Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Niełatwo jest być mężczyzną żyjącym w pojedynkę

Dotychczasowe badania dotyczące osób żyjących w pojedynkę skupiały się głownie na kobietach, natomiast bardzo mało wiadomo o mężczyznach znajdujących się w takiej samej sytuacji życiowej. Międzyuczelniany zespół badaczy, w którym znalazł się dr Kamil JanowiczCentrum Badań nad Rozwojem Osobowości działającego na Uniwersytecie SWPS postanowił zapełnić tę lukę badawczą.

#życie w pojedynkę #męskość #wzorce męskości #stereotypy płci #jakościowa analiza tematyczna

smutny mlody mezczyzna patrzy przed siebie

Co badaliśmy?

  • Badaliśmy doświadczenie bycia mężczyzną żyjącym w pojedynkę, nie będącym w żadnym związku intymnym.

W jaki sposób?

  • Przeprowadziliśmy indywidualne, półustrukturyzowane wywiady z 22 mężczyznami, kawalerami, w wieku od 22 do 43 lat, mieszkającymi w Polsce.

Wnioski z pracy badawczej

  • Wyniki przeczą przekonaniu, że życie w pojedynkę jest problematyczne tylko dla kobiet. Nasze badanie pokazuje, że taki status może mieć negatywny wpływ na samoocenę mężczyzn i ich satysfakcję z życia, a także być źródłem cierpienia emocjonalnego i powodem pogorszenia zdrowia psychicznego.
  • Badanie pokazuje, że mężczyznom żyjącym samotnie trudno jest odnaleźć swoje miejsce w głównym dyskursie zdominowanym przez pojęcie tradycyjnej męskości i ideologii par, gdyż ten dyskurs jest zbyt wąski, by pomieścić bogactwo i złożoność osobistych doświadczeń samotnych mężczyzn.

Dlaczego to badanie jest ważne?

  • Ponieważ podważa stereotypowe i nierealistyczne poglądy dotyczące życia mężczyzn żyjących w pojedynkę oraz niesie praktyczne następstwa dla psychoterapeutów, psychologicznych poradni oraz edukatorów pracujących z tymi mężczyznami.

Nasze badanie wskazuje na skomplikowany i złożony charakter doświadczenia mężczyzn żyjących w pojedynkę i pokazuje, że ten status może być istotnym aspektem życia mężczyzn. Badanie ujawnia, że mężczyźni nie pozostający w związkach intymnych próbują znaleźć swoją indywidualną drogę doświadczania i radzenia sobie z tym stanem rzeczy, nawigując w kontekście wzorców tradycyjnej męskości i stereotypów płci. Ogólnie mówiąc, nasze wyniki przeczą stereotypowym przekonaniom dotyczącym mężczyzn żyjących w pojedynkę i ogólnemu wrażeniu, że kobietom o tym samym statusie jest dużo łatwiej niż mężczyznom osiągnąć satysfakcję z samotnego życia. Badanie wskazuje również, że mężczyźni żyjący w pojedynkę zmagają się z różnymi trudnościami w utrzymaniu emocjonalnego i osobistego rozwoju w kontekście społecznym ukierunkowanym na pary.