Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
aleksandra cisłak-wójcik

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Aleksandra Cisłak-Wójcik

Prorektor ds. nauki
Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Psychologii Społecznej

Dla mediów

Profil naukowy

Naukowo zajmuje się władzą. Bada, w jaki sposób zmienia człowieka sprawowanie władzy i jak zmienia go podleganie władzy. Czym różni się władza od poczucia kontroli? Co warto wzmacniać u pracowników? Interesuje się także identyfikacją z grupami społecznymi, w szczególności z grupami takimi jak organizacje biznesowe. Poszukuje odpowiedzi na pytanie o to, czy dla firm zawsze jest dobrze, gdy pracownicy silnie identyfikują się z miejscem pracy. Analizuje związki władzy i płci oraz percepcję społeczną kobiet we współczesnych społeczeństwach. Ostatnio bada, dlaczego niektórzy Polacy popierają politykę antyśrodowiskową.

Otrzymała stypendium Start FNP, stypendium „Polityki”, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Jest laureatką nagrody im. Roberta Zajonca przyznawanej przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej. Kierowała zakończonym już projektem „Sprawując władzę czy kontrolę?”, który uzyskał grant OPUS Narodowego Centrum Nauki. Aktualnie w ramach grantu prowadzi badania „Czy silna identyfikacja może szkodzić grupie?”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii społecznej i psychologii politycznej. Kieruje studiami podyplomowymi Creative Leadership wraz z dr Dorotą Wiśniewską-Juszczak.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia społeczna

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni