Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Nowy Rektor Uniwersytetu SWPS

float_intro: images-old/2015/Uczelnia/nowy_rektor.jpg

Po 20 latach pełnienia funkcji rektora i współtworzenia SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego profesor Andrzej Eliasz zdecydował o przekazaniu stanowiska profesorowi Romanowi Cieślakowi. Zmiana nastąpiła dnia 1 września 2016 roku.

Odwaga i konsekwencja Rektora Andrzeja Eliasza w realizacji ambitnej strategii rozwoju uczelni zdecydowały o niewątpliwym sukcesie, jakim jest osiągnięcie statusu pierwszego prywatnego uniwersytetu w Polsce.

W imieniu społeczności Uniwersytetu SWPS wyrażamy głębokie uznanie i składamy podziękowania Panu Rektorowi za lata wytężonej pracy w dążeniu do doskonałości naukowej i budowania silnej pozycji uczelni, z której jesteśmy dumni. Cieszymy się, że Pan Profesor będzie dalej uczestniczył w życiu uczelni, współtworząc Radę Powierniczą Uniwersytetu SWPS.

W imieniu pracowników i studentów gratulujemy Profesorowi Romanowi Cieślakowi. Życzymy odwagi i powodzenia w odpowiedzialnym pełnieniu nowej funkcji i wytyczaniu dalszych ścieżek rozwoju Uniwersytetu SWPS.

Pracownicy i studenci Uniwersytetu SWPS

Nie jest łatwo zmierzyć się z żywą legendą Rektora Andrzeja Eliasza. Obejmuję funkcję rektora tylko dlatego, że wierzę w wizję prywatnego uniwersytetu badawczego – wizję Uniwersytetu SWPS, którą stworzył prof. Andrzej Eliasz.

dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytetu SWPS

Roman Cieślak

Profesor Andrzej Eliasz stworzył uczelnię, która stała się pasją dla setek pracowników, tysięcy studentów i absolwentów. Sprawił, że jest ona symbolem jakości działalności naukowej i edukacyjnej. Jeśli mówimy dzisiaj, że jesteśmy dumni z uniwersytetu, który współtworzymy, to dzięki Rektorowi, który obdarzał ludzi szacunkiem i zaufaniem, zapraszał do współpracy oraz wyznaczał ambitne i atrakcyjne cele dla uczelni.

Moim celem będzie kontynuacja tej polityki. Wierzę, że grono ambitnych, mądrych i zaangażowanych pracowników naszej uczelni połączy wspólna wizja badawczego uniwersytetu, którą sformułował mój poprzednik. Poszukiwanie prawdy poprzez naukę oraz wolność akademicką idzie u nas w parze z odpowiedzialnością i odwagą do zmiany otaczającej nas rzeczywistości.

Kontynuacja tej wizji wymaga profesjonalnego wsparcia i partnerstwa, wymaga kompetencji i zaangażowania. Wierzę, że tego nam nie zabraknie. Jako nowy rektor o to proszę i o tym, ze swej strony zapewniam.

Dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytetu SWPS

Sylwetka nowego rektora

Koordynacja działalności naukowej uczelni

Roman Cieślak jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Psychologii, związany z Uniwersytetem SWPS od 19 lat. Od 2012 roku pełnił funkcję prorektora ds. nauki. W tym czasie uczelnia rozwinęła działalność naukową, dzięki promowaniu wśród naukowców i studentów kultury grantowej, wdrażaniu odważnych inicjatyw wspierających aktywność badawczą i profesjonalnemu wsparciu Biura ds. Badań Naukowych.

Obecnie uniwersytet realizuje prawie 350 projektów badawczych na kwotę prawie 30 mln zł pozyskanych z najbardziej prestiżowych instytucji finansujących działalność naukową w Polsce i Europie. Wyniki tych badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego i są publikowane w najlepszych światowych czasopismach naukowych.

Praca badawcza

Prof. Roman Cieślak zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem zawodowym, wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami. Jego badania pokazują, w jakich okolicznościach spostrzegana możliwość uzyskania pomocy od innych ludzi redukuje negatywne skutki stresu w pracy i zapobiega wypaleniu zawodowemu. Dowodzą także, że przekonania o własnej skuteczności pozwalają przewidzieć, jakie będą psychologiczne konsekwencje stresu. Wraz z kierowanym przez niego zespołem StresLab, zajmuje się tworzeniem i oceną efektywności internetowych interwencji psychologicznych dotyczących np. radzenia sobie z depresją i stresem.

Od 2007 roku współpracuje z Trauma, Health and Hazards Centre (THHC) na University of Colorado w Colorado Springs, gdzie odbył staż podoktorski, a następnie pełnił funkcję dyrektora do spraw badań, a obecnie konsultanta na stanowisku Associate Professor Adjoint. Oba zespoły (StresLab i THHC) współpracują, prowadząc wspólne projekty badawcze i publikacyjne.

Publikacje

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w cenionych czasopismach naukowych (m.in. „Journal of Consulting and Clinical Psychology”, Behaviour Research and Therapy, Journal of Vocational Behavior, Journal of Nervous and Mental Disease, Military Psychology, PLoS ONE, Journal of Clinical Psychology). Kierował projektami badawczymi finansowanymi przez Komisję Europejską, Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest członkiem Zarządu European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS) i European Society for Research on Internet Interventions (ESRII) oraz rad redakcyjnych takich czasopism, jak: „Stress and Health”, „Anxiety, Stress & Coping”.

Zobacz też

Wywiad w programie „Inny punkt widzenia”

W programie „Inny punkt widzenia” w telewizji TVN24 red. Grzegorz Miecugow rozmawiał z prof. Romanem Cieślakiem o powstaniu pierwszego niepublicznego Uniwersytetu w Polsce oraz o badaniach profesora dotyczących internetowych interwencji psychologicznych.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu »

prof cieslak w szkle kontaktowym