączy z pracą badawczą. W projektach naukowych, których była kierownikiem, analizowała, m.in.: wpływ treningu mentalnego na osiągnięcia sportowe, umiejętności mentalne oraz wyniki szkolne młodych zawodników. Jako psycholog sportu współpracuje z zawodnikami uprawiającymi m.in.: golf i taniec.

  mgr
  Angelika Marszołek
 6. Motywacja do udziału w wolontariacie na rzecz uchodźców wojennych i psychologiczna reakcja polskich i ukraińskich wolontariuszy
  godz. 11.25–11.40

  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Agata Chudzicka-Czupała

  Specjalizuje się głównie w psychologii pracy, jest też psychologiem klinicznym. rowadzi badania w obszarze psychologii zdrowia, interesuje się psychologicznymi kosztami udziału w traumatycznych wydarzeniach, uwarunkowaniami zdrowia psychicznego i stresu doświadczanego w sytuacjach trudnych, takich jak pandemia czy wojna. Badając te zjawiska współpracuje na co dzień z psychologami i psychiatrami z całego świata, m.in. z Singapuru, Tajwanu, Kanady, Ukrainy. Jej ostatnie artykuły są wynikiem międzynarodowych badań na temat uwarunkowań stanu zdrowia psychicznego ludzi po wybuchu wojny w Ukrainie i w czasie pandemii koronawirusa.

  prof.
  Nadiya Hapon

  Psycholog z Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują psychologię społeczną, psychologię osobowości, psychologia gender oraz badania zdrowia psychicznego człowieka w czasie wojny. Prowadzi badania empiryczne, zajmuje się dydaktyką, a także działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

  mgr
  Marta Żywiołek-Szeja
 7. Poziom stresu pracowników ochrony zdrowia i twardość psychiczna, a sposoby radzenia sobie, skłonność do sięgania po nikotynę, alkohol i leki przeciwbólowe
  godz. 11.40–11.55

   
  Bartosz Pudełek
 8. Społeczni opiekunowie zabytków – po stronie ochrony czy opieki nad zabytkami?
  godz. 11.55–12.10

  mgr
  Damian Staniszewski
 9. Rola sądowej kontroli aktów władzy wykonawczej w dobie kryzysu praworządności
  godz. 12.10–12.25

   
  Jakub Cieśla
 10. Dyskusja
  godz. 12.25–12.45

 11. Przerwa kawowa
  godz. 12.45–13.15

 12. Wprowadzenie do bloku referatów przeglądowych
  godz. 13.15–13.20

 13. Walka między faktami a poszukiwaniem znaczenia w pracy psychologicznej z osobami zagrożonymi dyskryminacją i wykluczeniem
  godz. 13.20–13.50

  mgr
  Radosław Pujanek

  Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, dyplomowany seksuolog. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwent psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, gdzie ukończył również specjalizację z seksuologii klinicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w ramach staży w takich ośrodkach, jak: Centrum Psychiatrii w Katowicach, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach oraz Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie. Od początku swojej pracy współpracuje ze Stowarzyszeniem Tęczówka w Katowicach, w którym prowadzi wsparcie psychologiczne osób ze społeczności LGBTQ+. Pracuje w Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej w Oddziale Psychiatrycznym, gdzie prowadzi diagnozę psychologiczną oraz terapię grupową w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego. Pracując w nurcie psychodynamicznym, prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych i młodzieży. W pracy naukowej koncentruje się wokół zjawisk dyskryminacji, stresu mniejszościowego i zdrowia psychicznego osób nieheteronormatywnych.

 14. Dyskusja
  godz. 13.50–14.00

 15. Kiedy prawo obowiązuje człowieka, a kiedy jest skuteczne?
  godz. 14.00–14.15

   
  Franciszek Konwisarz
 16. System dozoru elektronicznego – szansa czy zagrożenie wobec współczesnego świata?
  godz. 14.15–14.30

  mgr
  Aleksandra Zając
 17. Współczesne formy sztucznej inteligencji vs. człowiek – czy ludzkość jest dziś zagrożona?
  godz. 14.30–14.45

   
  Milena Kustroń
 18. Analiza mowy nienawiści w aplikacjiTik Tok przy wykorzystaniu web scrapingu
  godz. 14.45–15.00

  mgr
  Radosław Piwowar
   
  Noemi Krauze
 19. Paradoks atrakcyjności i szkodliwości pracy z domu w korporacyjnej rzeczywistości post pandemicznej i w czasie transformacji do nowego modelu organizacji pracy
  godz. 15.00–15.15

  mgr
  Magdalena Wiener
 20. Dyskusja
  godz. 15.15–15.35

 21. Przerwa kawowa
  godz. 15.35–15.50

 22. Podsumowanie konferencji
  godz. 15.50–16.00

 23. Sala 111

 24. Wprowadzenie do bloku badawczego, działalności społecznej i innowacji
  godz. 11.05–11.10

 25. PrzeSŁUCHANIE – projekt narzędzia do oceny poziomu funkcjonowania dziecka (NOPF)
  godz. 11.10–11.25

  mgr
  Andrea Podkańska
  mgr
  Kamil Wójcik
   
  Laura Kobiela
   
  Dorota Spyra
   
  Alicja Cent
   
  Agata Pauba
 26. Nieharmonijny mózg, czyli zaburzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego i ich rola w rozwoju dziecka
  godz. 11.25–11.40

  mgr
  Kinga Piotrowska
 27. Tendencje we współczesnym języku młodzieżowym: między bogactwem a zubażaniem
  godz. 11.40–11.55

  mgr
  Aneta Antosiak
 28. Dyskusja
  godz. 11.55–12.15

 29. Przerwa kawowa
  godz. 12.15–12.30

 30. Wprowadzenie do bloku referatów przeglądowych
  godz. 12.30–12.35

 31. Jaką rolę w teatrze grają emocje? Perspektywa aktorów i widzów
  godz. 12.35–12.50

   
  Wiktoria Koza
 32. Tutoring jako nowa metoda kształcenia młodych umysłów
  godz. 12.50–13.05

   
  Martyna Klimecka
 33. Dyskusja
  godz. 13.05–13.15

 34. Indywidualizacja społeczeństwa a rytuały
  godz. 14.00–14.15

   
  Magdalena Misiak
 35. Psychosomatyka – słuchanie ciała, aby zrozumieć siebie
  godz. 14.15–14.30

   
  Zofia Mikosz
 36. Bagaż niesiony pokoleniami – czym jest trauma międzypokoleniowa?
  godz. 14.30–14.45

   
  Magdalena Ludwik
   
  Grzegorz Gąsienica
 37. Niewidzialny rodzic – rola matki społecznej w rodzinach jednopłciowych
  godz. 14.45–15.00

   
  Martyna Burszka
   
  Julia Walczak
 38. Zdrada ma duży zasięg, czyli skutki niewierności w rodzinie
  godz. 15.00–15.15

   
  Julia Talarczyk
 39. Pies jako członek nowoczesnej rodziny – aspekty psychologiczne i prawne
  godz. 15.15–15.30

  dr
  Małgorzata Lubelska-Sazanów
 40. Dyskusja
  godz. 15.30–15.50

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt

Magdalena Ludwik
e-mail: [email protected], tel. (+48) 666-037-442

Organizator

 • KN Zachowań Społecznych
 • Uniwersytet SWPSKatowice

Odwiedź kanały social media Koła Naukowego Psychologii Zachowań Społecznych:

