Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Gościnna Polska 2022+” – wokół raportu

float_intro: images/BckgrGoscinna_Polska_konferencja.jpg

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową współorganizowaną przez Uniwersytet SWPS i WiseEuropa przy wsparciu Fundacji Orange, poświęconą warunkom wdrażania 10 kluczowych rekomendacji z raportu „Gościnna Polska 2022+”. W dokumencie tym znalazły się analizy konkretnych rozwiązań w obszarze m.in. rynku pracy, integracji społecznej czy ochro-ny zdrowia – w kontekście obecności w naszym kraju migrantów oraz uchodźców z Ukrainy. Celem twórców raportu było zbudowanie przemyślanej polityki wsparcia odbudowy i przyszłości Ukrainy poprzez solidarność, współpracę i przede wszystkim tytułową gościnność.

6 grudnia 2022
09.30.–15.00
Stacjonarnie (Warszawa)

O konferencji

Mijający rok 2022 przyniósł światu nowe, globalne wyzwania. Cały czas mierzymy się z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Do tego doszła agresja Rosji na Ukrainę, któ-ra – zwłaszcza w naszym regionie – trwale zmieniła układ sił geopolitycznych, zaburzyła równowagę energetyczną, otworzyła na nowo problemy głodu i niedożywienia, wreszcie odsłoniła przerażający charakter wojny, prowadzonej w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku. Przyniosła przemoc, zniszczenia miast i ich infrastruktury, śmierć cywili, uchodźstwo, wojnę hybrydową i olbrzymią skalę dezinformacji.

Stojące przed nami kryzysy mimo wszystko stwarzają warunki do indywidualnego boha-terstwa, wspólnotowej odwagi oraz międzyludzkiej solidarności – pokazała to m.in. gościnność Polaków przyjmujących z otwartymi ramionami sąsiadów z Ukrainy uciekających przed piekłem wojny. Opublikowany w czerwcu 2022 r. raport „Gościnna Polska 2022+” przedstawia zestaw rekomendacji dla kształtowania polskich polityk publicznych, działań instytucji, organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz wspólnot społecznych. Przynosi próbę odpowiedzi na pytanie, co czynić, by naturalna, odruchowa gościnność docelowo zamieniła się w coś stałego, budującego nowy typ relacji między społeczeństwem polskim a ukraińskim w wielu obszarach życia – z poczuciem wzajemności korzyści.

Po kilku miesiącach od publikacji raportu pragniemy dalej dyskutować o warunkach wdrażania 10 kluczowych rekomendacji przedstawionych w dokumencie: o konkretnych rozwiązaniach niezbędnych na rynku pracy, w obszarze edukacji, w systemie ochrony zdrowia, integracji społecznej – tak, aby nasza gościnność nie skończyła się po kilku miesiącach. Podjęcie takiej debaty jest głównym celem organizatorów niniejszej konferencji, do udziału w której serdecznie zapraszamy.

Wydarzenie odbędzie się 6 grudnia 2022 r. w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie (ul. Chodakowska 19/31, sala S306). Obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy.

Proponujemy następujący program konferencji:

 1. Rejestracja uczestników

 2. Sesja otwierająca wydarzenie + krótka prezentacja raportu

  prof. dr hab.
  Roman Cieślak

  Rektor Uniwersytetu SWPS. Psycholog, zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami; ekspert w zakresie internetowych interwencji psychologicznych.

  500 Aldona Machnowska Gora
   
  Aldona Machnowska-Góra

  Zastępczyni Prezydenta m. st. Warszawy. Prowadzi w jego imieniu zadania z zakresu kultury, polityki lokalowej, rewitalizacji oraz spraw społecznych.

  prof.dr hab.
  Halina Grzymała-Moszczyńska

  Psycholog, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ignatianum w Krakowie. Od 1998 r. prowadzi badania z zakresu psychologii kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem psychologii migracji, w tym badania dotyczące problemów adaptacji kulturowej dzieci z polskich rodzin powracających z emigracji. Opublikowała szereg prac poświęconych problematyce psychologicznych aspektów migracji.

