Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Substytut mięsa – wyzwania, wady i korzyści

Produkcja tradycyjnego mięsa zwierzęcego degraduje środowisko naturalne i nie jest korzystna dla ludzkiego zdrowia. Naukowcy od dawna pracują nad alternatywą spożywczą dla produktów odzwierzęcych. Czy jednak rzeczywiście wprowadzenie substytutu mięsa byłoby pozbawione wad? Z jakimi jeszcze wyzwaniami musi zmierzyć się świat nauki w tej kwestii? Aktualny status tego problelmu prezentują w swojej publikacji profesor Uniwersytetu SWPS John Nezlek i dr Catherine A Forestell.

#alternatywa dla mięsa #substytuty #percepcja konsumentów #alternatywna żywność

Co analizowaliśmy?

  • Autorzy publikacji podsumowali aktualną sytuację związaną z produkcją i ewentualną dystrybucją alternatywy spożywczej dla mięsa zwierzęcego. W swojej analizie wzięli pod uwagę dwie kategorie substytutów: roślinne zamienniki mięsa (PBMA) i mięso wytwarzane w laboratorium (CM).

W jaki sposób?

  • Publikacja jest, swego rodzaju, przeglądem literatury naukowej, podejmującej tę kwestię.

Wnioski zawarte w publikacji

  • Zastąpienie tradycyjnego mięsa substytutami może zmniejszyć degradację środowiska, wpłynąć korzystnie na ludzkie zdrowie i co także ważne – pozbawić nas dylematów etycznych związanych z produkcją i konsumpcją mięsa zwierzęcego. Jednak jak pokazują analizy, takie rozwiązanie na obecnym etapie pozostawia sporo nierozwiązanych kwestii. W kontekście środowiska jedną z nich pozostaje np. pytanie o los gruntów, które były dotąd wykorzystywane do wypasu zwierząt. Druga sprawa to fakt, że alternatywne produkty spożywcze nadal są słabo znane, trudno dostępne i nie budzą powszechnego zaufania. Pokonanie bariery mentalnej wśród konsumentów może stanowić nie lada wyzawanie. Tymczasem jedynie konsumpcja alterntywnej żywności na skalę masową mogłaby mieć rzeczywisty wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Wiele badań i rozważań na temat konieczności przejścia na przemysłowe substytuty mięsa opiera się też na założeniu, że zapotrzebowanie na białko odzwierzęce nie będzie się zmniejszać. Tymczasem, gdyby stało się inaczej (a w wielu krajach średni poziom spożycia mięsa jest wyższy od rekomendowanego dla zdrowia), może nie byłoby potrzeby przechodzenia na alternatywna żywność na masową skalę. Jak widac znaków zapytania w tej kwestii jest wiele. Na dziś jednak, zgodnie z dostępną wiedzą, można stanowczo stwierdzić, że produkty mięsopodobne wyrządziłaby środowisku i ludziom mniej szkód niż produkcja mięsa tradycyjnymi metodami.
  • Powyżej przytoczono tylko niektóre wątki wspomnianej publikacji, zachęcamy do zapoznania się z całością.