Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży
społeczny
aplikacyjny
naukowo-badawczy
realizowany

Opracowanie i upowszechnienienarzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży

Grzegorz Sędek
kierownik projektu
prof. dr hab.
Grzegorz Sędek

psycholog, specjalizuje się w psychologii eksperymentalnej: społecznej, klinicznej i poznawczej

zobacz biogram
wartość projektu: 19 352 881 PLN
budżet uniwersytetu swps: 8 645 591 PLN
instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2018 2019 2020 2021 2022

Jak ocenić rozwój poznawczy dzieci i młodzieży? Jak podnieść efektywność kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami? Przez najbliższe trzy lata Instytut Badań Edukacyjnych wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym będą realizować projekt, którego celem jest opracowanie nowatorskich narzędzi diagnostycznych do oceny rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży.

 

ciąg POWER RP i UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

projekt naukowy, wdrożeniowy

Opracowanie
i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych

do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży

 

Jednostka realizująca Dwa logotypy 2
Kwota dofinansowania PLN 19 352 881, 19W tym kwota dofinansowania z UE:
PLN 17 593 528, 36
Jednostka pośredniczącamen lewe z godłem 

Okres realizacji projektu: 2018  –  2022

 

Jak ocenić rozwój poznawczy dzieci i młodzieży? Jak podnieść efektywność kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami? Przez najbliższe trzy lata Instytut Badań Edukacyjnych (lider) wspólnie z Uniwersytetem SWPS (partner) będą realizować projekt nr POWR.02.10.00-00-9002/17, którego celem jest opracowanie nowatorskich narzędzi diagnostycznych do oceny rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży w wieku od 3 miesięcy do 25 lat, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami.

OPIS PROJEKTU

Projekt ma na celu opracowanie zestawu narzędzi przeznaczonych do specjalistycznej diagnozy dzieci i młodzieży w obszarze funkcjonowania poznawczego. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania oparte na nowatorskiej koncepcji teoretycznej z wykorzystaniem funkcji wykonawczych, takich jak: pamięć, uwaga, myślenie, w połączeniu ze sferą percepcji, języka i komunikacji.

Funkcje wykonawcze są niezbędne dla prawidłowego rozwoju umysłowego i fizycznego w różnych sferach życia, jak również mają istotne znaczenie dla funkcjonowania powiązanego z edukacją. Wymienione obszary determinują m.in. gotowość szkolną, sukces szkolny, a także w dalszej perspektywie – sukces zawodowy i jakość życia.

Nowatorskie narzędzie diagnostyczne

W skład zestawu narzędzi diagnostycznych będzie wchodzić Bateria Testów Poznawczych, które mierzą funkcje poznawcze, takie jak pamięć, myślenie, uwaga, język.

Badanie będzie prowadzone w formie atrakcyjnej dla dzieci i młodzieży, część testów zostanie przeprowadzona na komputerze. Taka forma badania zapewni pełną standaryzację jego przebiegu oraz przyspieszy proces diagnozy poprzez automatyczne obliczanie i tworzenie profili wyników. Bateria Testów Poznawczych nie tylko umożliwi łatwy dobór testów i przeprowadzenie badania, lecz także posłuży również diagnozie funkcjonalnej.

Testy zostaną znormalizowane na ogólnopolskiej próbie dzieci i młodzieży w wieku od 3 miesięcy do 25 lat, przy czym w zależności od wieku badanych będą miały różną formę i zawierały inne zadania. Według założeń projektowych na wszystkich etapach projektu przebadanych zostanie łącznie ok. 9 tys. osób. Opracowane testy oraz materiały postdiagnostyczne trafią do wszystkich poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce.

Współpraca z przedszkolami i szkołami

Od listopada 2019 do października 2020 prowadzimy badania normalizacyjne tworzonych narzędzi, w placówkach (szkoły i przedszkola) na terenie całej Polski. Badania te prowadzone są na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie losowej, tak żeby zapewnić warunki do opracowania norm dla wszystkich dzieci i młodzieży w Polsce. W związku z zasadami realizacji badań normalizacyjnych, szczególnie ważne jest, żeby w badaniu wzięło udział jak najwięcej dzieci wylosowanych z wybranych oddziałów w konkretnych przedszkolach i szkołach. Badanie dziecka zawsze jest poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody opiekuna osoby niepełnoletniej.

