Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Jerzy Trzebinski

prof. dr hab.

Jerzy Trzebiński

Instytut Psychologii 
Wydział Psychologii w Warszawie
kierownik Katedry Psychologii Osobowości

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, kierownik Katedry Psychologii Osobowości i dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się poznawczą psychologią społeczną i psychologią osobowości. Prowadzi od wielu lat badania nad narracjami, jako sposobami rozumienia społecznych zdarzeń, ludzi i własnej osoby (monografie „Narracyjna struktura wiedzy potocznej”, 1994 i „Narracja jako sposób rozumienia świata”, 2002). Sprawdza, w jaki sposób zrozumienie życiowego wyzwania w ramach osobistej historii-w-toku wpływa na nasz sposób myślenia i zachowania. Analizuje także wpływ siły nadziei podstawowej - tzn. przeświadczeń, że świat ma uniwersalny porządek i ogólny sens, oraz że świat jest generalnie przychylny człowiekowi - na zachowania prospołeczne i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.

Interesuje się psychologią twórczości, w szczególności rolą pełniona w kreatywnym myśleniu przez tzw. pojęcia naturalne z których zbudowana jest nasza wiedza. Badał rolę poznawczych reprezentacji celu i działania (action-oriented representations) w spostrzeganiu i zachowaniach społecznych.

Jest nominowanym członkiem Society of Experimental Social Psychology. W 2009 roku w uznaniu istotnego wkładu do psychologii społecznej jako nauki empirycznej otrzymał wyróżnienie fellow status tej organizacji. Należy też do Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Society of Personality and Social Psychology, European Association of Social Psychology.

Publikuje m.in. w „Journal of Personality and Social Psychology”, „Journal of Social Experimental Psychology”, „Frontiers in Psychology”. Jest członkiem redakcji „Journal of Loss and Trauma”. Zasiadał również w radach takich czasopism naukowych, jak: „European Journal of Social Psychology”, „Journal of Social and Clinical Psychology”, „Przegląd Psychologiczny”.

Kierował kolejno sześcioma kilkuletnimi projektami grantowymi KBN i Narodowego Centrum Nauki. Obecnie prowadzi projekt NCN „Narracyjna kontrola zachowania” (2014–2018). Promotor 9 doktoratów i kilkuset prac magisterskich.

Wykładał na Uniwersytecie Warszawskim (1975-1999) oraz kilku uniwersytetach w USA i Kanadzie w latach 1980-84 i 1986-87.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni