Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Wypalenie rodzicielskie w pierwszych latach realizowania roli rodzica. Od czego zależy, jak się rozwija i jakie ma konsekwencje?
naukowo-badawczy
realizowany

Wypalenie rodzicielskiew pierwszych latach realizowania roli rodzica. Od czego zależy, jak się rozwija i jakie ma konsekwencje?

Konrad Piotrowski
kierownik projektu
dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS
Konrad Piotrowski

psycholog rozwoju, zajmuje się rozwojem tożsamości

zobacz biogram
wartość projektu: 3 063 506 PLN
budżet Uniwersytetu SWPS: 3063506
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: projekt ogólnouczelniany
okres realizacji: 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Zespół naukowców z Centrum Badań nad Rozwojem Osobowości Uniwersytetu SWPS szuka odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można poprawić jakość życia młodych rodziców, by skutecznie zapobiegać zjawisku wypalenia rodzicielskiego.

Założenia projektu

Rola rodzica jest jedną z najważniejszych w życiu człowieka dorosłego. Jak pokazują badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych oraz w Unii Europejskiej, od 93 proc. do 98 proc. osób dorosłych posiada albo chciałoby posiadać przynajmniej jedno dziecko w trakcie swojego życia. Można więc uznać, że mimo ogólnego spadku dzietności jaki obserwujemy w krajach rozwiniętych w ostatnich dekadach, chęć posiadania dzieci jest nadal szeroko rozpowszechnioną potrzebą człowieka.

Mimo tego, że badania nad rodzicielstwem potwierdzają, że podjęcie roli rodzica może prowadzić do wzrostu dojrzałości, to okazuje się, że rodzicielstwo jest często dużym obciążeniem dla młodych ludzi. Podjęcie roli rodzica wywołuje silny stres, prowadzi do spadku samooceny, a także może wywoływać negatywne zmiany osobowości.

Numer projektu:2021/42/E/HS6/00120

Dzięki realizacji badania dowiemy się, gdzie tkwią korzenie wypalenia rodzicielskiego oraz innych trudności, z jakimi zmagają się rodzice w krajach rozwiniętych. Dzięki temu, że skoncentrujemy się na doświadczeniach osób, które dopiero rozpoczynają realizowanie roli rodzica, rezultaty projektu pomogą w planowaniu skutecznych interwencji zapobiegających obniżaniu się jakości życia młodych rodziców.

Piotrowski, Konrad kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Konrad Piotrowski
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog rozwoju
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":"Instytutu Psychologii"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Og\u00f3lnej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Rozwojem Osobowo\u015bci","Nazwa odmieniona":"Centrum Bada\u0144 nad Rozwojem Osobowo\u015bci"}}
Funkcja na uczelni
dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Konrad Piotrowskipsycholog rozwoju, zajmuje się rozwojem tożsamości

Metodologia

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu, stanowiącym część projektu: „Bycie rodzicem: jak to jest naprawdę? – badanie z udziałem par spodziewających się pierwszego dziecka”

Użyteczność wyników

Dopiero od 2018 roku prowadzi się pogłębione i systematyczne badania nad jednym z najpoważniejszych skutków długotrwałego stresu rodzicielskiego, który określa się jako wypalenie rodzicielskie (parental burnout). Nasz projekt badawczy ma na celu rozwinięcie wiedzy o wypaleniu rodzicielskim poprzez gruntowną analizę początków wypalenia, które sięgają prawdopodobnie pierwszych miesięcy i lat rodzicielstwa. Jak dotąd nie prowadzono na świecie pogłębionych i systematycznych badań podłużnych nad wypaleniem rodzicielskim u osób, które dopiero rozpoczynają realizowanie roli rodzica. Nasz projekt badawczy ma na celu wypełnienie tej luki.