Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Międzynarodowe spotkanie ekspertów okulografii na Uniwersytecie SWPS

float_intro: images/ZDJECIA/aktualnosci/multipleye-cost-swps-bckgrnd.jpg

Ponad 60 naukowców z 15 krajów wzięło udział w hybrydowym spotkaniu MultiplEYE COST Action zorganizowanym w Ośrodku Badań Okulograficznych na Uniwersytecie SWPS. Językoznawcy, psycholodzy i informatycy wspólnie opracowywali badanie okulograficzne procesu czytania w wielu językach. Nadrzędnym celem tej interdyscyplinarnej i międzynarodowej współpracy jest wsparcie rozwoju wielojęzycznego korpusu okulograficznego.

Międzynarodowe badanie okulograficzne

Uniwersytet SWPS był gospodarzem pierwszego spotkania roboczego międzynarodowej grupy MultiplEYE COST Action, badającej proces czytania metodą okulograficzną, czyli opierającą się na analizie ruchów gałki ocznej. Wzięli w nim udział badacze z Albanii, Chorwacji, Cypru, Czech, Holandii, Irlandii, Litwy, Macedonii Północnej, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Szwajcarii, Turcji i Ukrainy. Naszą uczelnię reprezentowali prof. Izabela Krejtz i dr Krzysztof Krejtz z Instytutu Psychologii.

Spotkanie odbywało się w formule hybrydowej 9 i 10 lutego. Naukowcy reprezentujący różne dziedziny nauki, m.in. psycholodzy, psycholingwiści, językoznawcy, programiści i informatycy wspólnie projektowali okulograficzne badanie procesu czytania w wielu językach, które następnie przeprowadzą w swoich krajach.

MultiplEye grupa robocza
Członkowie grupy roboczej MultiplEYE

Grupa MultiplEYE pracuje nad zaprojektowaniem badania, które pozwoli na zebranie danych okulograficznych od wielu uczestników czytających teksty w różnych językach. Staną się one bazą do dalszych analiz psycholingwistycznych czy też związanych z lingwistyką komputerową. To duży wkład w rozwój okulografii, ponieważ zbiór danych eye-trackingowych, zwłaszcza obejmujących mniej popularne języki, wymaga poszerzenia, a wyniki badania mogą mieć wpływ m.in. na rozwój aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję, które naśladują proces czytania u ludzi.

Interdyscyplinarność projektu zapewnia lepsze zrozumienie i możliwość uchwycenia uniwersalnych właściwości procesów uwagi wzrokowej w trakcie czytania rozmaitych gatunków tekstów w różnych językach. Międzynarodowość spotkania daje szansę na prowadzenie badań w wielu krajach europejskich i dzięki temu możliwość generalizacji wyników na różne populacje i języki. Jednocześnie poszerza współpracę międzynarodową Ośrodka Badań Okulograficznych Uniwersytetu SWPS.

dr Krzysztof Krejtz
kierownik Ośrodka Badań Okulograficznych na Uniwersytecie SWPS

Kolejny etap projektu to organizacja szkoły letniej poświęconej metodzie okulograficznej, która odbędzie się na Litwie.

COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych

Akcja MultiplEYE jest realizowana w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST; European Cooperation in Science and Technology). Umożliwia on tworzenie oraz koordynację interdyscyplinarnych sieci badawczych ułatwiających współpracę między naukowcami, inżynierami oraz przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw. Środki przyznane przez COST można przeznaczyć na spotkania zespołów badawczych, udział w konferencjach i warsztatach, krótkie wymiany naukowe oraz inne działania sieciowe.

Ośrodek Badań Okulograficznych Uniwersytetu SWPS

Ośrodek Badań Okulograficznych (OBO) zajmuje się rozwijaniem metody okulograficznej. Zespół naukowców pod kierownictwem dr Krzysztofa Krejtza prowadzi interdyscyplinarne projekty badawcze łączące technologie z naukami społecznymi i humanistycznymi. Dotyczą one m.in. dynamiki procesów poznawczych w tym uwagi wzrokowej, form interakcji człowieka z komputerem (HCI), w tym w wirtualnej i mieszanej rzeczywistości oraz edukacji medialnej i dostępności mediów. Ośrodek dysponuje unikalną pracownią wyposażoną w kilkanaście okulografów stacjonarnych i mobilnych, a także w sprzęt do badania wirtualnej rzeczywistości.

Dowiedz się więcej na temat działalności naukowej OBO

 

Izabela Krejtz
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Izabela Krejtz

Psycholożka. W pracy naukowej rozwija badania z wykorzystaniem ekologicznych chwilowych pomiarów, stosując nowe technologie. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na poszukiwaniu czynników warunkujących dobrostan psychiczny jednostki. Prowadzi badania m.in. nad efektywnością internetowych treningów uwagi i wdzięczności oraz badania okulograficzne tendencyjności poznawczych wśród różnych grup badanych, np. osób głuchych czy też cierpiących na depresję.

Kuba Piwowar
dr
Krzysztof Krejtz

Psycholog. Kierownik Ośrodka Badań Okulograficznych na Uniwersytecie SWPS. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki interakcji człowieka z komputerem (human-computer interaction, HCI), w tym społecznych aspektów korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych, metodologii badań okulograficznych (eye-tracking) oraz modeli uwagi wzrokowej, zwłaszcza w kontekście uczenia się i nauczania multimedialnego. Jest jednym z prekursorów psychologii społecznej internetu w Polsce.

Zobacz pozostałe aktualności