Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Czy optymiści szczepią się chętniej? Zaufanie do szczepień antycovidowych a wiara w utarty porządek świata

Kto i dlaczego miał większe zaufanie do polityki promującej szczepienia przeciw COVID-19? Badania, które mogą mieć kolosalne znaczenie dla przyszłych kampanii prozdrowotnych zostały przeprowadzone na wniosek naukowca Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS, prof. dr. hab. Jerzego Trzebińskiego.

#COVID-19 #postawy wobec szczepionek #zamiar szczepienia #postrzegana skuteczność szczepionki #postrzegana nowość szczepionki #światowa niezgodność schematu #zachowania konsumentów

Co badaliśmy?

  • Badacze analizowali jaką rolę odgrywa ogólny światopogląd osoby w jej nastawieniu wobec pandemii i szczepień antycovidowych.

W jaki sposób?

  • W ciągu 2 tygodni zebrano dane z ankiet internetowych otrzymanych od 425 młodych Europejczyków. Uczestnicy zostali zrekrutowani za pośrednictwem poczty elektronicznej przez zespół 30 studentów zajmujących się badaniami marketingowymi. Wobec badanych zastosowano następujące kryteria: Europa jako miejsce zamieszkania, wykształcenie co najmniej średnie oraz zadowalająca znajomość języka angielskiego. Badanych pytano m.in.: czy zapłaciliby za szczepionkę przeciwko COVID-19, jak postrzegają jej skuteczność oraz ogólnie, czy popierają strategię promującą te szczepienia.

Wnioski z pracy badawczej

  • Wyniki badania potwierdziły hipotezę – siła przekonania, że świat jest uporządkowany według stałych reguł wpływa na postawę wobec szczepionki. Ci którzy mocniej wierzą w taki porządek świata są bardziej nieufni wobec szczepionki. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że zarówno sama pandemia COVID, jak i charakter szybko wprowadzonej szczepionki (zaaplikowanie do organizmu dawki nieznanych substancji) stanowiło zbyt duże odstępstwo od „normalności”. Można przy tym założyć – w oparciu o współczesne badania socjologiczne – że większość osób wierzących w stabilny porządek miała też tradycjonalistyczne wyobrażenie wspomnianego porządku.
  • Więcej zaufania do nowej szczepionki mieli Ci, którzy słabiej wierzyli w stabilny porządek – np. w domenie zdrowia i medycyny – a jednocześnie mieli silniejsze przekonanie o ciągłym, dynamicznym i również zaskakującym rozwoju wiedzy naukowej. Oni też częściej szczepili się i rekomendowali to rozwiązanie innym.
  • Wyniki badania i jego kontynuacja mogą okazać się przydatne dla twórców przyszłych kampanii promujących działania prozdrowotne.