logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Anna Rogala
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
Instytut Psychologii ,
"BIO

dr 

Anna Rogala

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Osobowości

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholożka. Zajmuje się psychologią zdrowia w pracy oraz oddziaływaniami psychologicznymi wykorzystującymi nowe rozwiązania technologiczne. W swoich badaniach koncentruje się na roli pozytywnych emocji i przekonań o własnej skuteczności w przystosowaniu do pracy. W badaniach uwzględnia zarówno perspektywę pojedynczych pracowników, jak i całych zespołów. Interesuje ją znaczenie zasobów osobistych w rozwoju wypalenia zawodowego i zaangażowania w pracę oraz praktyczne wykorzystanie wyników badań w psychologicznych interwencjach internetowych.

Wraz z zespołem StresLab realizuje międzynarodowy projekt E-COMPARED (European Comparative Effectiveness Research on Online Depression), w ramach którego prowadzone są badania nad skutecznością i opłacalnością terapii depresji z wykorzystaniem internetu. Uczestniczyła w opracowaniu pierwszej w Polsce interwencji psychologicznej – Stres Pomagających, przeznaczonej dla osób pracujących z ofiarami traumy i przez to narażonych na wtórny stres traumatyczny.

Należy do The European Society for Research on Internet Interventions (ESRII) oraz European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP). Autorka licznych artykułów naukowych dotyczących przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, radzenia sobie ze stresem w pracy, efektywności terapii prowadzonych przez internet.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Zaangażowanie w pracę
  • Wypalenie zawodowe
  • Badania w psychologicznych interwencjach internetowych
  • Stres
  • Trauma