Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wybuch wojny na Ukrainie a nasilenie objawów chorób psychicznych

Inwazja Rosji na Ukrainę z lutego 2022r. wzmogła objawy u części pacjentów leczących się psychiatrycznie. Ich reakcje zależały jednak od subiektywnej percepcji ryzyka i określonych cech temperamentalnych. Problem analizowali naukowcy z Uniwersytetu SWPS – dr Magdalena Nowicka, dr Ewa Jarczewska-Gerc prof. Magdalena Marszał-Wiśniewska.

#depresja #objawy psychopatologiczne #postrzeganie ryzyka #schizofrenia #temperament #wojna

Co badaliśmy?

  • Sprawdzaliśmy wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku na stan polskich pacjentów z depresją i schizofrenią. Zrobiliśmy założenie, że ewentualne zmiany objawów zależne będą od subiektywnej percepcji ryzyka związanego z wojną oraz indywidualnych cech osobowości badanych.

W jaki sposób?

  • Badanie przeprowadzono na 80 pacjentach ze schizofrenią lub depresją. Jako narzędzia badawcze wykorzystano kwestionariusz mierzący cechy socjodemograficzne, postrzeganie ryzyka, cechy temperamentalne oraz objawy depresji i schizofrenii.

Wnioski z pracy badawczej

  • Uzyskane wyniki wskazują na specyficzne typy reakcji na zagrożenie wojenne u pacjentów z różnymi typami diagnoz psychiatrycznych. Potwierdziła sie hipoteza, że nasilenie objawów u poszczególnych pacjentów zależy od indywidualnego postrzegania ryzyka i cech osobowości. Genralnie badanie wskazuje na potrzebę zapewnienia większego wsparcia pacjentom psychiatrycznym w tego typu nagłych przypadkach.