Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Habilitacja dla dr Pauliny Pustułki

float_intro: images-old/2015/Nagrody/habilitacja-dla-pauliny-pustulki.jpg

Z przyjemnością informujemy, że Rada Dyscypliny Nauki Socjologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego na zdalnym posiedzeniu 8 kwietnia 2021 r. nadała dr Paulinie Pustułce stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki socjologiczne. Serdecznie gratulujemy!

Badaczka młodych

dr hab. Paulina Pustułka – socjolożka, adiunkt w Instytucie nauk społecznych, kierownik Centrum Badawczego Młodzi w Centrum LAB. Badawczo zajmuje się interdyscyplinarnymi studiami nad młodymi ludźmi oraz nad pokoleniami, szczególnie w odniesieniu do tranzycji, a także gender studies, socjologią rodziny oraz badaniami migracyjnymi. Metodologicznie specjalizuje się w jakościowych badaniach podłużnych, podejściu mieszanym (mixed-methods) oraz kwestiach etycznych w badaniach społecznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS) oraz Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA).

Laureatka i kierowniczka grantu „GEMTRA. Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek. Międzypokoleniowe badanie podłużne” (2018–2021) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Na Uniwersytecie SWPS realizowała projekt „Paczki przyjaciół i migracje” o przejściach z edukacji na rynek pracy (NCN, 2016–2018), „CeeYouth” o młodych Polakach i Litwinach w Wielkiej Brytanii po referendum oraz serię projektów dotyczących rodzicielstwa (Fokus na 100 lat praw kobiet, EduPRo, Matka 360). W ostatnich latach współpracowała – także jako Visiting Researcher – z University of Leeds, University College London, OsloMet, Sapir College oraz Karlstad University.

Doktorat z socjologii obroniła na Uniwersytecie w Bangor w Walii Północnej (2015), a wcześniej ukończyła studia magisterskie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym była związana badawczo, realizując projekt „TRANSFAM” poświęcony polskim rodzinom migracyjnym w Norwegii (NCBiR), a także projekt „GENERA” o dyskryminacji wśród naukowczyń-fizyczek (H2020) oraz „TRACKS” o przeciwdziałaniu nierównościom w dostępie do opieki przedszkolnej (Erasmus+).