Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

2,5 mln z NCN na projekty naszych naukowców

float_intro: images-old/zdjecia/NCN-logo_-_Kopia.jpg

Efektywne narzędzia szkoleniowe, skuteczne kampanie ekologiczne czy nowoczesne metody leczenia depresji to tylko przykładowe obszary zastosowania wyników badań, jakie w najbliższym czasie przeprowadzą naukowcy z Uniwersytetu SWPS. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło laureatów najnowszych konkursów i przyznało naszej uczelni prawie 2,5 mln zł dofinansowania na realizację zaawansowanych projektów.

Zrozumieć konflikt w Donbasie

Sprawiedliwość okresu przejściowego dotyczy państw przechodzących transformację ustrojową, które dążą do rozliczenia trudnej przeszłości kraju. Czy karać osoby odpowiedzialne za wybuch konfliktu, zbrodnie wojenne, naruszenie praw człowieka? Czy ujawniać prawdę o nadużyciach? Jak poradzić sobie z kulturą pamięci?

Dzięki dofinansowaniu z NCN dr Igor Lyubashenko, politolog z Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS, zajmie się mechanizmami sprawiedliwości tranzycyjnej na wschodniej Ukrainie. Przeanalizuje akty prawne, wyroki sądowe oraz decyzje polityczne i określi ich wpływ na przebieg konfliktu zbrojnego i zmian ustrojowych w Donbasie.

Mózg wciąż nieznany

Czy ludzki umysł jest w stanie nadążyć za rozwojem innowacji technologicznych i ogarnąć skomplikowane interfejsy świata cyfrowego? Prof. Aneta Brzezicka otrzymała prawie 1,5 mln na pomiar zmian zachodzących w strukturze mózgu podczas wykonywania trudnych i złożonych zadań. Wykorzystanie nieinwazyjnych technik takich jak: elektroencefalografia (EEG) oraz rezonans magnetyczny pozwoli zarejestrować proces uczenia się złożonych czynności, co umożliwi stworzenie efektywniejszych metod szkoleniowych. To najwyższe dofinansowanie w konkursie OPUS na projekt z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.

Zazwyczaj smutek rodzi w nas poczucie bezsilności i bezradności, jednak nie zawsze tak jest. Mgr Olga Kamińska pokaże sytuacje, w których smutek wzmacnia chęć do działania, mobilizuje do zmian, a czasem zagrzewa do walki. Za pomocą elektroencefalografu i okulografu zmierzy elektryczną aktywność mózgu oraz ruch gałek ocznych i sprawdzi, jak różne rodzaje smutku wpływają na procesy motywacyjne i funkcjonowanie poznawcze człowieka. Badanie pozwoli spojrzeć na smutek z szerszej perspektywy i docenić rolę, jaka ta emocja pełni w naszym życiu.

Życie z chorobą

Dr Ewa Gruszczyńska wraz zespołem kierowanym dr. Marcina Rzeszutka z Uniwersytetu Warszawskiego zbadają dobrostan psychiczny osób zakażonych wirusem HIV. Sprawdzą, które czynniki wpływają na dobre samopoczucie chorych, a które przyczyniają się do obniżenia ich funkcjonowania. Oprócz tradycyjnego badania zmienności dobrostanu w czasie wykorzystane także będą, po raz pierwszy w tej grupie pacjentów w Polsce, pomiary dzień po dniu z wykorzystaniem aplikacji mobilnych. Wyniki mogą okazać się przydatne dla lekarzy, pielęgniarek i psychologów pracujących z osobami zakażonymi.

Z kolei mgr inż. Jarosław Wasielewski zajmie się badaniem osób cierpiących na zaburzenia depresyjne. Zmierzy poziom funkcjonowania poznawczego w życiu codziennym, nasilenie objawów choroby, zdolność kierowania własnymi myślami i zachowaniem oraz pojemność pamięci roboczej. Sprawdzi związki pomiędzy zmianami poznawczymi towarzyszącymi depresji a procesem psychoterapii. Uzyskane wyniki posłużą do opracowania nowoczesnych sposobów leczenia depresji, która dotyka już 10% populacji.

Gotowość do zmiany

Doświadczenia wielu krajów pokazują, że większość ludzi nie interesuje się nowoczesnymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku energii. Prof. Katarzyna Byrka z II Wydziału Psychologii wraz z zespołem dr inż. Anny Kowalskiej-Pyzalskiej z Politechniki Wrocławskiej przeprowadzą segmentację konsumentów energii elektrycznej pod kątem ich gotowości do zastosowania innowacyjnych narzędzi, w szczególności inteligentnych liczników i towarzyszącej im platformy internetowej. W badaniu zastosują fazowy model samoregulacji zmiany zachowania (ang. stage model of self-regulated behavioral change – SSCB), który dotychczas był wykorzystywany do modelowania zachowań związanych z ochroną zdrowia.

Wyniki pozwolą lepiej zrozumieć psychologiczne mechanizmy zachowania danej grupy konsumentów, co umożliwi stworzenie skutecznych kampanii na rzecz oszczędzania energii i strategii marketingowych mających przekonać do korzystania z platformy e-licznik.

W 2016 roku naukowcy z Uniwersytetu SWPS realizowali 240 krajowych i zagranicznych projektów na kwotę prawie 38 mln zł. Cieszy nas nie tylko duża aktywność badawcza naszych pracowników, lecz także wynikająca z niej bezpośrednio wysoka skuteczność w pozyskiwaniu środków na realizację badań.

Agnieszka Pietrzak, dyrektor Biura ds. Badań Naukowych

Zobacz bazę projektów Uniwersytetu SWPS »

Projekty nagrodzone w ostatniej edycji konkursów NCN

  • dr Igor Lyubashenko, Centrum Studiów nad Demokracją

Stosowanie mechanizmów sprawiedliwości tranzycyjnej w warunkach trwającego konfliktu zbrojnego
konkurs: SONATA, kwota dofinansowania: 115 333 zł

  • dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS, Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Badań Poznawczych

Zmienność w czasie neuropoznawczych efektów treningu złożonym zadaniem w formie strategicznej gry komputerowej
konkurs: OPUS, kwota dofinansowania: 1 484 681 zł

  • mgr Olga Kamińska, Wydział Psychologii

Smutek o wysokiej lub niskiej motywacji dążącej oraz jego poznawcze i psychofizjologiczne korelaty
konkurs: PRELUDIUM, kwota dofinansowania: 98 920 zł

  • Dr Ewa Gruszczyńska, Wydział Psychologii (w konsorcjum z Wydziałem Psychologii UW)

Dobrostan psychologiczny osób zakażonych wirusem HIV w perspektywie temporalnej: makro- i mikrodynamika zmian
konkurs: SONATA, kwota dofinansowania: 330 476 zł

  • mgr inż. Jarosław Wasielewski, Wydział Psychologii

Trening funkcji wykonawczych jako moderator efektywności psychoterapii gestalt w leczeniu osób depresyjnych: randomizowane badanie z grupą kontrolną prowadzone w warunkach naturalnych
konkurs: PRELUDIUM, kwota dofinansowania: 149 564 zł

  • Dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS, II Wydział Psychologii (w konsorcjum z Wydziałem Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej)

Segmentacja konsumentów energii elektrycznej za pomocą fazowego modelu zmiany: Analiza czynników wpływających na akceptację narzędzi zarządzania stroną popytową
konkurs: OPUS, kwota dofinansowania: 261 300 zł

Konkursy NCN

O dofinansowanie w konkursie PRELUDIUM rywalizują projekty badawcze przygotowane przez osoby, które dopiero rozpoczynają karierę naukową i nieposiadają jeszcze stopnia doktora. Z kolei SONATA to konkurs skierowany do młodych naukowców, którzy obronili już pracę doktorską. Konkurs OPUS – do naukowców, których badania wymagają użycia specjalistycznego sprzętu, ponieważ umożliwia zakup aparatury potrzebnej do realizacji danego projektu.

Pozostałe źródła finansowania

Narodowe Centrum Nauki nie jest jedynym źródłem finansowania projektów naukowych realizowanych na Uniwersytecie SWPS. Pozyskujemy również środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Rocznie realizujemy ponad 300 projektów badawczych, w tym prace badawczo-rozwojowe i badania stosowane.