Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

27. Festiwal Nauki

w Warszawie

Program Zapisz się

Kogo zapraszamy

wszystkich zainteresowanych

O festiwalu

„Nauka to podróż w przyszłość” to hasło 27. edycji Festiwalu Nauki w Warszawie, odwołujące się do działalności patrona tegorocznego FN – Pawła Edmunda Strzeleckiego (1797–1873), podróżnika, geografa, geologa, badacza i odkrywcy.

Festiwal Nauki to wydarzenie, które co roku gromadzi osoby zainteresowane aktualnymi problemami badawczymi, metodami prowadzenia badań i odkryciami w różnorodnych dziedzinach nauki. Tematyka festiwalowych spotkań dotyczy nauk ścisłych, przyrodniczych, medycyny, nauk humanistycznych i społecznych, a także nauk o kulturze i sztuce. Festiwal Nauki jest otwarty dla wszystkich chętnych bez względu na wykształcenie i wiek. Spotkania mają formę debat, wykładów, warsztatów, pokazów filmowych, wizyt w laboratoriach, wystaw, wycieczek, konkursów i gier edukacyjnych. Specjalnie dla dzieci organizowane są atrakcyjne zajęcia, dlatego na Festiwal Nauki można wybrać się całą rodziną. Festiwal proponuje również lekcje dla grup szkolnych wszystkich poziomów nauczania.

Wydarzenia mające miejsce podczas festiwalu organizowane są przez instytucje naukowe, edukacyjne, upowszechniające kulturę oraz towarzystwa naukowe. W tym roku pragniemy ponownie stworzyć atmosferę naukowego święta. Jesteśmy przekonani, że udział w Festiwalu Nauki pomaga lepiej zrozumieć otaczający nas świat, a także pozwoli dowiedzieć się, na jakie pytania nauka nie znalazła jeszcze odpowiedzi.

Nasza uczelnia współorganizuje Festiwal.

17 września 2023 r. zapraszamy do odwiedzenia warszawskiego kampusu Uniwersytetu SWPS, w którym odbędzie się seria wykładów i dyskusji z obszarów prawa, nauk społecznych i sztuki.

Szczegółowy program Festiwalu, a także dane partnerów i organizatorów, można znaleźć na stronie: www.festiwalnauki.edu.pl

Zapisz się na Festiwal!

Wykłady i dyskusje na Uniwersytecie SWPS

 1. Pierwsza w Polsce aplikacja do badania funkcji poznawczych dzieci i młodzieży

  sala S305

  Zespół badaczy z Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Uniwersytetu SWPS w latach 2018–2022 zrealizował projekt „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem było opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie zestawu narzędzi (Kompleksowa Analiza Procesów Poznawczych KAPP) – w postaci testów komputerowych i papierowych – do diagnozy funkcjonowania poznawczego dzieci i młodzieży w wieku od 3 miesięcy do 25 lat wraz z zestawem materiałów postdiagnostycznych. W jego skład wchodzi aplikacja komputerowa zawierająca testy, kwestionariusze oraz skale obserwacyjne do badania funkcji poznawczych (tj. pamięci, myślenia, uwagi, języka, czytania i pisania). Narzędzie daje możliwości badania dzieci w wieku 5–10 lat zarówno baterią testów komputerowych, jak i poprzez ocenę poznawczego funkcjonowania dziecka przez rodzica i nauczyciela (diagnoza 270 stopni). Koncepcja merytoryczna zestawu narzędzi diagnostycznych do pomiaru funkcji poznawczych bazuje na autorskim Wielowymiarowym Modelu Funkcjonowania Poznawczego (WMFP), który w swojej strukturze wykorzystuje funkcje wykonawcze w połączeniu ze sferą percepcji, języka i komunikacji. WMFP opiera się na modelu funkcji wykonawczych, strukturalnym modelu systemu językowego oraz psycholingwistycznym modelu subsytemu fonologicznego, a także wynikach badań wskazujących na znaczenie zawartych w modelu zmiennych psychologicznych dla szeroko rozumianego sukcesu edukacyjnego, zarówno w populacji ogólnej uczniów, jak i w grupach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  dr Magdalena Kaczmarek
 2. „Eye-tracking” na przykładzie badań prowadzonych we współpracy z Tramwajami Warszawskimi

  sala S305

  Prezentacja wyników badań doktoratu wdrożeniowego realizowanego we współpracy z Tramwajami Warszawskimi. Porównanie uwagi wzrokowej motorniczych-ekspertów i motorniczych-nowicjuszy (tzw. eye-tracking).

  mgr Anna Warchoł-Jakubowska
 3. EtnoVR jako film 360 i aplikacja 3D

  sala S305

  Przedmiotem prezentacji będzie: (1) 9-minutowy film 360 stopni umożliwiający doświadczenie nieporozumienia kulturowego poprzez ucieleśnienie / wejście w perspektywy reprezentantów dwóch kultur; (2) 9-minutowe doświadczenie 3D, stworzone w Unity, które dotyczy tych samych bohaterów i tematyki, ale umożliwia poruszanie się po wirtualnej przestrzeni (film 360 stopni jest doświadczeniem pasywnym).

