Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
tryb studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości

Instytut Psychologii

Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości prowadzi badania nad rozwojem struktur osobowości, zaburzeniami osobowości oraz wpływem zmian osobowości na przystosowanie człowieka do wymagań codziennego życia.

Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości uniwersytet swps

Nasza
działalność

Zespół psychologów tworzących Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości prowadzi badania nad rozwojem struktur osobowości, zaburzeniami osobowości oraz wpływem zmian osobowości na przystosowanie człowieka do wymagań codziennego życia.

Obszary badawcze

Głównym polem aktywności Centrum jest prowadzenie badań naukowych. Aktualnie zespół Centrum koncentruje się na zagadnieniach: roli perfekcjonizmu w przystosowaniu człowieka do wymagań codziennego życia, rozwoju tożsamości oraz osobowościowych uwarunkowaniach wypalenia rodzicielskiego i żałowania decyzji o posiadaniu dzieci. Badania prowadzone w Centrum są oparte przede wszystkim na metodologii krótko- i długoterminowych ilościowych badań podłużnych.

Perfekcjonizm

Perfekcjonizm to cecha osobowości, która przejawia się posiadaniem nierealistycznych standardów oraz silnym samokrytycyzmem i lękiem przed porażką.

W Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości prowadzimy badania nad rozwojem różnych form perfekcjonizmu (np. perfekcjonizmu adaptacyjnego i dezadaptacyjnego) oraz nad wpływem perfekcjonizmu na adaptację do różnych ról społecznych, np. studenta, partnera, rodzica.

Tożsamość

Tożsamość to struktura osobowości rozwijająca się w efekcie utożsamiania się człowieka z wartościami, planami i rolami społecznymi. Dobrze ukształtowane i stabilne poczucie tożsamości pozwala człowiekowi podejmować decyzje, wspiera radzenie sobie ze stresem, stanowi bufor chroniący przed problemami natury psychicznej. Psychologowie rozwoju uznają proces budowania tożsamości za najważniejsze zadanie rozwojowe, z jakim człowiek spotyka się w życiu.

W Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości prowadzimy badania nad rozwojem poczucia tożsamości nastolatków oraz osób dorosłych. Szczególną uwagę przykładamy do badań nad rolą tożsamości rodzicielskiej w procesie przeciwdziałania wypaleniu rodzicielskiemu.

Wypalenie rodzicielskie

Posiadanie dziecka prowadzi nie tylko do pozytywnych skutków. Do najpoważniejszych trudności, jakich mogą doświadczyć rodzice, zalicza się wypalenie rodzicielskie, czyli syndrom przejawiający się w długotrwałym, skrajnym wyczerpaniu związanym z pełnieniem roli rodzica, które prowadzi do izolowania się od dziecka, zwątpienia we własne kompetencje rodzicielskie, a nawet żałowania decyzji o posiadaniu dzieci.

Badacze szacują, że od 2–12 proc. rodziców na świecie doświadcza silnego wypalenia rodzicielskiego, które wynika z zaburzenia równowagi między zasobami i obciążeniami w życiu rodzica. W Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości prowadzimy badania nad rolą cech osobowości rodzica w procesie wypalania się.

Kamza, Anna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Kamza
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog, socjolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Metodologii i Diagnozy Psychologicznej","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Anna Kamzapsycholog, socjolog
Luzelle Naudé
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Luzelle Naudé
Tytuł
prof.
Instytut
Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
prof. Luzelle NaudéBadaczka, psycholog, pracuje na University of the Free State w RPA. W badaniach koncentruje się na rozwoju tożsamości w społeczeństwach zamieszkujących kontynent afrykański. Specjalizuje się w metodologii badań jakościowych.
Sanna, Katarzyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna Sanna
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Rozwojem Osobowo\u015bci","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Katarzyna Sannapsycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog
Szramka-Pawlak, Beata
Specjalizacja
psycholog, psychoterapeutka, jej zainteresowania koncentrują się wokół psychologii klinicznej, zaburzeń psychosomatycznych i psychodermatologii
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Beata Szramka-Pawlak
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Miasto
poznan
Stanowisko
adiunkt
Dyscyplina
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Beata Szramka-Pawlakpsycholog, psychoterapeutka, jej zainteresowania koncentrują się wokół psychologii klinicznej, zaburzeń psychosomatycznych i psychodermatologii

Współpracownicy

Nawiązujemy kontakty z badaczami z kraju i zagranicy. Do naszych stałych współpracowników należą:

mgr

Karolina Kwarcińska

Stażystka, psycholog, ukończyła specjalność z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu oraz kurs podstawowy z zakresu terapii systemowej i pracy z genogramem.

