Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

System Wsparcia – dziecko, rodzina, szkoła

Program Zarejestruj się

Kogo zapraszamy:

nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowników oświaty, edukatorów, studentów, rodziców i władz odpowiedzialnych za edukację, sprawy społeczne i zdrowie, przyszłych projektodawców oraz wszystkie osoby, dla których zdrowie psychiczne i edukacja są ważne.

Dziecko przy tablicy szkolnej

O konferencji

Organizatorzy konferencji pragną przekazać rzetelną wiedzę i podzielić się skutecznymi metodami praktycznymi. Uczestnicy i uczestniczki wydarzenia wezmą udział w rozmowach, warsztatach i wykładach dotyczących szeroko pojętej profilaktyki zdrowia psychicznego. Chcemy zachęcać do budowania nowych relacji, uczenia się od siebie wzajemnie, dzielenia się tym, co działa.

Konferencja stanowi część projektu „Partnerstwo dla dzieci Pragi Południe 4.0”, realizowanego na terenie warszawskiej Pragi Południe od 2013 r. przez konsorcjum 4 organizacji pozarządowych. Liderem konsorcjum jest Stowarzyszenie Wspólne Podwórko.

O projekcie „Partnerstwo dla dzieci Pragi Południe 4.0”

W ramach projektu wspieramy dzieci i młodzież w wieku 6–18 lat i ich rodziny, a także lokalne szkoły w taki sposób, by zapewnić wszechstronną, długofalową i skuteczną pomoc dla uczniów i uczennic z naszej dzielnicy. Jesteśmy częścią Lokalnego Systemu Wsparcia Miasta Stołecznego Warszawa.

Beneficjenci tych działań mogą uzyskać wsparcie edukacyjne, opiekuńczo–wychowawcze, profilaktyczne, specjalistyczne, socjoterapeutyczne, a także możliwość uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych, sportowych, wycieczkach i wyjazdach. Szacunkowo z przedstawionej oferty skorzystać może więcej niż 1600 osób (dzieci i młodzieży oraz ich rodzin). Wskazane w projekcie działania przyczynią się do polepszenia warunków rozwoju dzieci i młodzieży, ich wyników nauczania, a także podniesienia frekwencji w szkole i nabycia kompetencji społecznych.

Projekt realizowany jest w okresie: 24 marca – 31 grudnia 2023 r

Realizatorami projektu są:

Zarejestruj się!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

7 grudnia 2023 r. (czwartek)

 1. Rejestracja/kawa

  sala S303

 2. Przywitanie

  sala S303

  dr Magdalena Śniegulska, mgr Magdalena Szlom, mgr Izabela Śliwińska
 3. Zdrowie psychiczne w edukacji – wykład inauguracyjny

  sala S303

  prof. Ewa Trzebińska (USWPS) i mgr Tomasz Kuźmicz (USWPS, Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego)
 4. Funkcja środowiska szkolnego i rodzinnego z perspektywy leczenia pacjenta psychiatrycznego

  sala S303

  dr hab. n.med. Barbara Remberk
  kierowniczka Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 5. Nowe technologie a dobrostan uczniów i nauczycieli. Czy media cyfrowe zawsze muszą być przeszkodą?

  sala S303

  dr Karol Jachymek (USWPS)
 6. Przerwa kawowa
 7. Nie chcemy uczyć lepiej? Tajemnicze opóźnienia we wdrażaniu innowacji w dydaktyce

  sala S303

  dr Łukasz Tanaś (USWPS)
 8. Wychowanie przez pomaganie. Przykład dobrych praktyk w ramach LSW

  sala S303

  mgr Magdalena Szlom (Stowarzyszenie SZANSA)
 9. Przerwa obiadowa
 10. Warsztat „Jak dbać o zdrowie psychiczne w szkolnej codzienności?”

