Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
BIO Aleksandra Kroemeke

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Aleksandra Kroemeke

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
kierownik Katedry Psychologii Zdrowia

Profil naukowy

Psycholog zdrowia. W pracy naukowej zajmuje się temporalnymi i recyprokalnymi aspektami procesu radzenia sobie ze stresem, zwłaszcza wywołanym chorobą przewlekłą. Bada trajektorie radzenia sobie i dobrostanu w przystosowywaniu się do przewlekłej choroby oraz indywidualne i społeczne zasoby radzenia sobie z chorobą u osób chorujących oraz w diadach chory–partner/opiekun. Ponadto interesuje się neuropsychologicznymi efektami aktywności fizycznej oraz związkiem między aktywnością fizyczną a zdrowiem w okresie późnej dorosłości.

Kierowała projektem „Trajektorie zmagania się z chorobą: wielopoziomowa analiza w diadzie chory–partner”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

W 2017 r. zdobyła nagrodę Rektora Uniwersytetu SWPS za działalność naukową. Wielokrotnie otrzymywała nagrody dziekana Wydziału Psychologii w Warszawie Uniwersytetu SWPS za działalność naukową.

Autorka lub współautorka wielu publikacji naukowych, m.in. „Salutary effect of daily coping self-efficacy: impact on day-by-day coping to mood effects within dyads following hematopoietic stem cell transplantation” [„Anxiety, Stress & Coping", 32 (6), 728–741], „Dyadic support and affect in patient-caregiver dyads following hematopoietic stem-cell transplantation: A diary study” [„Journal of Consulting and Clinical Psychology”, 87 (6), 541–550], „Coping flexibility and health-related quality of life among older adults: compensatory effect of co-rumination” [„Frontiers in Psychology”, 10, 59].

Aktualnie kieruje projektem „Proces przywracania znaczenia w chorobie nowotworowej: rola elastyczności psychologicznej. Badania intensywne podłużne i eksperymentalne” oraz współkieruje projektem „Udzielanie wsparcia społecznego a zdrowie: warunki i dynamika temporalna”. Oba projekty finansowane są przez Narodowe Centrum Nauki.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii zdrowia. Jest koordynatorką przedmiotu „Rola psychologa w pracy z osobą chorującą somatycznie”.