  500 Maciej Bukowski
  dr
  Maciej Bukowski

  Redaktor raportu „Gościnna Polska 2022+”. Doktor nauk ekonomicznych, prezes zarządu WiseEuropa. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor wielu dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030, Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności). Kierownik projektów oraz autor licznych artykułów dotyczących m.in. makroekonomii, polityki energetycznej, innowacyjności, systemu emerytalnego czy rynku pracy.

 1. Gościnna Polska. Polityki publiczne na rzecz integracji społecznej

  Celem panelu jest ocena funkcjonowania procesów integracji społecznej osób przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. z Ukrainy (w kontekście rekomendacji raportu „Gościnna Polska 2022+”) z uwzględnieniem wielu wymiarów zjawiska, takich jak: uczestnictwo w rynku pracy, korzystanie z oferty edukacyjnej, możliwości uzyskania wsparcia społecznego oraz zdrowotnego (opieka zdrowotna młodzieży i dorosłych), ramy funkcjonowania w życiu publicznym, kulturalnym, sposoby włączania się w lokalne aktywności. Kluczowe jest, czy i jak cele integracji społecznej (z gwarancją rozwoju własnej tożsamości) stają się trwałymi elementami różnych polityk publicznych w Polsce, budowanych przez instytucje publiczne we współpracy z partnerami społecznymi. Jakie rekomendacje w tej dziedzinie stają się istotne obecnie?

  dr
  Maria Baran

  Współautorka raportu „Gościnna Polska 2022+”. Psycholożka pracująca na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, gdzie od ponad 10 lat prowadzi zajęcia z zakresu psychologii migracji i akulturacji oraz kompetencji międzykulturowych. Jest zaangażowana w program kształcenia Global-MINDS European Master in the Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society. Jest członkinią Identification With All Humanity Lab, International Association for Cross-Cultural Psychology oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.

  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Karol Olejniczak

  Doktor habilitowany nauk o polityce publicznej i współzałożyciel firmy badawczej Evaluation for Government Organizations S.C. (EGO). Naukowo zajmuje się projektowaniem rozwiązań przyjaznych obywatelom oraz ewaluacją skuteczności polityk publicznych. W swojej pracy badawczej i edukacyjnej wykorzystuje gry, eksperymenty i projektowanie behawioralne.

  500 Aldona Machnowska Gora
   
  Aldona Machnowska-Góra

  Zastępczyni Prezydenta m. st. Warszawy. Prowadzi w jego imieniu zadania z zakresu kultury, polityki lokalowej, rewitalizacji oraz spraw społecznych.

  277 Iwona Ciecwierz
   
  Iwona Ciećwierz

  Współautorka raportu „Gościnna Polska 2022+”. Ekspertka ds. współpracy z samorządami i konsultacji społecznych, socjolożka, moderatorka i mediatorka, konsultantka kampanii wyborczych, trenerka debaty oksfordzkiej. W WiseEuropa zajmuje się współpracą z samorządami, partycypacją i relacjami z interesariuszami. Autorka Modelu Komunikacji w gminie na linii samorząd-mieszkańcy oraz Model Szkół Liderów Miast Średnich. Członkini Komisji Dialogu Społecznego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

 1. Zaufanie a dezinformacja. Trendy w antyukraińskiej dezinformacji: cele, skutki

  Celem panelu jest próba oceny funkcjonowania dezinformacji antyukraińskiej w Polsce zgodnie z pierwszymi rozpoznaniami przedstawionymi w raporcie „Gościnna Polska 2022+”. Czy i w jaki sposób rozwijają się nowe formy i narracje antyukraińskiej dezinformacji? Kto je tworzy i rozpowszechnia, jak mają się do antyukraińskich narracji tworzonych przez Rosję? Które stereotypy niechęci i podatności na „antyukrainskość” zyskują na znaczeniu, które nie mają siły oddziaływania? Jak funkcjonują przekazy rosyjskie w dezinformacji adresowanej do Polaków? Jakie mają cele? Czy wzmocniła się w ostatnich miesiącach świadomość zagrożeń, jakie tworzy dezinformacja? Jakie formy przeciwdziałania manipulacjom powinny się rozwijać?

