Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilne
naukowo-badawczy
aplikacyjny
komercyjny
zakończony

Opracowanie systemu DESMoPsIdo projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilne

Roman Cieślak
kierownik projektu
prof. dr hab.
Roman Cieślak

psycholog, zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami; ekspert w zakresie internetowych interwencji psychologicznych

zobacz biogram
wartość projektu: 1 215 093 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2015 2016 2017 2018

 

projekt naukowy

Opracowanie systemu DESMoPsI


do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilne

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa wydzial psychologii
Kwota dofinansowania1 215 093 PLN
Jednostka finansującancbir

Okres realizacji projektu: 2015-2018

 

Polacy coraz częściej przyznają, że sytuacje skomplikowane czy traumatyczne wymagają pomocy psychologa. Jest on postrzegany jako osoba mogąca pomóc w trudnych chwilach. Jednocześnie badania pokazują, że ponad 72 proc. polskiego społeczeństwa ma już dostęp do internetu, a prawie 42 proc. użytkowników sieci poszukuje w niej informacji i porad dotyczących samopoczucia zarówno fizycznego jak i psychicznego. Pomoc psychologiczna online również jest naturalną odpowiedzią psychologów na coraz większą rolę internetu w nowoczesnym społeczeństwie.

Projektowany system DESMoPsI stworzy możliwość rozwoju usług bazujących na oddziaływaniach psychologicznych (np. usług terapeutycznych, ale też doradczych, z zakresu coachingu, edukacji, szkoleń), a terapeuci, psychologowie, trenerzy biznesowi zdobędą wygodny sposób ich dostarczania użytkownikom indywidualnym (klientom lub pacjentom).

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie i wykorzystanie gospodarcze systemu do projektowania, udostępniania i ewaluacji interwencji psychologicznych działających na urządzeniach mobilnych. System DESMoPsI (Designing, Evaluating, and Sharing Mobile Psychological Interventions) będzie składał się z następujących elementów:

 • systemu zarządzania treścią (CMS, Content Management System) umożliwiającego osobom z wiedzą psychologiczną (bez konieczności posiadania umiejętności informatycznych) samodzielne tworzenie interwencji psychologicznych;
 • aplikacji mobilnej umożliwiającej udostępnianie utworzonych interwencji psychologicznych na trzech najpopularniejszych mobilnych platformach systemowych: Androidoraz iOS;
 • systemu ewaluacji tworzonych interwencji psychologicznych, zapewniającego kontrolę etyczności, jakości i skuteczności oferowanych oddziaływań psychologicznych.

System DESMoPsI jest innowacyjnym polskim rozwiązaniem stanowiącym odpowiedź na rozwijający się na świecie rynek oddziaływań i terapii psychologicznych wykorzystujących nowe technologie. W ramach dynamicznego rozwoju sektora E-Health powstają nie tylko złożone systemy informatyczno-komunikacyjne dotyczące służby zdrowia i opieki zdrowotnej, ale także narzędzia, które mają stymulować samozarządzanie własnym zdrowiem i dobrostanem. W wielu krajach (np. Holandii i Australii) standardem jest łączenie klasycznej wizyty u specjalisty z oddziaływaniami prowadzonymi za pomocą internetu.

Oddziaływania psychologiczne prowadzone przez internet są w wielu sytuacjach preferowane przez klientów/pacjentów ze względu na możliwość zachowania większej anonimowości, niższe koszty, większą dostępność i swobodę dysponowania czasem. Dostarczyciele usług zdrowotnych i firmy ubezpieczeniowe dostrzegają, że potwierdzona w metaanalizach i badaniach klinicznych efektywność oddziaływań psychologicznych prowadzonych przez internet jest co najmniej równa tradycyjnym formom oddziaływania, a jej koszty są ogólnie znacznie niższe.

Wszystko to sprawia, że rynek usług psychologicznych prowadzonych przez internet oraz w oparciu o aplikacje mobilne rozwija się zarówno ze względu na presję popytu jak i podaży. System DESMoPsi, poprzez swoją unikalność i komplementarność, stanowi odpowiedź na tendencje rynku pokazujące gwałtowny rozwój rynku aplikacji mobilnych. Proponowany projekt ma na celu wykorzystanie tej niszy biznesowej.