 

Brittany Smith

Stażystka, doktorantka w School of Public Health, West Virginia University (USA). W swoich badaniach zajmuje się doświadczeniami stresowymi w dzieciństwie i uzależnieniami wśród rodziców.

 

Weronika Nahorska

Stażystka, studentka psychologii, realizuje specjalność z psychologii klinicznej.

mgr

Michalina Dzielińska

Stażystka, pedagog specjalny, studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, realizuje specjalność z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

 

Dominika Kuster

Stażystka, studentka psychologii, realizuje specjalność z psychologii klinicznej.

 

Beata Sobieraj

Stażystka, studentka psychologii, realizuje specjalność z psychologii klinicznej.

Projekty
naukowe

Obecnie koncentrujemy się na publikacji i popularyzacji wyników z następujących obszarów: rola perfekcjonizmu w przystosowaniu człowieka do wymagań codziennego życia, rozwój poczucia tożsamości nastolatków i osób dorosłych oraz osobowościowe uwarunkowania wypalenia rodzicielskiego.

Studia w dobie pandemii: Rola perfekcjonizmu w procesie adaptacji do studiów wyższych

Badanie pozwoli na ocenę związku między perfekcjonizmem osób rozpoczynających studia wyższe a zmianami w zakresie ich przystosowania do środowiska akademickiego. Dzięki temu będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, czy poziom perfekcjonizmu istotnie różnicuje rozwój studentów w okresie studiów przypadających na okres pandemii koronawirusa.

Charakterystyki z różnych poziomów organizacji osobowości w procesie wypalenia rodzicielskiego: Mediacyjna rola poczucia tożsamości rodzicielskiej

Projekt ma na celu ocenę znaczenia podstawowych i specyficznych cech osobowości w procesie zmian nasilenia wypalenia rodzicielskiego. Chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy stabilne poczucie tożsamości rodzicielskiej chroni rodziców przed wypaleniem rodzicielskim.

Dlaczego niektórzy rodzice żałują posiadania dzieci? Badanie pilotażowe z zastosowaniem metodologii mieszanej

Celem projektu pod kierunkiem dr Konrada Piotrowskiego jest zidentyfikowanie najważniejszych czynników, jakie sprawiają, że niektórzy rodzice zaczynają żałować decyzji o posiadaniu dzieci. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Wypalenie rodzicielskie i tożsamość rodzicielska a samouszkodzenia bez intencji samobójczej: Podłużne badanie matek w okresie wyłaniającej się i wczesnej dorosłości

Badanie ma na celu określenie, czy stopień wypalenia rodzicielskiego oraz kryzys tożsamości rodzicielskiej młodych matek (do 30–35 roku życia) związany jest z podejmowaniem przez nie samouszkodzeń bez intencji samobójczej. W projekcie określimy, czy zmiany w nasileniu samouszkodzeń można wyjaśnić fluktuacjami w zakresie wypalenia rodzicielskiego i kryzysu tożsamości rodzicielskiej.

Publikacje
naukowe

 

Tożsamość

Adult roles as predictors of adult identity and identity commitment in Polish emerging adults: Psychosocial maturity as an intervening variable.

Piotrowski, K., Brzezińska, A. I., & Luyckx, K. (2020). „Current Psychology”, 39, 2149–2158.

Statusy tożsamości a style tożsamości i funkcjonowanie emocjonalne uczniów szkół zawodowych.

Brzezińska, A. I., Czub, T., Piotrowski, K. (2014). „Psychologia Rozwojowa”, 4, 51–71.

Skala Wymiarów Rozwoju Tożsamości DIDS – wersja zrewidowana.

Piotrowski, K., Brzezińska, A I. (2017). „Psychologia Rozwojowa”, 4, 89–111.

Perfekcjonizm

Factor structure and psychometric properties of a Polish adaptation of the Frost Multidimensional Perfectionism Scale.

Piotrowski, K. & Bojanowska, A. (2019). „Current Psychology”, 40, 2754–2763.