  500 Martyna Bildziukiewicz
  dr
  Martyna Bildziukiewicz

  Doktor nauk politycznych, ekspertka ds. komunikacji strategicznej i dezinformacji. Od 2018 r. w zespole East Stratcom Task Force, od maja 2021 r. kieruje jego pracami. ESTF prowadzi projekt EUvsDisinfo. Zespół zajmuje się także komunikacją na Wschodzie i wsparciem niezależnych mediów. Wcześniej pracowała jako dyplomatka, dziennikarka, rzeczniczka, analityczka.

   
  Konrad Ciesiołkiewicz

  Prezes Fundacji Orange, zajmującej się edukacją cyfrową dzieci i młodzieży oraz wspieraniem nauczycielek, nauczycieli oraz liderek i liderów społeczności lokalnych. Z wykształcenia jest psychologiem, politologiem i doktorem nauk społecznych.

  avatar male
   
  Ignacy Niemczycki

  Prezes Fundacji Centrum. im. prof. Bronisława Geremka. Specjalista do spraw komunikacji i spraw europejskich. Były pracownik służby cywilnej i dziennikarz zajmujący się sprawami unijnymi. Pełnił funkcję dyrektora ds. komunikacji korporacyjnej w IKEA Retail w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Bocconi (zarządzanie) i Lancaster (socjologia).

  480 Agnieszka Jedrzejczyk
   
  Agnieszka Jędrzejczyk

  Dziennikarka OKO.press; prowadzi m.in. rubrykę „Goworit Moskwa” o propagandzie Kremla. Od 1989 r. reporterka sejmowa, a potem redaktorka w „Gazecie Wyborczej”. Od 2011 r. do 2015 r. w administracji rządowej (w zespołach, które przygotowały nową ustawę o zbiórkach publicznych i zmieniły – na krótko – zasady konsultacji publicznych). Do lipca 2021 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

  dr
  Michał Boni

  Doktor nauk humanistycznych. Szef regionu Mazowsze „Solidarności” (1989–1990) oraz Sekretarz Stanu w MPiPS (1992–1993). Założyciel i szef Instytutu Spraw Publicznych (1996-1997), szef doradców strategicznych Prezesa Rady Ministrów oraz Komitetu Stałego Rady Ministrów. Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej Minister Cyfryzacji (2011-2013). Poseł do Parlamentu Europejskiego (2014–2019). Obecnie adiunkt na Uniwersytecie SWPS oraz Senior Researcher Associate w Martens Centre.

 1. Gościnna Polska a pomoc dla Ukrainy i Ukrainców

  Celem panelu jest przegląd wsparcia dla społeczności ukraińskich funkcjonujących w Polsce – najistotniejsze obecnie wyzwania i problemy oraz rekomendacje ich rozwiązywania. Prelegeci podejmą temat pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy pozostali u siebie, w kraju (pomoc humanitarna, wsparcie dla małych lokalnych społeczności, odbudowa podstawowej infrastruktury). Poszukają też odpowiedzi na zasadnicze pytanie o to, jak polskie społeczeństwo obywatelskie i jego organizacje mogą wesprzeć szeroki ruch odbudowy Ukrainy w bliskiej, średniej i dalekiej perspektywie.

   
  Beata Dolińska

  Ukończyła studia licencjackie na kierunku Stosunki międzynarodowe i magisterskie na kierunkach: politologia (w Polsce) oraz transformacja pokoju i konfliktu (w Norwegii). Od ponad 10 lat pracuje w sektorze humanitarnym i rozwojowym, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu i jakości edukacji, dostępu do wody i usług sanitarnych, żywności oraz źródeł utrzymania. Od wielu lat nadzoruje działania pomocowe Polskiej Akcji Humanitarnej.

  Piotr Kołodziej
   
  Piotr Kołodziej

  Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji zespołów i partnerstw w pomocy humanitarnej i rozwojowej. Przez wiele lat pracował w Polskiej Akcji Humanitarnej, gdzie koordynował misje zagraniczne PAH i był odpowiedzialny za otwieranie oraz zamykanie misji. Pracował również w fundacji Ashoka, koordynował międzynarodowe i wielosektorowe partnerstwa z organizacjami biznesowymi, publicznymi, pozarządowymi, policymakers w obszarze migracji i uchodźctwa. Obecnie pracuje w International Rescue Committee – jednej z wiodących międzynarodowych organizacji humanitarnych, gdzie kieruje zespołem partnerstw.

