Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Wartości i normy kulturowe a pozytywne starzenie się - porównania polsko-niemieckie
naukowo-badawczy
zakończony

Wartości i normy kulturowe a pozytywne starzenie sięporównania polsko-niemieckie

Ewa Gruszczyńska
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Ewa Gruszczyńska

psycholożka, naukowo zajmuje się badaniami nad stresem

zobacz biogram
wartość projektu: 238 005 PLN
instytucja finansująca: Polsko Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2013 2014 2015 2016

 

projekt naukowy

Wartości i normy kulturowe a pozytywne starzenie się


porównania polsko-niemieckie

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa 
Logo of Freie Universitaet Berlin
Kwota dofinansowania55 350 EUR
238 005 PLN
Jednostka finansującaPNFN3

Okres realizacji projektu: 2013–2016

 

Jednym z powodów, dla których warto robić badania, to branie pod lupę różnych mitów. Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że kondycja psychiczna emeryta wynika wprost z wysokości jego emerytury. Rankingi światowe pokazują jednak zdecydowanie większą złożoność tego zjawiska. Wiele zależy zarówno od uwarunkowań kulturowych, jak i indywidualnych zasobów psychologicznych. Zespół dr Ewy Gruszczyńskiej i prof. Niny Kroll szuka optymalnej trajektorii adaptacji do emerytury i sprawdza, czy jest ona taka sama dla Polaków, jak i dla Niemców.

Założenia projektu

W ciągu ostatnich dekad obserwuje się systematyczny wzrost populacji ludzi starszych, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. Tym samym poszukiwanie predyktorów pozytywnego starzenia się staje się kwestią kluczową dla przyszłości społeczeństw europejskich. Przejście na emeryturę jest punktem zwrotnym życia w okresie późnej dorosłości. Między emerytami niemieckimi i polskimi istnieją jednak uderzające różnice w adaptacji do tej zmiany, przejawiające się przede wszystkim w wyższym poziomie depresji i niższej jakości życia tych ostatnich. Czy są one skutkiem wyłącznie rozbieżności w zasobach finansowych pomiędzy oboma krajami?

W świetle współczesnej wiedzy psychologicznej takie stwierdzenie byłoby nadmiernym uproszeniem, ponieważ wiadomo, że systemy wartości, zarówno na poziomie społecznym, jak i jednostkowym, mogą modyfikować to, jak ludzie adaptują się do zmieniających się wymagań życiowych. Celem proponowanego projektu jest zatem zbadanie, jak wspomniane systemy wartości, zwłaszcza w obliczu zachodzących w nich obecnie zmian, oddziałują na trajektorie przystosowania się do emerytury w obu krajach oraz czy zasoby psychologiczne, takie jak sposoby radzenia sobie i wsparcie społeczne, są mediatorami tego procesu.

W każdym kraju finalna grupa badanych obejmuje 200 osób, które właśnie przeszły na emeryturę. Badanie zostanie przeprowadzone w modelu podłużnym z czterokrotnie powtarzanymi pomiarami zmiennych: wkrótce po przejściu na emeryturę, 3, 6 i 12 miesięcy później. Dane zostaną poddane zaawansowanej analizie statystycznej celem uzyskania solidnej podstawy empirycznej dla przyszłych interwencji. Dzięki temu oddziaływania dotyczyć będą dokładnie tych zasobów psychologicznych, które w kontekście określonych wartości pozwalają na redukcję rozbieżności w jakości życia między polskimi a niemieckimi emerytami.

 

Zespół badawczy

prof. Nina Kroll
kierownik projektu (zespół niemiecki), profesor psychologii, specjalizuje się w problematyce wsparcia społecznego w diadach, kierownik Katedry Psychologii Zdrowia na Freie Universität w Berlinie
dr Aleksandra Kroemeke
wykonawca, psycholog zdrowia, interesuje się problematyką radzenia sobie z chorobą, funkcji prozdrowotnych zasobów człowieka i czynnikami pozytywnego starzenia się
dr Lisa Marie Warner
psycholog zdrowia, interesuje się psychologią starzenia się, zmianą zachowań zdrowotnych oraz uwarunkowaniami poczucia własnej skuteczności

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]