  dr Daniela Hekiert-Małozięć
 4. Med-Stres: pomoc pomagającym w dobie cyfryzacji

  sala S305

  Zmęczenie, stres, przeciążenie, wypalenie – to problemy, z którymi borykają się pracownicy i pracowniczki zawodów pomocowych, w tym personel medyczny. Ich znaczenie uwydatniła sytuacja pandemii, kiedy jasne stało się, że aby pomagać, sami pomagający potrzebują dostępu do profesjonalnego wsparcia. Dotarcie z szybką, szeroko zakrojoną pomocą psychologiczną stanowi poważne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia psychicznego. Potrzeba rzetelnych narzędzi, po które będzie można sięgać w dowolnym czasie, także w domowych warunkach. Rozwiązaniem mogą być nowoczesne programy wsparcia psychologicznego wykorzystujące rozwiązania cyfrowe (ang. digital mental health). W czasie wystąpienia zarysowany zostanie kontekst rozwiązań technologicznych i narzędzi cyfrowych w interwencjach psychologicznych na przykładzie programu Med-Stres SOS skierowanego do medyków w pandemii.

  dr Magdalena Leśnierowska
 5. Pokaz czatbota Fido

  sala S305

  W trakcie wystąpienia będzie można zapoznać się z funkcjami czatbota Fido, stworzonego do wspierania osób borykających się z problemami psychicznymi. Wsparcie Fido polega na przekazywaniu treści psychoedukacyjnych i stosowaniu technik terapii poznawczo-behawioralnej, m.in. techniki wdzięczności oraz dialogu sokratejskiego (rozmowy, której celem jest wykrycie i zmiana sposobów myślenia podtrzymujących problemy psychiczne). Do prowadzenia rozmowy Fido wykorzystuje mechanizmy przetwarzania języka naturalnego stworzone od podstaw przy współudziale zespołu Fido.

  dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS
 6. Prawa człowieka związane z procedurami medycznymi

  aula im. Tadeusza Tomaszewskiego (S201)

  Konstytucyjne prawo związane z medycyną to przede wszystkim prawo do ochrony zdrowia. Czy w prawie polskim jest w pełni szanowane? Prelegentka opowie o tym zarówno w kontekście dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, jak i istnienia tzw. klauzuli sumienia lekarza. W zakres jej rozważań wejdą również wymaganie zgody na leczenie i obowiązkowe szczepienia.

  dr hab. Teresa Gardocka, prof. Uniwersytetu SWPS
 7. Nowe technologie w psychologii – debata

  sala S305

  Dyskusja odbędzie się z udziałem prelegentów i prelegentek prezentujących nowe technologie wykorzystywane do badań psychologicznych oraz wspomagające terapię.

  dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS
  dr Daniela Hekiert
  dr Magdalena Leśnierowska
  dr Grzegorz Pochwatko (Instytut Psychologii PAN)

  moderatorka: Martyna Obarska
 8. Prawa dziecka – w perspektywie prawnej i psychologicznej (dyskusja)

  aula im. Tadeusza Tomaszewskiego (S201)

  Przedmiotem dyskusji będzie spojrzenie na dziecko z perspektywy pojęcia godności jako fundamentu dla praw dziecka i praw człowieka oraz wpływu społeczno-psychologicznego na rozwój dziecka jako małego obywatela lub osoby niedorosłej.

  prof. dr hab. Marek Piechowiak
  mgr Dominika Kuna
  dr Anna Gorgolewska
 9. Prawne aspekty identyfikacji płci: Wyzwania i implikacje

  aula im. Tadeusza Tomaszewskiego (S201)

  W erze rosnącej akceptacji różnorodności płciowej prawne aspekty identyfikacji płci stają się tematem o kluczowym znaczeniu. Podczas wykładu przedstawione zostaną różne metody prawnej identyfikacji płci, począwszy od tradycyjnych podejść opartych na biologii, a skończywszy na nowoczesnych, uwzględniających tożsamość płciową. Omówione zostaną podejścia różnych systemów prawnych do tematu identyfikacji płci wraz z ich konsekwencjami dla osób, których dotyczą. Prelegent przybliży prawa człowieka związane z identyfikacją płci – prawo do prywatności, godności i wolności od dyskryminacji. W jaki sposób są interpretowane i stosowane? Na zakończenie opowie o przyszłości prawnej identyfikacji płci, zwracając uwagę na trendy i wyzwania, w tym kwestie związane z uznaniem niebinarnych tożsamości płciowych i wpływem technologii na prawne ustalanie płci. Celem wystąpienia jest przyczynienie się do dyskusji na temat prawnej identyfikacji płci, w której należy szanować prawa jednostek i uwzględniać złożoność tematu.