  Marcin Mycielski
   
  Marcin Mycielski

  Wiceprezes Fundacji Otwarty Dialog (ODF). Absolwent dyplomacji i stosunków międzynarodowych na uniwersytecie Camilo José Cela w Madrycie, wcześniej studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Od 14 lat pracuje w Brukseli, wpierw w Parlamencie Europejskim, potem w MSZ i międzynarodowych NGOsach. Od 2018 w ODF, gdzie nadzoruje m.in. kampanię pomocy humanitarnej dla Ukrainy, zwłaszcza dla Sił Zbrojnych.

  Myroslava Keryk
   
  Myroslava Keryk

  Historyczka, socjolożka, specjalistka w zakresie migracji Ukraińców do Polski. Prezeska Zarządu Fundacji „Nasz Wybór”, koordynatorka projektów w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, redaktorka naczelna miesięcznika „Nash Vybir”. Członkiki Komisji ds. Migracji działającej pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich RP. Otrzymała nagrodę „Złote Wachlarze” przyznawaną przez IOM, nagrodę Metropolity Lubelskiego Memoria Iustorum za działania na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego, a w 2020 r. Odznakę Honorową Zasłużonego dla Warszawy.

   
  Julia Koczanowicz-Chondzyńska

  Prezeska FISE, politolożka, aktywna w Trzecim Sektorze od 2005, trenerka, menedżerka, ekspertka w dziedzinie ekonomii i innowacji społecznych, kieruje Punktem Informacji Zawodowej dla Cudzoziemców od 2018 prowadzonym przez FISE.

 1. Podsumowanie konferencji

  dr
  Maria Baran

  Współautorka raportu „Gościnna Polska 2022+”. Psycholożka pracująca na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, gdzie od ponad 10 lat prowadzi zajęcia z zakresu psychologii migracji i akulturacji oraz kompetencji międzykulturowych. Jest zaangażowana w program kształcenia Global-MINDS European Master in the Psychology of Global Mobility, Inclusion and Diversity in Society. Jest członkinią Identification With All Humanity Lab, International Association for Cross-Cultural Psychology oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.

  dr
  Michał Boni

  Doktor nauk humanistycznych. Szef regionu Mazowsze „Solidarności” (1989–1990) oraz Sekretarz Stanu w MPiPS (1992–1993). Założyciel i szef Instytutu Spraw Publicznych (1996-1997), szef doradców strategicznych Prezesa Rady Ministrów oraz Komitetu Stałego Rady Ministrów. Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej Minister Cyfryzacji (2011-2013). Poseł do Parlamentu Europejskiego (2014–2019). Obecnie adiunkt na Uniwersytecie SWPS oraz Senior Researcher Associate w Martens Centre.

  500 Maciej Bukowski
  dr
  Maciej Bukowski

  Redaktor raportu „Gościnna Polska 2022+”. Doktor nauk ekonomicznych, prezes zarządu WiseEuropa. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor wielu dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030, Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności). Kierownik projektów oraz autor licznych artykułów dotyczących m.in. makroekonomii, polityki energetycznej, innowacyjności, systemu emerytalnego czy rynku pracy.

Spotkanie poprowadzą

Boni, Michał
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Michał Boni
Miasto
warszawa
Specjalizacja
Medioznawca, politolog, kulturoznawca
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Spo\u0142ecznych Zastosowa\u0144 Nowych Technologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Innowacji Spo\u0142ecznych i Ekonomicznych HumanTech","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Otwarta pracownia sztucznej inteligencji","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Dyscyplina
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Michał Bonipierwszy minister ds. cyfryzacji w Europie Środkowo-Wschodniej, twórca Raportu Polska 2030
500 Aleksandra Fandrejewska Tomczyk
Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk
Politolog, dziennikarka ekonomiczna Czytaj więcej

Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk

Od lat opisuje finanse publiczne, rynek pracy, systemy ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego. Kiedyś reportażystka. Autorka i redaktorka kilku książek.

Formularz zgłoszeniowy

Organizatorzy

 • Uniwersytet SWPS
 • Wise Europa

Partner

 • Orange

Komitet organizacyjny

 • dr Michał Boni
 • Małgorzata Majewska
 • Magdalena Augustyniak
 • Karolina Szyller

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz inne aktualności