Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
Uczenie do starości. Edukacja międzypokoleniowa w perspektywie relacyjnej
aplikacyjny
strategiczno-rozwojowy
naukowo-badawczy
realizowany

Uczenie do starościEdukacja międzypokoleniowa w perspektywie relacyjnej

Magdalena Romanowska
kierownik projektu
mgr
Magdalena Romanowska

socjolożka

zobacz biogram
wartość projektu: 43 665 PLN
instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki
dyscyplina: nauki socjologiczne, psychologia
jednostka: Szkoła Doktorska
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2022 2023 2024 2025 2026

Naukowczynie z centrum badawczego Młodzi w Centrum Lab na Uniwersytecie SWPS podjęły się zbadania tematu różnic międzypokoleniowych. Różne doświadczenia młodzieży oraz osób starszych powodują narastające trudności w pogodzeniu ich punktów widzenia, skutkując konfliktami pokoleń, nasilających się szczególnie w okresach szybkich zmian społecznych. Celem projektu Magdaleny Romanowskiej oraz prof. Pauli Pustułki jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby seniorów, a także przybliżenie im, czym jest starość i jak można się do niej przygotować.

Projekt nr D00005562

Cele projektu

Celem projektu jest:

  • Pogłębianie dialogu międzypokoleniowego poza rodziną, a pośrednio walkę z ageizmem (dyskryminacją ze względu na wiek);
  • Wypracowanie narzędzi, które znajdą zastosowanie w inspirowaniu młodszych pokoleń do myślenia o starości własnej i ogólnej w perspektywie relacyjnej;
  • Zidentyfikowanie platform, na których będzie możliwe rozwijanie praktyk pokoleniowych.

Projekt odpowiada na społeczny problem negatywnych postaw młodzieży wobec seniorów, które skutkują uogólnionym negatywnym postrzeganiem starości. Wiąże się to z osłabieniem więzi międzypokoleniowych w rodzinach (m.in. przez urbanizację, migrację), przez co młodzi Polacy mają mniejsze szanse poznania starości w bezpośredniej relacji.

Romanowska, Magdalena kierowniczka projektu
Etatowy
Tak
Specjalizacja
socjolożka
Biogram
Tak
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Magdalena Romanowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
Instytut
Młodzi w Centrum Lab
mgr Magdalena Romanowskasocjolożka

Metodologia

Materiał badawczy zostanie zgromadzony w postępowaniu obejmującym cztery etapy (komponenty).

W celu odpowiedzi na pytania badawcze zaplanowano realizację jakościowego badania mieszanego składającego się z: wywiadów indywidualnych z młodzieżą (Komponent 1, K1) i seniorami (Komponent 2, K2), i wywiadów grupowych (Komponent 3, K3) z młodzieżą z wykorzystaniem symulatora odczuć starczych.

W kolejnym etapie zrealizowana zostanie badanie partycypacyjne (Komponent 4, K4a), w którym młodzi i seniorzy zostaną połączeni w pary, a techniki badawcze obejmują warsztatowe i wizualne badanie relacji.

Dzięki połączeniu wizualnych materiałów z analizą danych różnych typów wywiadów w podejściu mixed-methods (Creswell 2013), będzie możliwe zarówno przygotowanie opisu zjawiska, jak i pokazanie w jaki sposób „procesy społeczne są uprzedmiotawiane w obiektach materialnych” (MacDougall 2005) w relacjach międzypokoleniowych.

Wyniki badań zostaną omówione i przeanalizowane wspólnie z biorącą udział w badaniu młodzieżą i senior(k)ami. Warsztat poświęcony omówieniu doświadczeń z badania wizualnego w parach będzie stanowić ostatnią część (K4b) badania. Podczas wspólnej analizy stworzony zostanie obraz fotograficzny składający się ze zdjęć zrobionych przez biorące w badaniu pary.

Zespół badawczy

Pustułka, Paula
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Paula Pustułka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-instytucie1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Badawcze M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB","Nazwa odmieniona":"Centrum Badawczego M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB"}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Paula PustułkaSocjolożka. Kierowniczka ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Lab oraz Koordynatorka studiów I st. na kierunku Życie publiczne.

Użyteczność wyników

Program zostanie opracowany i wdrożony w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” w Warszawie i przyczyni się do poszerzenia obszaru działań centrum poprzez stworzenie warunków międzypokoleniowej refleksji na temat starości i starzenia się. Pozyskane w procesie badawczym wyniki naświetlą obszary obarczone ryzykiem stereotypizacji i uproszczeń w rozumieniu starości, podobieństwa doświadczeń pokoleń wnuków i dziadków. Dzięki przeprowadzonym badaniom zespół badawczy zidentyfikuje platformy, na których będzie możliwe rozwijanie praktyk pokoleniowych. Zebrane dane umożliwią zweryfikowanie dotychczasowych sposobów uczenia do starości.

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]