  sala S303

  Marta Puciłowska-Schielmann (Fundacja Szkoła z klasą)
  Warsztat „Przemoc w szkole. Program RESQL”

  sala S216

  dr Radosław Kaczan (USWPS)
  Warsztat „Hejt i cyberprzemoc w szkole. Profilaktyka uzależnień od social mediów i internetu – przykład dobrych praktyk w ramach LSW”

  sala S305

  Szymon Wach (Stowarzyszenie Gradiam)
  Warsztat „Psychoedukacja dla rozstających się rodziców czyli omówienie modelu warsztatu JA – ROZWÓD - DZIECKO – przykład dobrych praktyk w ramach LSW”

  sala S304

  Dorota Sakławska (Stowarzyszenie Wspólne Podwórko)
 11. Przerwa kawowa
 12. Panel podsumowujący projekt i konferencję, pożegnanie

Prelegenci

Ewa Trzebińska
Ewa Trzebińska
prof. dr hab.
Pracuje w Katedrze Psychologii Klinicznej na wydziale Psychologii w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Łączy zainteresowania psychologią kliniczną i psychologią pozytywną. Prowadzi badania naukowe dotyczące emocjonalnych aspektów zdrowia psychicznego i jakości życia.
Tomasz Kuźmicz
Tomasz Kuźmicz
mgr
Psycholog, psychoterapeuta specjalizujący się w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą, ich rodzinami oraz środowiskiem szkolnym. Wiele lat pracował w jednej z warszawskich szkół. Jako praktyk związany z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracuje też jako dydaktyk i asystent na Uniwersytecie SWPS oraz jako wykładowca w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat związany z Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS. W pracy zawodowej zajmuje się głównie obszarami związanymi z psychologią edukacji oraz zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i ich rodziców oraz nauczycieli.
Barbara Remberk
Barbara Remberk
dr hab. n.med.
Kierowniczka Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Była konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Przewodnicząca zarządu sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Oddziału Warszawskiego towarzystwa, członkini Zespołu Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego przy biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W pracy klinicznej koncentruje się na leczeniu zaburzeń występujących w okresie adolescencji, zaś obszarem zainteresowań naukowych dr hab. Barbary Remberk są psychozy o wczesnym początku i rola aktywności fizycznej we wspomaganiu leczenia psychiatrycznego.
Karol Jachymek
Karol Jachymek
dr
Medioznawca, kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kultury i Mediów na Wydziale Nauk Humanistycznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Współtwórca i wykładowca School of Ideas – nowoczesnego kierunku służącego projektowaniu innowacji społecznych i biznesowych. Ekspert w obszarze edukacji, kultury młodzieżowej, zmian generacyjnych (zwłaszcza Gen Z i Gen Alpha), komunikacji w (nowych) nowych mediach i trendów w popkulturze. W roku akademickim 2022/2023 otrzymał tytuł Wykładowcy Roku Uniwersytetu Dzieci. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla szkół, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i klientów biznesowych z zakresu współczesnych praktyk medialnych, komunikacji międzypokoleniowej i komunikacji w social mediach (ze szczególnym uwzględnieniem TikToka), a także technik kształcenia na odległość, myślenia projektowego (Design Thinking) i kreatywnych metod warsztatowych. Współpracował m.in. z TikTokiem, Bankiem Millenium, SAS, Mazowieckim Instytutem Kultury, Centrum Nauki Kopernik, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Nauki Experyment, Fundacją Szkoła z Klasą, NASK, Uniwersytetem Dzieci, Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym i Centrum Cyfrowym.
Łukasz Tanaś
Łukasz Tanaś
dr
Psycholog i projektant doświadczeń edukacyjnych. Specjalista z zakresu psychologii edukacji, rozwoju oraz metodologii badań naukowych. Na Uniwersytecie SWPS koordynuje liczne projekty dydaktyczne i prowadzi zajęcia z zakresu prowadzenia interwencji w obszarze edukacji. Eksploruje możliwości wykorzystania nowych technologii w celu zwiększenia elastyczności, efektywności i personalizacji nauczania.
Marta Puciłowska
Marta Puciłowska-Schielmann
 
Kulturoznawczyni, trenerka, ekspertka Fundacji Szkoła z Klasą. Zajmuje się zdrowiem psychicznym i dobrostanem w szkole, jest współautorką, między innymi, raportów „Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek” oraz „Codzienność wychowawstwa – co jest ważne dla wychowawców i młodych ludzi?”.
Szymon Wach
Szymon Wach
 
