logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Radosław Kaczan
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji
czarne

dr

Radosław Kaczan

Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, naukowo zajmuje się psychologią rozwoju człowieka, konstruowaniem narzędzi diagnostycznych do badania rozwoju dzieci i młodzieży, diagnozą kompetencji oraz wspomaganiem uczenia się przez całe życie. Prowadzi również badania dotyczące przemocy rówieśniczej w szkołach i wdraża programy zapobiegające tym zjawiskom. Poza działalnością naukową i dydaktyczną poświęca się wspieraniu rozwoju systemu kwalifikacji zawodowych, współpracuje z biznesem, organizacjami zawodowymi i szkołami wyższymi w zakresie opisu efektów uczenia się i kwalifikacji.

Był kierownikiem wdrożeniowego projektu badawczego „Monitorowanie środowiska szkolnego i zapobieganie zachowaniom ryzykownym, w tym przemocy rówieśniczej”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii rozwoju człowieka

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Rozwój człowieka
  • Psychologia edukacji
  • Narzędzia diagnostyczne
  • Diagnoza kompetencji