Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Głęboka depresja a zmienność nastroju

Czy osoby doświadczające klinicznej depresji tkwią w emocjonalnej stagnacji? Nie zawsze. Jak wobec tego zmienia się ich samopoczucie i od czego to zależy? Odpowiedzi na te pytania szukała grupa naukowców, a wśród nich prof. dr hab. Roman Cieślak oraz dr Anna RogalaStresLab: Centrum Badań nad Stresem Uniwersytetu SWPS. Projektem badawczym kierowała prof. Heleen Riper z Vrije Universiteit Amsterdam.

#depresja #dynamika zmienności nastroju #aplikacja jako narzędzie badawcze #niestabilność nastroju #technologia w nauce

Co badaliśmy?

  • Monitorowaliśmy w czasie rzeczywistym (z użyciem specjalnej aplikacji na telefon), dynamikę zmian nastroju u osób dotkniętych głęboką depresją. Badania wykazują bowiem, że choć zaburzenie depresyjne MDD (ang. major depressive disorder) charakteryzuje się generalnie silnie negatywnym samopoczuciem, to jednak nastrój pacjentów rzadko ulega całkowitej stagnacji. Częściej jest dynamiczny, charakteryzuje się wzlotami i upadkami oraz wysoką wrażliwością na zewnętrzne i wewnętrzne czynniki regulacyjne (bodźce).

W jaki sposób?

  • Dane zebrano w ramach ogólnoeuropejskiego badania E-COMPARED, w którym blisko połowa pacjentów została losowo objęta mieszaną terapią poznawczo-behawioralną (bCBT). Pacjenci byli zachęcani do oceny swojego aktualnego nastroju (w skali 1-10) za pomocą aplikacji zainstalowanej na smartfonach. Posłużono się metodą badawczą EMA (ecological momentary assessment), a następnie określono średnią dotyczącą zmienności nastroju oraz inercji emocjonalnej w okresie monitorowania.

Wnioski z pracy badawczej

  • Zidentyfikowano cztery profile emocjonalne, oznaczone kolejno jako: (1) „nastrój bardzo negatywny i najmniej zmienny” ( n = 14), (2)„nastrój negatywny i umiarkowanie zmienny” ( n = 204), (3) „pozytywny i umiarkowanie zmienny” ( n = 41) oraz (4) „negatywny o najwyższym stopniu zmienności” ( n = 28). Przy czym poziom inercji emocjonalnej był praktycznie identyczny we wszystkich profilach.
  • Obserwacja przeprowadzona w czasie rzeczywistym w ramach niniejszego badania dostarczyła wstępnych wskazań dotyczących dynamiki zmian nastroju u pacjentów z MDD.