Badania normalizacyjne w przedszkolach i szkołach

Zgodnie z informacją przekazywaną w szkołach i przedszkolach, do których uczęszczają Państwa dzieci, w październiku 2020 miały rozpocząć się badania normalizacyjne zaplanowane do realizacji w miesiącach marzec-czerwiec 2020, jednak z powodu epidemii i wyłączenia z pracy placówek, badania zostały przesunięte na obecny rok szkolny. Czas zaplanowany na realizacje badania to październik 2020 - czerwiec 2021 (wolniejsze tempo prac wynikające ze stanu epidemii i możliwość częstszych nieobecności dzieci w placówce zostały wzięte pod uwagę).

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne wprowadzony został szereg modyfikacji w procedurze organizacji badań:

  • zanim Państwa dziecko zostanie zaproszone do udziału w badaniu, zostaną Państwo poproszeni o podpisanie oświadczenia odnośnie sytuacji zagrożenia epidemicznego. Oświadczenie to jest rodzajem aneksu do zgody na udział dziecka w badaniu. Zgodę tę wyrazili Państwo w poprzednim roku szkolnym i tylko do tych z Państwa kierowane będą oświadczenia. Udział dziecka w badaniu jest dobrowolny;
  • osoby, które będą prowadzić badania z dziećmi, to pracownicy danej placówki, z którymi Państwa dzieci mają kontakt niezależnie od badania.

Oprócz psychologów, za zgodą Ministerstwa Edukacji Narodowej, do grona badaczy włączyliśmy także pedagogów, logopedów oraz niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówce edukacyjnej dziecka. Wszystkie te osoby przechodzą odpowiednie przeszkolenie, ich praca jest nadzorowana, a badania prowadzone są wg. jednolitej, określonej procedury:

  • badacze będą składali oświadczenie o stanie swojego zdrowia (w każdym dniu, w którym realizowane będzie badanie);
  • zakupione zostały środki ochrony osobistej (przyłbice dla badaczy oraz ewentualnie dla dziecka, jednorazowe nakładki na słuchawki) oraz środki czyszczące (blat stołu, komputer przy którym odbywa się badanie). Przed badaniem dzieci i młodzież będą poproszone o umycie rąk (wodą z mydłem), a sale w których będą odbywały się badania będą wietrzone pomiędzy sesjami;
  • opracowane zostały szczegółowe wytyczne sanitarne, zgodnie z którymi prowadzone będą badania. Rekomendacje dotyczące organizacji badania »

Badanie będzie tym samym, które jest opisane w formularzu zgody (w załączeniu formularz zgód, które podpisywali Państwo w styczniu-marcu 2020 r.), jedyną zmianą są opisane powyżej modyfikacje, które mają na celu uczynić badania bardziej bezpiecznymi.

W załączeniu zamieszczamy także treść ulotek, które przekazywane są Państwu przez placówkę oraz, w przypadku niektórych z Państwa, również przez dziennik elektroniczny. Ulotka: strona 1 », strona 2 »

Serdecznie dziękujemy za Państwa pomoc i przychylność wobec naszych prac. Realizacja badań pozwoli na pełne opracowanie narzędzi do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży, które będą bezplatnie udostępnione wszystkim poradniom psychologicznym i pedagogicznym w Polsce. Pomogą wielu tysiącom dzieci i młodzieży w otrzymaniu kompetentnej diagnozy i w przypadku takiej potrzeby - zaplanowaniu właściwego wsparcia.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Warsztaty dla psychologów

W dniach 22 oraz 29 lutego na Uniwersytecie SWPS realizowane są warsztaty instruktażowe dla psychologów badaczy realizujących badanie w grupach dzieci z niepełnosprawnościami oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Warsztaty mają charakter zamknięty, nie prowadzimy rekrutacji do udziału w nich.