Rada Naukowa

Wszołek, Mariusz
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Mariusz Wszołek
Miasto
wroclaw
Specjalizacja
Komunikolog, teoretyk projektowania
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Projektowania","Nazwa odmieniona":"Instytutu Projektowania"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Prawa i Komunikacji Spo\u0142ecznej we Wroc\u0142awiu"}}
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Grafiki","Nazwa odmieniona":"Katedry Grafiki"}}
Dyscyplina
Array
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Instytut Projektowania
Funkcja w Centrum
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Mariusz WszołekKomunikolog, teoretyk projektowania. Naukowo zajmuje się teorią i praktyką projektowania komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem inkluzyjnych, partycypacyjnych i zrównoważonych doktryn projektowych. Kierownik Katedry Grafiki.
Jachymek, Karol
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Karol Jachymek
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-o-kulturze-i-religii
Specjalizacja
kulturoznawca, filmoznawca
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Humanistycznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Kultury i Medi\u00f3w","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Nauk Humanistycznych
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Karol Jachymekkulturoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kultury i Mediów, prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS w Warszawie
Chudzicka-Czupała, Agata
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Agata Chudzicka-Czupała
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
psycholog, specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji, psychologii zdrowia
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-spoleczna
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Bada\u0144 Aktywno\u015bci Spo\u0142ecznej i Dobrostanu FEEL & ACT WELL","Nazwa odmieniona":"Interdyscyplinarnego Centrum Bada\u0144 Aktywno\u015bci Spo\u0142ecznej i Dobrostanu FEEL & ACT WELL"}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Agata Chudzicka-Czupałapsycholog, specjalizuje się w psychologii pracy i organizacji, psychologii zdrowia
Kuś, Jakub
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Jakub Kuś
Miasto
wroclaw
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii we Wroc\u0142awiu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii we Wroc\u0142awiu"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Metateoretycznych Zagadnie\u0144 w Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Innowacji Spo\u0142ecznych i Technologicznych \u201eHumanTech\u201d","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych "HumanTech"
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
dr Jakub Kuśpsycholog nowych technologii
Wójcik, Małgorzata
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Małgorzata Wójcik
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Katowicach"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej, Spo\u0142ecznej i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Małgorzata Wójcikpsycholog, zajmuje się psychologią społeczności, zagadnieniami przemocy szkolnej i prześladowania w grupie rówieśniczej
Klimka-Kołysko, Małgorzata
Specjalizacja
psycholog, doradca zawodowy, trener kompetencji społecznych i osobistych
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Małgorzata Klimka-Kołysko
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii i Prawa w Poznaniu"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Pracy i Organizacji","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Małgorzata Klimka-Kołyskopsycholog, doradca zawodowy, trener kompetencji społecznych i osobistych
Wytykowska-Kaczorek, Agata
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agata Wytykowska-Kaczorek
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. studenckich, pe\u0142nomocniczka dziekana dla jednolitych studi\u00f3w magisterskich w indywidualnej organizacji studi\u00f3w","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Psychologii
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Agata Wytykowska-Kaczorekpsycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny
Mondry, Maria
Etatowy
Tak
Specjalizacja
Psycholog
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Maria Mondry
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii S\u0105dowej","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Maria Mondrypsycholog, zajmuje się problematyką przemocy z uwzględnieniem bliskich relacji oraz grup rówieśniczych

Komitet Honorowy

Cisłak-Wójcik, Aleksandra
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Aleksandra Cisłak-Wójcik
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na uczelni
Prorektorka ds. nauki
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Relacjami Spo\u0142ecznymi","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-spoleczna
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Aleksandra Cisłak-Wójcikpsycholożka społeczna i polityczna
Życińska, Jolanta
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Jolanta Życińska
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog zdrowia
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Katowicach"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zdrowiem i Radzeniem Sobie","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-zdrowia
Instytut
Centrum Badań nad Zdrowiem i Radzeniem Sobie
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jolanta Życińskapsycholog, kierownik Health Behavior Team w Health and Coping Research Group, dziekan Wydziału Psychologii w Katowicach

Zobacz inne aktualności