Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
zajęcia realizowane:
forma zajęć:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
czarne

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Ewa Gruszczyńska

prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu SWPS
Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Psychologii Zdrowia


Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog. Od roku 2003 związana z Wydziałem Psychologii w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Psychologii Zdrowia oraz pełni funkcję dyrektora Instytutu Psychologii Klinicznej. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Psychosomatyka i somatopsychologia” oraz „Psychoonkologia – podejścia terapeutyczne”.

Zajmuje się badaniami nad stresem - od utrapień dnia codziennego po krytyczne wydarzenia życiowe. Sprawdza, jak przebiega proces radzenia sobie z nim i od czego zależy jego efektywność. W pracy badawczej poszukuje odpowiedzi na pytania m.in. o to: dlaczego niektóre osoby radzą sobie ze stresem lepiej niż inne, jak przebiega regulacja emocji w sytuacji stresowej i czy istnieje związek między ilością i jakością stosowanych strategii radzenia sobie ze stresem a dobrostanem.

Interesuje się adaptacją do krytycznych zdarzeń życiowych i chorób przewlekłych. Analizuje również relacje między stresem psychologicznym a szeroko rozumianym zdrowiem. Aktualnie prowadzi badania dotyczące roli radzenia sobie ze stresem w procesie wypalenia zawodowego oraz wśród osób z HIV/AIDS.

Laureatka nagrody naukowej Rektora SWPS (2014) oraz licznych nagród dydaktycznych Dziekana Wydziału Psychologii za wysokie wyniki w ewaluacyjnych ankietach studenckich.

Jest członkiem zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz komitetów redakcyjnych Applied Psychology: Health and Well-Being i Health Psychology and Behavioral Medicine. W latach 2013-2016 była członkiem zarządu European Health Psychology Society, obecnie delegat krajowy. Była również członkiem-założycielem i sekretarzem Central and Eastern European Society of Behavioural Medicine.

W 2012 r. otrzymała stypendium DAAD i była badaczem wizytującym w Freie Universität w Berlinie na zaproszenie prof. Ralf Schwarzera. W latach 2013-2017 prowadziła grant badawczy Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki zatytułowany "Wartości, normy kulturowe i pozytywne starzenie się: porównania polsko-niemieckie".

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii zdrowia, w tym szczególnie stresu i radzenia sobie z nim.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia zdrowia
  • Stres
  • Emocje w sytuacji stresowej

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni