Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

Psycholog. Zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami. Jego badania pokazują, w jakich okolicznościach spostrzegana możliwość uzyskania pomocy od innych ludzi redukuje negatywne skutki stresu w pracy i zapobiega wypaleniu zawodowemu. Dowodzą także, że przekonania o własnej skuteczności pozwalają przewidzieć, jakie będą psychologiczne konsekwencje stresu. Wraz z zespołem Centrum Badań nad Stresem: StresLab zajmuje się tworzeniem i oceną efektywności internetowych interwencji psychologicznych dotyczących np. radzenia sobie z depresją i stresem.

Od 2007 roku współpracuje z Trauma, Health and Hazards Centre (THHC) na University of Colorado w Colorado Springs, gdzie odbył staż podoktorski, a następnie pełnił funkcję dyrektora do spraw badań, a obecnie konsultanta na stanowisku Associate Professor Adjoint. Oba zespoły (StresLab i THHC) współpracują, prowadząc wspólne projekty badawcze i publikacyjne.

Jest kierownikiem projektu badawczego E-COMAPRED: European Comparative Effectivness Research on Internet-based Depression Treatment, który ma na celu opracowanie rekomendacji na temat sposobów terapii depresji z wykorzystaniem internetu, tak by leczenie było zintegrowane z istniejącymi systemami specjalistycznej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej.

Należy do zespołu centrum badawczego StresLab, który opracowuje innowacyjny system do projektowania, udostępniania i ewaluacji usług psychologicznych działających na urządzeniach mobilnych – system DESMoPsI (Designing, Evaluating, and Sharing Mobile Psychological Interventions). Projekt został nagrodzony w konkursie TANGO, wspólnym przedsięwzięciu Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest praktyczne wykorzystanie wyników przełomowych badań podstawowych oraz ułatwienie naukowcom wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług, przy współpracy z przedsiębiorcami.

Jest kierownikiem zespołu naukowego, który opracował platformę służącą do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilne. Efektem prac zespołu jest system Beviado.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia społeczna

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni