Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Habilitacja dla dr Pauliny Pustułki

float_intro: images-old/2015/Nagrody/habilitacja-dla-pauliny-pustulki.jpg

Z przyjemnością informujemy, że Rada Dyscypliny Nauki Socjologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego na zdalnym posiedzeniu 8 kwietnia 2021 r. nadała dr Paulinie Pustułce stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki socjologiczne. Serdecznie gratulujemy!

Badaczka młodych

dr hab. Paulina Pustułka – socjolożka, adiunkt w Instytucie nauk społecznych, kierownik Centrum Badawczego Młodzi w Centrum LAB. Badawczo zajmuje się interdyscyplinarnymi studiami nad młodymi ludźmi oraz nad pokoleniami, szczególnie w odniesieniu do tranzycji, a także gender studies, socjologią rodziny oraz badaniami migracyjnymi. Metodologicznie specjalizuje się w jakościowych badaniach podłużnych, podejściu mieszanym (mixed-methods) oraz kwestiach etycznych w badaniach społecznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS) oraz Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA).

Laureatka i kierowniczka grantu „GEMTRA. Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek. Międzypokoleniowe badanie podłużne” (2018–2021) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Na Uniwersytecie SWPS realizowała projekt „Paczki przyjaciół i migracje” o przejściach z edukacji na rynek pracy (NCN, 2016–2018), „CeeYouth” o młodych Polakach i Litwinach w Wielkiej Brytanii po referendum oraz serię projektów dotyczących rodzicielstwa (Fokus na 100 lat praw kobiet, EduPRo, Matka 360). W ostatnich latach współpracowała – także jako Visiting Researcher – z University of Leeds, University College London, OsloMet, Sapir College oraz Karlstad University.

Doktorat z socjologii obroniła na Uniwersytecie w Bangor w Walii Północnej (2015), a wcześniej ukończyła studia magisterskie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym była związana badawczo, realizując projekt „TRANSFAM” poświęcony polskim rodzinom migracyjnym w Norwegii (NCBiR), a także projekt „GENERA” o dyskryminacji wśród naukowczyń-fizyczek (H2020) oraz „TRACKS” o przeciwdziałaniu nierównościom w dostępie do opieki przedszkolnej (Erasmus+).