Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Health & Coping Research Group

Centrum badań nad zdrowiem i radzeniem sobie

Zespół Health & Coping Research Group prowadzi badania w obszarze psychologii zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem sposobów radzenia sobie w sytuacjach przewlekłego stresu.

Centrum Badań nad Zdrowiem i Radzeniem Sobie

Nasza
działalność

Cele badawcze

Głównym celem Health & Coping Research Group jest rozwój wiedzy w obszarze psychologii zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem korelatów radzenia sobie w sytuacji przewlekłego stresu, a w tym kontekście – uwarunkowań decyzji o zmianie zachowań zdrowotnych, zarówno tych związanych z dotychczasowymi nawykami i stylem życia, jak i tych związanych z wdrożeniem profilaktyki. Centrum realizuje trzy programy badawcze:

  • Stress and Coping in Dyads Program: badania diadyczne w obszarze stresu i radzenia sobie ze stresem. Liderka: dr hab. Aleksandra Kroemeke, prof. Uniwersytetu SWPS
  • Chronic Stress Program: badania nad stresem i radzeniem sobie w warunkach naturalnych. Liderka: dr hab. Ewa Gruszczyńska, prof. Uniwersytetu SWPS
  • Health Behavior Program: badania nad motywacją do zmiany zachowań zdrowotnych. Liderka: dr hab. Jolanta Życińska, prof. Uniwersytetu SWPS

Nasz
zespół

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Aleksandra Kroemeke
zobacz biogram
Gruszczyńska, Ewa
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Ewa Gruszczyńska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholożka
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja na uczelni
Prorektorka ds. dydaktyki
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zdrowiem i Radzeniem Sobie","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-zdrowia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Ewa Gruszczyńskapsycholog, naukowo zajmuje się badaniami nad stresem
Mateusz Barłóg
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Mateusz Barłóg
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zdrowiem i Radzeniem Sobie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
Instytut
Array
dr Mateusz Barłógpsycholog, asystent w projekcie badawczym „Analiza stanów depersonalizacji i derealizacji w grupach klinicznych i nieklinicznych” finansowanym przez NCN
Życińska, Jolanta
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Jolanta Życińska
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog zdrowia
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"dziekan","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Psychologii w Katowicach"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Zdrowiem i Radzeniem Sobie","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-zdrowia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Jolanta Życińskapsycholog, kierownik Health Behavior Team w Health and Coping Research Group, dziekan Wydziału Psychologii w Katowicach

Współpracownicy i doktoranci

mgr
Marta Błaszyk

doktorantka, Stress and Coping in Dyads Program

mgr
Dorota Mierzejewska-Floreani

doktorantka, Chronic Stress Program

mgr
Marta Kijowska

doktorantka, Stress and Coping in Dyads Program

mgr
Nadia Majewicz

doktorantka, Stress and Coping in Dyads Program

Projekty
naukowe

Centrum realizuje projekty naukowe dotyczące psychologii zdrowia.

PROSPECT: Udzielanie wsparcia społecznego a zdrowie: warunki i dynamika temporalna.

Badanie prowadzone we współpracy z MSB Medical School Berlin (kierujące po stronie niemieckiej: prof. Lisa Marie Warner i prof. Simone Grimm) i finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2020/39/G/HS6/02216.

Kierujące projektem: prof. Ewa Gruszczyńska i prof. Aleksandra Kroemeke.

Badamy warunki, w których udzielanie wsparcia jest korzystne z perspektywy osoby wspierającej oraz testujemy dynamicznie zmieniające się efekty zdrowotne udzielania wsparcia przez osoby z populacji ogólnej w tzw. diadach symetrycznych.

Proces przywracania znaczenia w chorobie nowotworowej: rola elastyczności psychologicznej. Badania intensywne podłużne i eksperymentalne.

Badanie finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, 2020/39/B/HS6/01927.

Kierująca projektem: prof. Aleksandra Kroemeke.

Weryfikujemy nowy model teoretyczny zbudowany poprzez rozszerzenie integracyjnego modelu tworzenia znaczeń (integrative meaning-making model of coping) o model elastyczności psychologicznej wywodzący się z ACT.

Poczucie stygmatu HIV/AIDS i jego mechanizmy u osób zakażonych wirusem HIV: rola stresu mniejszościowego i wsparcia społecznego w dwu perspektywach temporalnych.