Zespół badawczy

Agnieszka Pietrzak
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Agnieszka Pietrzak
Tytuł
mgr
mgr Agnieszka Pietrzak 
Rzeńca, Krzysztof
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
psycholog, broker innowacji
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Krzysztof Rzeńca
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Transferu Wiedzy","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Krzysztof Rzeńcapsycholog, broker innowacji
Graczykowska, Agata
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agata Graczykowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholożka
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Spo\u0142ecznych Zastosowa\u0144 Nowych Technologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Agata Graczykowskapsycholożka, specjalistka polityki społecznej, zajmuje się doradztwem w zakresie wykorzystania narzędzi online w usługach psychologicznych oraz komercjalizacji i aplikacji wyników badań naukowych

Metodyka

W fazie koncepcyjnej (K, 12 miesięcy), wnioskodawca sprawdzi potencjał rynkowy systemu DESMoPsI, zweryfikuje koncepcję systemu z potencjalnymi użytkownikami indywidualnymi i biznesowymi oraz z twórcami internetowych interwencji psychologicznych, opracuje strategię ochrony praw własności budowanego systemu. Wnioskodawca nawiązał współpracę z partnerem biznesowym z obszaru technologii ICT, który jest zainteresowany opracowaniem i wdrożeniem systemu w obszar swojej działalności gospodarczej. Strony podpisały stosowny list intencyjny wyrażający wolę współpracy. Efektem końcowym fazy K będzie finalny model koncepcyjny programu DESMoPsI.

W kolejnej fazie (B+R, 19 miesięcy) będą realizowane prace mające na celu opracowanie specyfiki wymagań systemu DESMoPsI, zostanie opracowana wersja beta systemu, testowe interwencje psychologiczne w oparciu o wersje beta, zweryfikowana zostanie użyteczność i funkcjonalność systemu, oraz opracowana wersja finalna umożliwiająca udostępniania psychologicznych interwencji na urządzenia mobilne działające w systemach Android, iOS i Windows Phone. Efektem końcowym tej fazy będzie stabilny, gotowy do pilotażowego wdrożenia system do projektowania, udostępniania i oceniania psychologicznych aplikacji mobilnych.​

Możliwość wdrożenia

System DESMoPsI stworzy możliwość rozwoju usług bazujących na oddziaływaniach psychologicznych (np. usług terapeutycznych, doradczych, z zakresu coachingu, edukacji, szkoleń), a podmioty będące odbiorcami tych usług zdobędą wygodny sposób ich dostarczania użytkownikom indywidualnym (klientom lub pacjentom). Jednak warunkiem niezbędnym dla społecznej użyteczności planowanego systemu jest odwołanie się do wyników badań podstawowych, w tym dotyczących projektu bazowego: system umożliwi oferowanie oddziaływań psychologicznych bazujących na wiedzy i wynikach badań (evidence-based practice).

Dodatkowo w systemie wykorzystana będzie testowana w badaniach podstawowych metodologia oceny efektywności prowadzonych oddziaływań psychologicznych z wykorzystaniem internetu. Podsumowując, projekt prezentuje unikalne możliwości wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników badań z dziedziny nauk społecznych i jednocześnie stwarza możliwość dalszego rozwoju badań podstawowych i stosowanych, poprzez stymulowanie badań dotyczących ewaluacji oddziaływań psychologicznych.

Zadania faza K

 • Analizy potencjału rynkowego systemu DESMoPsI (Designing, Evaluating and Sharing of Mobile Psychological Interventions): a) CMS (content management system) do tworzenia interwencji psychologicznych, b) aplikacja mobilna do udostępniania interwencji psychologicznych, c) system ewaluacji interwencji psychologicznych.
 • Identyfikacja potencjalnych grup docelowych w grupie użytkowników indywidualnych i biznesowych
 • Zdefiniowanie założeń funkcjonalnych systemu DESMoPsI.
 • Opracowanie strategii wdrażania i zabezpieczenia praw własności intelektualnej systemu DESMoPsI.
 • Opracowanie modelu koncepcyjnego systemu DESMoPsI.
 • Weryfikacja potencjału rynkowego systemu DESMoPsI wśród zidentyfikowanych grup docelowych.

Zadania faza B+R

 • Opracowanie specyfikacji wymagań oraz projektu technicznego: a) CMS do tworzenia interwencji psychologicznych, b) aplikacji mobilnej do udostępniania interwencji psychologicznych
 • Opracowanie wersji beta: a) CMS do tworzenia interwencji psychologicznych, b) aplikacji mobilnej do udostępniania interwencji psychologicznych (na system Android).
 • Opracowanie testowych interwencji psychologicznych w oparciu o wersję beta: a) CMS do tworzenia interwencji psychologicznych, b) aplikacji mobilnej do udostępniania interwencji psychologicznych.
 • Opracowanie metodologii ewaluacji interwencji psychologicznych i implementacja rozwiązania w systemie DESMoPsI.
 • Weryfikacja funkcjonalności wersji beta systemu DESMoPsI
 • Opracowanie wersji finalnej aplikacji mobilnej na platformę Android i integracja poszczególnych elementów systemu DESMoPsI.
 • Opracowanie wersji finalnej aplikacji mobilnych na platformy iOS i responsywnej strony www oraz ich integracja z systemem DESMoPsI.

 

Zobacz też: streslab.pl