Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilne
naukowo-badawczy
aplikacyjny
komercyjny
zakończony

Opracowanie systemu DESMoPsIdo projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilne

Roman Cieślak
kierownik projektu
prof. dr hab.
Roman Cieślak

psycholog, zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami; ekspert w zakresie internetowych interwencji psychologicznych

zobacz biogram
wartość projektu: 1 215 093 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2015 2016 2017 2018

 

projekt naukowy

Opracowanie systemu DESMoPsI


do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilne

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa wydzial psychologii
Kwota dofinansowania1 215 093 PLN
Jednostka finansującancbir

Okres realizacji projektu: 2015-2018

 

Polacy coraz częściej przyznają, że sytuacje skomplikowane czy traumatyczne wymagają pomocy psychologa. Jest on postrzegany jako osoba mogąca pomóc w trudnych chwilach. Jednocześnie badania pokazują, że ponad 72 proc. polskiego społeczeństwa ma już dostęp do internetu, a prawie 42 proc. użytkowników sieci poszukuje w niej informacji i porad dotyczących samopoczucia zarówno fizycznego jak i psychicznego. Pomoc psychologiczna online również jest naturalną odpowiedzią psychologów na coraz większą rolę internetu w nowoczesnym społeczeństwie.

Projektowany system DESMoPsI stworzy możliwość rozwoju usług bazujących na oddziaływaniach psychologicznych (np. usług terapeutycznych, ale też doradczych, z zakresu coachingu, edukacji, szkoleń), a terapeuci, psychologowie, trenerzy biznesowi zdobędą wygodny sposób ich dostarczania użytkownikom indywidualnym (klientom lub pacjentom).

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie i wykorzystanie gospodarcze systemu do projektowania, udostępniania i ewaluacji interwencji psychologicznych działających na urządzeniach mobilnych. System DESMoPsI (Designing, Evaluating, and Sharing Mobile Psychological Interventions) będzie składał się z następujących elementów:

 • systemu zarządzania treścią (CMS, Content Management System) umożliwiającego osobom z wiedzą psychologiczną (bez konieczności posiadania umiejętności informatycznych) samodzielne tworzenie interwencji psychologicznych;
 • aplikacji mobilnej umożliwiającej udostępnianie utworzonych interwencji psychologicznych na trzech najpopularniejszych mobilnych platformach systemowych: Androidoraz iOS;
 • systemu ewaluacji tworzonych interwencji psychologicznych, zapewniającego kontrolę etyczności, jakości i skuteczności oferowanych oddziaływań psychologicznych.

System DESMoPsI jest innowacyjnym polskim rozwiązaniem stanowiącym odpowiedź na rozwijający się na świecie rynek oddziaływań i terapii psychologicznych wykorzystujących nowe technologie. W ramach dynamicznego rozwoju sektora E-Health powstają nie tylko złożone systemy informatyczno-komunikacyjne dotyczące służby zdrowia i opieki zdrowotnej, ale także narzędzia, które mają stymulować samozarządzanie własnym zdrowiem i dobrostanem. W wielu krajach (np. Holandii i Australii) standardem jest łączenie klasycznej wizyty u specjalisty z oddziaływaniami prowadzonymi za pomocą internetu.

Oddziaływania psychologiczne prowadzone przez internet są w wielu sytuacjach preferowane przez klientów/pacjentów ze względu na możliwość zachowania większej anonimowości, niższe koszty, większą dostępność i swobodę dysponowania czasem. Dostarczyciele usług zdrowotnych i firmy ubezpieczeniowe dostrzegają, że potwierdzona w metaanalizach i badaniach klinicznych efektywność oddziaływań psychologicznych prowadzonych przez internet jest co najmniej równa tradycyjnym formom oddziaływania, a jej koszty są ogólnie znacznie niższe.

Wszystko to sprawia, że rynek usług psychologicznych prowadzonych przez internet oraz w oparciu o aplikacje mobilne rozwija się zarówno ze względu na presję popytu jak i podaży. System DESMoPsi, poprzez swoją unikalność i komplementarność, stanowi odpowiedź na tendencje rynku pokazujące gwałtowny rozwój rynku aplikacji mobilnych. Proponowany projekt ma na celu wykorzystanie tej niszy biznesowej.