Badanie prowadzone w konsorcjum z Uniwersytetem Warszawskim (kierujący projektem w Uniwersytecie Warszawskim: dr hab. Marcin Rzeszutek) i finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, 2019/35/B/HS6/00141.

Kierująca projektem: prof. Ewa Gruszczyńska.

Interesujemy się tzw. nagromadzeniem stygmatu u osób zakażonych wirusem HIV i jego mechanizmami.

MEDFAKE: Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego.

Badanie prowadzone w konsorcjum z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Lider), Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Akademią Leona Koźmińskiego i finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, GOSPOSTRATEG-II/0007/2020.

Kierująca działaniem badawczym: prof. Jolanta Życińska.

Kierujący projektem: prof. Dariusz Doliński.

Pracujemy nad:

  • wypracowaniem formy oddziaływań w relacji lekarza i położnej (ekspertów) z kobietą w pierwszej niepowikłanej ciąży w celu zwiększenia jej zaangażowania w podejmowanie świadomej decyzji o szczepieniu dziecka,
  • opracowaniem założeń i narzędzi kampanii edukacyjnej kierowanej do rodziców odmawiających szczepień swoich dzieci oraz wprowadzającej temat wykrywania medycznego fake newsa do debaty publicznej.

SAFEST: A novel project examining the social transmission of vaccination beliefs and attitudes.

Badanie prowadzone jest we współpracy z University of Cyprus (kierujący: Angelos P. Kassianos) i finansowane przez European Regional Development Fund oraz Republic of Cyprus (Research and Innovation Foundation).

Kierująca projektem: prof. Ewa Gruszczyńska.

Koncentrujemy się na wykryciu czynników specyficznych i uniwersalnych dotyczących gotowości do zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi SARS CoV-2. Badanie prowadzone jest w sześciu krajach Europy.

Trajektorie zmagania się z chorobą: wielopoziomowa analiza w diadzie chory–partner.

Badanie finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, 2013/10/E/HS6/00189.

Kierująca projektem: prof. Aleksandra Kroemeke.

Testujemy dwukierunkowe dynamiczne zależności procesu radzenia sobie z chorobą (tj. w relacji zasobów osobowych i społecznych, działań podejmowanych w chorobie oraz miar dobrostanu) w diadach chory-opiekun w podejściu intensywnych badań podłużnych, w okolicznościach transplantacji komórek krwiotwórczych.

Publikacje
naukowe

 

2022

The role of psychological flexibility in the meaning-reconstruction process in cancer: The intensive longitudinal study protocol.

Kroemeke, A., Dudek, J., Sobczyk-Kruszelnicka, M. (2022). PLoS ONE, 17(10): e0276049

Daily stress and received social support in hematopoietic cell transplant patient-caregiver dyads.

Kroemeke, A., Sobczyk-Kruszelnicka, M. (2022). Anxiety, Stress & Coping, 35(6), 673-686.

Daily analysis of autonomy support and well-being in patient-caregiver dyads facing haematopoietic cell transplantation.

Kroemeke, A., Sobczyk-Kruszelnicka, M. (2022). Health Psychology Report, 10(1), 68-81.

Physician-patient agreement on physicians’ communication skills and visit satisfaction in dermatology clinics: a one-with-many design.

Kwissa-Gajewska, Z., Kroemeke, A. (2022). British Journal of Health Psychology, 27(3), 789-801.

2021

2020

Affective Well‐Being, Rumination, and Positive Reappraisal among People Living with HIV: A Measurement‐Burst Diary Study.

Gruszczyńska, E., & Rzeszutek, M. (2020). Applied Psychology: Health and Well-Being, 12, 587-609.

Daily received support and relational functioning in HCT survivors and their caregivers: additive and buffering effects.

Kroemeke, A., Sobczyk-Kruszelnicka, M. (2020). Psycho-Oncology, 29(8), 1329-1337.

2019

Dyadic support and affect in patient-caregiver dyads following hematopoietic stem-cell transplantation: A diary study.

Kroemeke, A., Knoll, N., Sobczyk-Kruszelnicka, M. (2019). Journal of Consulting and Clinical Psychology, 87(6), 541-550.

2018

Complications in the sexual activity of women after surgical intervention for breast cancer.

Kusz-Marcol, J., Konietzka, M., Życińska, J. (2018). Medical Science Pulse, 12 (2), 43-46.