Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Izabela Krejtz Uniwersytet SWPS

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Izabela Krejtz

Instytut Psychologii
Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Badań Poznawczych
Ośrodek Badań Okulograficznych
Laboratory for the Study of Daily Experience
Wydział Psychologii w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Psychologii Klinicznej

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. W pracy naukowej rozwija badania z wykorzystaniem ekologicznych chwilowych pomiarów, stosując nowe technologie. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na poszukiwaniu czynników warunkujących dobrostan psychiczny jednostki. Prowadzi badania m.in. nad efektywnością internetowych treningów uwagi i wdzięczności oraz badania okulograficzne tendencyjności poznawczych wśród różnych grup badanych, np. osób głuchych czy też cierpiących na depresję.

Laureatka grantów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki. Obecnie opiekun naukowy w następujących projektach: 2021–2024 – Związek pomiędzy cyklem menstruacyjnym a lękiem i funkcjonowaniem poznawczym – moderacyjna rola stosowania doustnej antykoncepcji hormonalnej; 2017–2020 – Wpływ wdzięczności na dobrostan psychiczny oraz afekt u kobiet z rakiem piersi i kobiet z depresją; 2017–2020 – Długoterminowy trening muzyczny a umiejętność czytania – badanie okulograficzne funkcji poznawczych dzieci w wieku 6–9 lat.

Wybrane publikacje: Krejtz, I., Krejtz, K., Wisiecka, K., Abramczyk, M., Olszanowski, M., Duchowski, A. (2020), Attention dynamics during emotion recognition by deaf and hearing individuals. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 10–21.
Krejtz, I., Rohnka, N., Holas, P., Rusanowska, M., & Nezlek, J. B. (2020), Manifestations of clinical depression in daily life: A Daily diary study of descriptions of naturally occurring events. Cognition and Emotion, 34 (8), 1664–1675.
Holas P., Krejtz I., Rusanowska M., Rohnka, N., Nezlek J. B. (2019), Attention to negative words predicts daily rumination among people with clinical depression: Evidence from an eye tracking and daily diary study. Cognition and Emotion, 33, 6, 1277–1283.
Sztachańska, J., Krejtz, I., Nezlek, J. (2019), Using a gratitude intervention to improve the psychological functioning of women with breast cancer: a daily diary study. Frontiers in Psychology, 10, 1365.
Krejtz, I., Holas, P., Rusanowska, M., Nezlek, J. B. (2018), Positive online attentional training as a means of modifying attentional and interpretational biases among the clinically depressed: An experimental study using eye-tracking. Journal of Clinical Psychology, 1–13.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi wykłady oraz warsztaty poświęcone zastosowaniom okulografii w badaniach psychologicznych.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni