Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
E-COMPARED: European-COMPARative Effectiveness Research on Online Depression
finansowany ze środków europejskich
naukowo-badawczy
międzynarodowy
zakończony

E-COMPAREDEuropean-COMPARative Effectiveness Research on Online Depression

Roman Cieślak
kierownik projektu
prof. dr hab.
Roman Cieślak

psycholog, zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami; ekspert w zakresie internetowych interwencji psychologicznych

zobacz biogram
wartość projektu: 1 760 110 PLN (421 604 EUR)
instytucja finansująca: Komisja Europejska
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2014 2015 2016 2017

 

projekt naukowy

E-COMPARED


Europejskie badania porównawcze nad efektywnością
interwencji internetowej dla osób z depresją

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa wydzial psychologii
Kwota dofinansowania421 604 EUR
1 760 110 PLN
Jednostka finansująca 7 program ramowy

Okres realizacji projektu: 2014–2017

 

W 2010 r. liczbę Europejczyków, która doświadczyła depresji oszacowano na około 30 milionów i liczba ta wciąż rośnie. Połowa osób, które wymagają terapii nie ma dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej lub jest narażona na długie oczekiwanie na pomoc i wysokie koszty. Czy terapia z wykorzystaniem Internetu może okazać się skuteczna? I czy może zapewnić pacjentom leczenie, które przy zachowaniu wysokiej jakości, byłoby mniej kosztowne.

e compared logo 226 EU flagProjekt E-COMPARED (European Comparative Effectiveness Research on Internet-based Depression Treatment) jest realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej (numer projektu 603098).

 

Założenia i cele projektu

Terapia przez Internet

Projekt zakładał przeprowadzenie badań, które mają na celu porównanie skuteczności leczenia oraz kosztów terapii depresji przy wykorzystaniu Internetu z leczeniem standardowym, przy uwzględnieniu różnic w systemach opieki zdrowotnej i infrastrukturze teleinformatycznej danego państwa.

E-COMPARED był realizowany jednocześnie w 11 krajach Europy (Holandia, Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Irlandia, Szwajcaria, Francja, Belgia, Portugalia i Polska), a członkowie zespołu to liderzy badań nad leczeniem w zakresie zdrowia psychicznego z wykorzystaniem Internetu, między innymi dzięki udziałowi w projektach 7 Programu Ramowego (ICT4Depression, ROAMER).

Badania w Polsce

W Polsce przeprowadzono randomizowane badanie kliniczne z udziałem 150 pacjentów. Zaplanowano cztery pomiary stanu zdrowia pacjentów: wyjściowy oraz kolejno po 3, 6 i 12 miesiącach. Poza depresją mierzone były m.in.: jakość życia związana ze zdrowiem, funkcjonowanie psychospołeczne oraz satysfakcja pacjenta i jego preferencje co do sposobu leczenia.

Strona internetowa projektu: www.e-compared.eu

Pracowaliśmy w interdyscyplinarnym zespole psychologów, psychiatrów, ludzi zajmujących się zdrowiem publicznym, ekonomią służby zdrowia, statystyką, specjalistów z obszaru zaawansowanych technologii informatycznych i komunikacyjnych. naszym celem była poprawa dostępności i jakości pomocy oferowanej ludziom, którzy cierpią na depresję. A tych w Polsce jest aż 3%. To projekt, który potencjalnie może zmienić sposób postępowania w terapii depresji.

Roman Cieślak
Cieślak, Roman kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Roman Cieślak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor
Funkcja na uczelni
rektor
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"StresLab: Centrum Bada\u0144 nad Stresem","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-spoleczna
Wydział
Array
Instytut
Array
prof. dr hab. Roman Cieślakpsycholog, zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami; ekspert w zakresie internetowych interwencji psychologicznych

Zespoł badawczy

Żukowska, Katarzyna czlonek zespołu badawczego
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Katarzyna Żukowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Katarzyna Żukowskapsycholog
Pustułka, Paula członek zespołu badawczego
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Paula Pustułka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-instytucie1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Badawcze M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB","Nazwa odmieniona":"Centrum Badawczego M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB"}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Paula PustułkaSocjolożka. Kierowniczka ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Lab oraz Koordynatorka studiów I st. na kierunku Życie publiczne.
Maj, Anna członek zespołu badawczego
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Maj
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"StresLab: Centrum Bada\u0144 nad Stresem","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Anna Majpsycholożka, zajmuje się psychologią zdrowia w pracy oraz oddziaływaniami psychologicznymi wykorzystującymi nowe rozwiązania technologiczne; koncentruje się na roli zasobów i pozytywnych emocji
Szczepaniak, Maria członek zespołu badawczego
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Maria Szczepaniak
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog, psychoterapeuta
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Maria Szczepaniakpsycholog

Konsorcjum

 • VU University Amsterdam – Holandia
 • Linköpings Universitet – Szwecja
 • Friedrich-Alexander-Universität Erlange-Nürnberg – Niemcy
 • London School of Hygiene and Tropical Medicine – Wielka Brytania
 • Stichting GGZ inGeest – Holandia
 • Universitat Jaume I De Castellon – Hiszpania
 • Leuphana Universität Lünenberg – Niemcy
 • University of Limerick – Irlandia
 • Universtität Bern – Szwajcaria
 • Universitat de València – Hiszpania
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Polska
 • Inesc Porto – Portugalia
 • Gamian – Belgia
 • Inserm – Francja