Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
dodatkowe informacje o studiach
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Komentarz do Konstytucji RP. Art. 79”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/komentarz-do-konstytucji-RP-art-79.jpg

Publikacja zawiera omówienie jednego z najważniejszych artykułów Konstytucji RP, stanowiącego o skardze konstytucyjnej. Autorami tomu są prof. Mariusz Bidziński z Uniwersytetu SWPS oraz Marcin Dąbrowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Poznaj dogłębnie jeden z najważniejszych artykułów Konstytucji

W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej istnieje artykuł mający kluczowe znaczenie dla ochrony praw i wolności jednostki: artykuł 79, stanowiący o skardze konstytucyjnej. Mechanizm ten umożliwia każdemu obywatelowi zgłoszenie, że doszło do naruszenia praw konstytucyjnych, jest to zatem kluczowy instrument zapewniający egzekwowanie zapisów konstytucyjnych:

1. Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy praw określonych w art. 56.

art. 79 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Z tomu dowiesz się m.in.:

  • jaka jest geneza skargi konstytucyjnej,
  • jakie funkcje pełni skarga konstytucyjna,
  • jak skarga ta była uregulowana w poprzednich konstytucjach,
  • jak jest uregulowana w innych państwach Unii Europejskiej,
  • kto może wnieść skargę konstytucyjną,
  • jakie są formalne przesłanki do jej wniesienia.

Omówienie ukazało się nakładem wydawnictwa Difin, przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

Przeczytaj więcej o książce na stronie wydawcy

O autorach

Mariusz Bidziński
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Mariusz Bidziński

Radca prawny, konstytucjonalista, członek Zespołu Doradców ds. Kontroli Konstytucyjności Prawa przy Marszałku Senatu oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Partner w kancelarii radcowskiej Chmaj i Partnerzy sp.p. Ekspert w dziedzinie prawa i postępowania administracyjnego, prawa gospodarczego oraz prawa konstytucyjnego. Szkolił kadrę zarządzającą i specjalistów z ministerstw, urzędów centralnych i organizacji pozarządowych m.in. z prawa administracyjnego, postępowania sądowo-administracyjnego i prawa konstytucyjnego. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji prawniczych. Wykładał m.in. na Uniwersytecie SWPS, w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP (dziś: Uczelnia Korczaka) oraz Universit degli Studi di Sassari.

Awatar mężczyzny
dr hab.
Marcin Dąbrowski

Radca prawny, konstytucjonalista, członek Zespołu Doradców ds. Kontroli Konstytucyjności Prawa przy Marszałku Senatu. Adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Nauki o Państwie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Redaktor „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”. Specjalizuje się w prawie publicznym, w szczególności konstytucyjnym. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Wyjątkowa seria wydawnicza Instytutu Prawa

Konstytucja Rzeczypospoliej Polskiej została uchwalona w 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe i jest najwyższym aktem prawnym obowiązującym w naszym kraju. Chociaż na rynku prawniczym istnieje kilka komentarzy do Konstytucji RP, żaden z nich nie dorównuje stopniem szczegółowości ani obszernością analizy dziełu podjętemu przez Instytut Prawa Uniwersytetu SWPS w 2020 r.

Każda część komentarza poświęcona jest konkretnemu zagadnieniu, uregulowanemu w jednym lub kilku artykułach Konstytucji.

Wszystkie tomy zachowują taki sam układ. Przedstawiają kwestię:

  1. historycznie – czy i w jaki sposób była uregulowana w poprzednich polskich konstytucjach,
  2. porównawczo – jak została uregulowana w konstytucjach pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej,
  3. analitycznie – co dokładnie mówią obecne przepisy.

Autorkami i autorami tomów są pracownicy badawczo-dydaktyczni Instytutu Prawa USWPS, a także wybitni specjaliści z innych ośrodków badawczych.

Dotychczas opublikowano ponad 40 tomów z planowanych ponad 70.

Za redakcję naukową odpowiadają prof. Marek Chmaj oraz dr hab. Teresa Gardocka, prof. USWPS.

Dowiedz się więcej o cyklu

Zobacz inne aktualności