Trener, szkoleniowiec z 5-letnią praktyką w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń dla dzieci, młodzieży i rodziców, certyfikowany trener TUS dla dzieci i młodzieży, certyfikowany trener z zakresu edukacji na temat mediów społecznościowych i internetu. Prezes Stowarzyszenia Gradiam.
Dorota Sakławska
Dorota Sakławska
 
Kurator rodzinny, mediatorka, trenerka, specjalistka ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od lat współprowadzi warsztaty dla rozstających się rodziców, gdzie psychoedukuje dorosłych, jak wspierać siebie i dzieci w kryzysie okołorozwodowym. Od 2012 r. członkini Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
Radosław Kaczan
Radosław Kaczan
dr
Psycholog, adiunkt na Wydziale Psychologii USWPS, współzałożyciel RESQL. Doktorat z psychologii w Instytucie Psychologii PAN. W latach 2019-2020 kierownik projektu wdrożeniowego mającego na celu przygotowanie rozwiązań zapobiegających przemocy rówieśniczej w szkołach. Efektem tego projektu jest program i aplikacja RESQL.
Magdalena Szlom
Magdalena Szlom
mgr
Pedagożka z ogromnym doświadczeniem w tworzeniu przestrzeni rozwojowej dla młodzieży i nauczycieli, a także w pracy z dziećmi i rodzinami. Posiada doświadczenie w prowadzeniu grup, warsztatów dla rodziców, wolontariuszy, szkoleń dla różnych grup odbiorców, zajęć ze studentami w Akademii Pedagogiki Specjalnej, wyjazdów edukacyjnych i profilaktycznych, autorka wielu projektów społecznych i edukacyjnych. Lider wielu konsorcjów budujących lokalne systemy wsparcia w dzielnicach m.st. Warszawy, członek Forum Dialogu Społecznego I kadencji, Szeryf Praw Dziecka UNICEF. Od wielu lat zajmuje się budowaniem wolontariatu młodzieżowego, wspiera rozwój szkolnych klubów wolontariusza.
Magdalena Śniegulska
Magdalena Śniegulska
dr
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pracuje na Uniwersytecie SWPS w Katedrze Psychologii Klinicznej na Wydziale Psychologii w Warszawie. Prowadzi zajęcia warsztatowe, seminaryjne i wykłady z zakresu psychologii rozwoju, psychologicznych podstaw edukacji, wspierania rozwoju, umiejętności rodzicielskich. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej, European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), Polskiego Towarzystwa Etologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członkini-założycielka i wiceprezeska zarządu Stowarzyszenia Wspólne Podwórko. Autorka tekstów popularyzujących wiedzę psychologiczną z obszaru wychowania dzieci i problemów rozwojowych. Prowadzi terapię indywidualną i grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w podejściu poznawczo-behawioralnym.
awatar
Izabela Śliwińska
mgr
Psycholożka, psychoterapeutka dzieci i młodzieży, prowadzi konsultacje indywidualne, treningi grupowe dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Pracuje jako psycholog w szkole podstawowej i przedszkolu. Od wielu lat jest prowadzi zajęcia dla studentów na wydziale psychologii Uniwersytety SWPS. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie praktyczne i pracowała w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS w zespole klinicznym dziecka. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej, członkini i prezeska zarządu Stowarzyszenia Wspólne Podwórko. Koordynatorka wielu projektów społecznych skierowanych do mieszkańców Pragi Południe i całej Warszawy.

Organizator

 • Logo Stowarzyszenia Wspólne Podwórko
 • Logo Wydziału Psychologii w Warszawie
 • Logo Partnerstwa dla Dzieci Pragi Południe
 • Współfinansowano ze środków m.st. Warszawy

Komitet organizacyjny

 • dr Magdalena Śniegulska,
 • dr Łukasz Tanaś,
 • mgr Izabela Śliwińska,
 • mgr Radosław Kaczan,
 • mgr Tomasz Kuźmicz.

Kontakt

Izabela Śliwińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 608 679 482

Miejsce

Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej: stacjonarnie w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie (ul. Chodakowska 19/31, sala S303) lub online (zapisane osoby otrzymają link do spotkania).