Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

Socjolożka. Zajmuje się interdyscyplinarnymi studiami nad młodymi ludźmi i pokoleniami, szczególnie w odniesieniu do tranzycji i gender studies, socjologią rodziny oraz badaniami migracyjnymi. Specjalizuje się w jakościowych badaniach podłużnych, podejściu mieszanym (mixed methods) i kwestiach etycznych w badaniach społecznych.

Doktorat z socjologii obroniła na Uniwersytecie w Bangor w Północnej Walii (2015).

Laureatka grantów. Kieruje dwoma projektami finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki:

Kieruje ośrodkiem badawczym Młodzi w Centrum LAB. Na Uniwersytecie SWPS brała udział w realizacji projektów: „Paczki przyjaciół i migracje” (NCN, 2016–2018), „CEEYouth”, jak również projektów dotyczących rodzicielstwa („EDUPRO”, „Matka 360”). Uczestniczy także w projektach „Paradoksalni demokraci” oraz „SisterMAP”.

Współpracowała z University of Leeds, University College London, OsloMet, Sapir College oraz Karlstad University.

Jest autorką i współautorką wielu artykułów naukowych.

Jest koordynatorką kierunku życie publiczne.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Socjologia

Informacje prasowePowiązane materiały na stronie uczelni