  dr Paweł Kowalski
 10. Wdzięczność: naukowy klucz do szczęścia. Warsztaty interaktywne

  S307

  Badania nad wdzięcznością prowadzone są intensywnie od 20 lat i obejmują różne dziedziny: od psychologii pozytywnej po neuronaukę. Najważniejsza konkluzja, jaka z nich wypływa, jest spójna i bardzo obiecująca: wdzięczność jest jednym z najsilniejszych korelatów dobrostanu psychicznego. Może być zatem uznana za klucz do szczęśliwego życia z naukowo udowodnioną skutecznością. Wdzięczność jest rozumiana przez naukowców jako pozytywna emocja, ale również jako umiejętność dostrzegania i doceniania tego, co mamy i co nas spotyka. Ta umiejętność jest zaś bardzo silnie powiązana z poczuciem szczęścia, satysfakcją ze związków i szeregiem innych elementów podnoszących jakość naszego życia. Na warsztatach dowiesz się, jak wdzięczność wpływa na nasz nastrój, zdrowie i układ nerwowy. Porozmawiamy o tym, dlaczego warto ją praktykować, oraz jak to robić, by czerpać z niej najwięcej korzyści. I co najważniejsze, sprawdzimy jej siłę w praktyce podczas interaktywnych ćwiczeń zaczerpniętych ze świata nauki.

  dr Joanna Tomczyk
 11. Nowe trendy w projektowaniu – doświadczenia interdyscyplinarne i społeczne

  sala S305

  Dyskusja poświęcona będzie nowym trendom i doświadczeniom projektowania w wymiarze społecznym. Omówione zostaną przykłady projektów z zakresu public policy design, future social design oraz legal design, które realizowano w Uniwersytecie SWPS dla partnerów społecznych i biznesowych.

  dr hab. Karol Olejniczak, prof. Uniwersytetu SWPS
  dr hab. Mariusz Wszołek, prof. Uniwersytetu SWPS
  dr Kuba Piwowar

  moderatorka: Martyna Obarska
 12. Mój głos nic nie zmieni (?) – o wyborach, polityce i społeczeństwie

  aula im. Tadeusza Tomaszewskiego (S201)

  W trakcie debaty badacze i badaczki z Uniwersytetu SWPS omówią problematykę kampanii wyborczych w USA i w Polsce, zmiany zachowań społecznych oraz uczestnictwa wyborczego obywateli w wyborach powszechnych. Zaprezentowane zostaną najnowsze wnioski z międzynarodowych i krajowych badań w perspektywie politologicznej, psychologicznej i socjologicznej.

  dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik, prof. Uniwersytetu SWPS
  dr hab. Paula Pustułka, prof. Uniwersytetu SWPS
  dr Marta Żerkowska-Balas

  dr Katarzyna Bąkowicz (moderatorka)
 13. Obraz czarno-biały czy różne odcienie szarości? Czy rządy prawa można zmierzyć?

  aula im. Tadeusza Tomaszewskiego (S201)

  W debacie publicznej często mówi się, że dane państwo przestało być państwem prawa. Zero-jedynkowe podejście sugeruje, że państwo prawa albo może istnieć, albo nie mieć racji istnienia. Tymczasem poziom rządów prawa można zmierzyć, a na wynik wpływają różne czynniki. Upolitycznienie sądów nie musi oznaczać, że sądy są polityczne w typowych sprawach życia codziennego. Brak przejrzystości decyzji politycznych niekoniecznie musi prowadzić do korupcji. Podporządkowanie niektórych instytucji nie musi oznaczać spadku poczucia bezpieczeństwa obywateli. Poziom rządów prawa jest przedmiotem analizy ze strony różnych organizacji międzynarodowych i pozarządowych (np. OECD, Unia Europejska, World Justice Project, Freedom House, V-Dem, Bertelsmann Institute czy International IDEA). Celem wykładu będzie prezentacja stosowanych metodologii oraz odpowiedź na pytanie, jak wyniki w poszczególnych rankingach mogą wpływać na reputację i poziom bezpieczeństwa obywateli poszczególnych państw.

  dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS
 14. Nieludzkie traktowanie – case study i metody zapobiegania torturom

  aula im. Tadeusza Tomaszewskiego (S201)

  W trakcie wykładu zostaną przedstawione informacje na temat prewencji tortur w Polsce. Prelegentka opowie o Krajowym Mechanizmie Prewencji Tortur (KMPT), Podkomitecie ONZ ds. Prewencji Tortut (SPT) oraz Europejskim Komitecie ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT). Omówi zidentyfikowane przez KMPT przypadki tortur w Polsce w komisariatach Policji oraz jednostkach penitencjarnych, opierając się na prawomocnych wyrokach sądowych oraz raportach Mechanizmu Prewencji Tortur.

  dr Hanna Machińska

Organizator

 • Festiwal Nauki, logo

Kontakt

Tomasz Jałukowicz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce

Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa