Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Wypalenie zawodowe psychoterapeutów podczas pandemii COVID-19

Psychoterapeuci są narażeni na wypaleniem zawodowe, ryzyko to dodatkowo może potęgować pandemia koronawirusa. Naukowcy – a  wśród nich profesorka Uniwersytetu SWPS – Ewa Gruszczyńska, zbadali, jakie czynniki najsilniej wiążą się z wypaleniem w tej grupie.

#wypalenie zawodowe #psychoterapeuci #pandemia COVID-19

Co badaliśmy?

  • Badacze poddali analizie czynniki związane z wypaleniem zawodowym wśród psychoterapeutów w czasie pandemii COVID-19. Wzięto pod uwagę zarówno zmienne socjodemograficzne i specyficzne dla wykonywanego zawodu, jak i uwarunkowania społeczno-kulturowe związane z krajem, w którym psychoterapeuci pracowali klinicznie.

W jaki sposób?

  • W badaniu wzięło udział 2915 psychoterapeutów z 12 krajów Europy (Austrii, Bułgarii, Cypru, Finlandii, Hiszpanii, Norwegii, Polski, Rumunii, Serbii, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii). Osoby badane deklarowały swoje wartości indywidualne za pomocą Kwestionariusza Wartości Portretowych Schwartza (z nich następnie uzyskiwano wartości zagregowane na poziomie kraju) oraz szacowały poziom wypalenia zawodowego używając kwestionariusza MBI.

Wnioski z pracy badawczej

  • Najniższy poziom wypalenia zawodowego psychoterapeutów odnotowano w Rumunii, natomiast najwyższy – na Cyprze. Istotnymi czynnikami predysponującymi okazały się: płeć męska, młodszy wiek, bycie singlem i wysoki poziom stresu związanego z pandemią. Ponadto wypalenie wiązało się wyłącznie z wartościami deklarowanymi na poziomie indywidualnym, a nie grupowym. Tym samym, badacze wskazują, że wypalenie zawodowe psychoterapeutów należy postrzegać raczej jako zjawisko transkulturowe, w przypadku którego czynniki zindywidualizowane mają większe znaczenie niż te związane z wartościami reprezentowanymi przez psychoterapeutów praktykujących w danym kraju.