Zespół badawczy

Agnieszka Pietrzak
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Agnieszka Pietrzak
Tytuł
mgr
mgr Agnieszka Pietrzak 
Rzeńca, Krzysztof
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
Psycholog
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Krzysztof Rzeńca
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
mgr Krzysztof Rzeńcapsycholog
Graczykowska, Agata
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agata Graczykowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholożka
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Spo\u0142ecznych Zastosowa\u0144 Nowych Technologii","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Agata Graczykowskapsycholożka, specjalistka polityki społecznej, zajmuje się doradztwem w zakresie wykorzystania narzędzi online w usługach psychologicznych oraz komercjalizacji i aplikacji wyników badań naukowych

Metodyka

W fazie koncepcyjnej (K, 12 miesięcy), wnioskodawca sprawdzi potencjał rynkowy systemu DESMoPsI, zweryfikuje koncepcję systemu z potencjalnymi użytkownikami indywidualnymi i biznesowymi oraz z twórcami internetowych interwencji psychologicznych, opracuje strategię ochrony praw własności budowanego systemu. Wnioskodawca nawiązał współpracę z partnerem biznesowym z obszaru technologii ICT, który jest zainteresowany opracowaniem i wdrożeniem systemu w obszar swojej działalności gospodarczej. Strony podpisały stosowny list intencyjny wyrażający wolę współpracy. Efektem końcowym fazy K będzie finalny model koncepcyjny programu DESMoPsI.

W kolejnej fazie (B+R, 19 miesięcy) będą realizowane prace mające na celu opracowanie specyfiki wymagań systemu DESMoPsI, zostanie opracowana wersja beta systemu, testowe interwencje psychologiczne w oparciu o wersje beta, zweryfikowana zostanie użyteczność i funkcjonalność systemu, oraz opracowana wersja finalna umożliwiająca udostępniania psychologicznych interwencji na urządzenia mobilne działające w systemach Android, iOS i Windows Phone. Efektem końcowym tej fazy będzie stabilny, gotowy do pilotażowego wdrożenia system do projektowania, udostępniania i oceniania psychologicznych aplikacji mobilnych.​

Możliwość wdrożenia

System DESMoPsI stworzy możliwość rozwoju usług bazujących na oddziaływaniach psychologicznych (np. usług terapeutycznych, doradczych, z zakresu coachingu, edukacji, szkoleń), a podmioty będące odbiorcami tych usług zdobędą wygodny sposób ich dostarczania użytkownikom indywidualnym (klientom lub pacjentom). Jednak warunkiem niezbędnym dla społecznej użyteczności planowanego systemu jest odwołanie się do wyników badań podstawowych, w tym dotyczących projektu bazowego: system umożliwi oferowanie oddziaływań psychologicznych bazujących na wiedzy i wynikach badań (evidence-based practice).

Dodatkowo w systemie wykorzystana będzie testowana w badaniach podstawowych metodologia oceny efektywności prowadzonych oddziaływań psychologicznych z wykorzystaniem internetu. Podsumowując, projekt prezentuje unikalne możliwości wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników badań z dziedziny nauk społecznych i jednocześnie stwarza możliwość dalszego rozwoju badań podstawowych i stosowanych, poprzez stymulowanie badań dotyczących ewaluacji oddziaływań psychologicznych.

Zadania faza K

 • Analizy potencjału rynkowego systemu DESMoPsI (Designing, Evaluating and Sharing of Mobile Psychological Interventions): a) CMS (content management system) do tworzenia interwencji psychologicznych, b) aplikacja mobilna do udostępniania interwencji psychologicznych, c) system ewaluacji interwencji psychologicznych.
 • Identyfikacja potencjalnych grup docelowych w grupie użytkowników indywidualnych i biznesowych
 • Zdefiniowanie założeń funkcjonalnych systemu DESMoPsI.
 • Opracowanie strategii wdrażania i zabezpieczenia praw własności intelektualnej systemu DESMoPsI.
 • Opracowanie modelu koncepcyjnego systemu DESMoPsI.
 • Weryfikacja potencjału rynkowego systemu DESMoPsI wśród zidentyfikowanych grup docelowych.

Zadania faza B+R

 • Opracowanie specyfikacji wymagań oraz projektu technicznego: a) CMS do tworzenia interwencji psychologicznych, b) aplikacji mobilnej do udostępniania interwencji psychologicznych
 • Opracowanie wersji beta: a) CMS do tworzenia interwencji psychologicznych, b) aplikacji mobilnej do udostępniania interwencji psychologicznych (na system Android).
 • Opracowanie testowych interwencji psychologicznych w oparciu o wersję beta: a) CMS do tworzenia interwencji psychologicznych, b) aplikacji mobilnej do udostępniania interwencji psychologicznych.
 • Opracowanie metodologii ewaluacji interwencji psychologicznych i implementacja rozwiązania w systemie DESMoPsI.
 • Weryfikacja funkcjonalności wersji beta systemu DESMoPsI
 • Opracowanie wersji finalnej aplikacji mobilnej na platformę Android i integracja poszczególnych elementów systemu DESMoPsI.
 • Opracowanie wersji finalnej aplikacji mobilnych na platformy iOS i responsywnej strony www oraz ich integracja z systemem DESMoPsI.

 

Zobacz też: streslab.pl