Zachęcam Dyrekcję placówek, z którymi kontaktują się koordynatorzy badań terenowych do wyrażenia zgody na prowadzenie badań na terenie placówki. Dokładnych informacji udzieli Państwu koordynator badań terenowych przypisany do danej placówki: Jakub Iwański, Zuzanna Łopieńska, Sandra Łuczak, Karolina Łukasik, Karolina Malinowska, Szymon Medalion, Aleksandra Puszkiewicz oraz Justyna Rodzińska-Nair. Do Państwa placówek mogą także zgłaszać się inni członkowie naszego zespołu wymienieni na stronie.

Kaczmarek, Magdalena opiekun etapów ze strony Uniwersytetu SWPS
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
Psycholog
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Magdalena Kaczmarek
Stanowisko
adiunkt
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii R\u00f3\u017cnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Innowacji Spo\u0142ecznych i Ekonomicznych HumanTech","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Magdalena Kaczmarekpsycholog, w pracy naukowej interesuje się zagadnieniem traumy i przedsiębiorczości, współtworzy pionierski projekt MatchBeta

Skuteczniejsze wsparcie uczniów

Opracowane narzędzia diagnostyczne będą przeznaczone także do diagnozy uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), w tym dzieci z dysfunkcją wzroku i słuchu, uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami uczenia się, z niepełnosprawnością intelektualną, a także dzieci dwujęzycznych, pochodzących z innych kultur, dzieci imigrantów oraz uczniów zdolnych. Dla wszystkich grup zostaną opracowane profile funkcji poznawczych.

Dzięki takiemu ujęciu możliwe jest włączenie – a nie wykluczenie – uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie efektywności kształcenia i wsparcia.

Ze strony IBE projektem kierują prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis i dr Katarzyna Wiejak, a ze strony Uniwersytetu SWPS za powodzenie przedsięwzięcia odpowiadają prof. dr hab. Grzegorz Sędek i dr Magdalena Kaczmarek.

Finansowanie

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.10 „Wysoka jakośc systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Klauzula informacyjna – do pobrania

Zespół badawczy Uniwersytetu SWPS

Kaczmarek, Magdalena ekspert naukowy, opiekun etapów ze strony Uniwersytetu SWPS
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
Psycholog
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Magdalena Kaczmarek
Stanowisko
adiunkt
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii R\u00f3\u017cnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Innowacji Spo\u0142ecznych i Ekonomicznych HumanTech","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Magdalena Kaczmarekpsycholog, w pracy naukowej interesuje się zagadnieniem traumy i przedsiębiorczości, współtworzy pionierski projekt MatchBeta
Krejtz, Izabela specjalista ds. opracowania narzędzi diagnostycznych
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Izabela Krejtz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Bada\u0144 Poznawczych, O\u015brodek Bada\u0144 Okulograficznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"O\u015brodek Bada\u0144 Okulograficznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Izabela Krejtzpsycholog poznawczy
Orylska, Anna specjalista ds. opracowania narzędzi diagnostycznych
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Orylska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
psycholożka
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na uczelni
członek Rady Programowej ds. Kształcenia Podyplomowego
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Psychologii
Obszar zainteresowania
psychologia-dziecieca
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Anna Orylskapsycholog
Rydzewska, Klara specjalista ds. opracowania narzędzi diagnostycznyc
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Klara Rydzewska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Spo\u0142ecznych Zastosowa\u0144 Nowych Technologii","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Psycholog
Wydział
Array
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Klara Rydzewska 
Rycielski, Piotr specjalista ds. psychometrii
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Piotr Rycielski
Specjalizacja
Specjalista ds. psychometrii
Miasto
warszawa
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Spo\u0142ecznych Zastosowa\u0144 Nowych Technologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Piotr RycielskiSpecjalista ds. psychometrii
Kaczan, Radosław specjalista ds. opracowania narzędzi diagnostycznych
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Radosław Kaczan
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-rozwojowa
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Radosław Kaczanpsycholog rozwoju człowieka
Kościelniak, Maciej grafik
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Maciej Kościelniak
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Spo\u0142ecznej i Mi\u0119dzykulturowej","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Psychologii Spo\u0142ecznej i Mi\u0119dzykulturowej"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Bada\u0144 Poznawczych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Maciej Kościelniakpsycholog
Rzeńca, Krzysztof specjalista ds. opracowania badawczych systemów informatycznych
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
Psycholog
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Krzysztof Rzeńca
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
mgr Krzysztof Rzeńcapsycholog

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]