Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
GEMTRA: Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek
naukowo-badawczy
realizowany

GEMTRATranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek

Paula Pustułka
kierownik projektu
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Paula Pustułka

Socjolożka. Kierowniczka ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Lab oraz Koordynatorka studiów I st. na kierunku Życie publiczne.

zobacz biogram
wartość projektu: 773 000 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki socjologiczne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2018 2019 2020 2021

„By wychować dziecko potrzeba całej wioski”, w Polsce tę „wioskę” często stanowią wyłącznie kobiety. Pomimo tego, że wraz ze zmianą czasów zmienia się również podejście do rodzicielstwa, to w społeczeństwie nadal panuje przekonanie, że to przede wszystkim matka jest odpowiedzialna za wychowanie dziecka i przygotowanie go do życia w społeczeństwie. Oprócz oczekiwań własnych i społecznych jest jeszcze rzeczywistość macierzyństwa i relacje międzypokoleniowe matek. Projekt dr Pauli Pustułki ma na celu zbadanie procesu przejścia do macierzyństwa z pespektywy trzech pokoleń Polek: przyszłych młodych mam, ich matek i babć.

GEMTRA

Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek.

Międzygeneracyjne badanie podłużne

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS
Kwota dofinansowania 773 000 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: wrzesień 2018 – wrzesień 2021


„By wychować dziecko potrzeba całej wioski”, w Polsce tę „wioskę” często stanowią wyłącznie kobiety. Pomimo tego, że wraz ze zmianą czasów zmienia się również podejście do rodzicielstwa, to w społeczeństwie nadal panuje przekonanie, że to przede wszystkim matka jest odpowiedzialna za wychowanie dziecka i przygotowanie go do życia w społeczeństwie. Projekt dr Pauli Pustułki, realizowany w ośrodku badawczym Młodzi w Centrum Lab, ma na celu zbadanie procesu przejścia do macierzyństwa z perspektywy trzech pokoleń Polek: przyszłych młodych mam, ich matek i babć.

Opis projektu

Założenia i cele

Macierzyństwo jest jednym z najważniejszych socjologicznych markerów przechodzenia z wczesnej dorosłości do tzw. dorosłości właściwej. W perspektywie faz cyklu życia posiadanie dzieci jest kluczowym punktem zwrotnym, który może determinować inne wybory życiowe, takie jak: praca, mobilność, migracja. Jednocześnie macierzyństwo stanowi soczewkę społeczno-historyczną. Z jednej strony podlega procesowi społecznej reprodukcji, natomiast z drugiej odzwierciedla zmianę społeczną.

Głównym celem projektu GEMTRA jest zbadanie procesu przejścia do macierzyństwa (ang. transition to motherhood) w perspektywie trzech pokoleń Polek: młodych kobiet oczekujących pierwszego dziecka (pokolenie G3), ich matek (pokolenie G2) oraz babć (pokolenie G1). Głównym pytaniem badawczym projektu GEMTRA jest to, jak kształtuje się proces tranzycji (przejścia) do macierzyństwa w perspektywie trzech pokoleń Polek.

Projekt zakłada, że zaobserwowane zostaną zarówno nowe wzorce tranzycji, jak i moc transmisji międzypokoleniowej w zakresie reprodukcji istniejących modeli.

W szczególności dla kobiet z pokoleń G1 i G2 macierzyństwo było obowiązkowym markerem wejścia w dorosłość, współwystępującym z doświadczeniami wyjścia za mąż, wyprowadzki z domu rodzinnego, zakończenia edukacji oraz rozpoczęcia pracy zawodowej. Tranzycje pokoleń G1 i G2 były mocniej zakotwiczone w kolektywie rodzinnym. Dla kobiet z pokolenia G3 macierzyństwo jest jednym z markerów wejścia w dorosłość, który może, ale nie musi zostać zrealizowany. Jednocześnie tranzycję w pokoleniu G3 cechują sprzeczności wynikające z jednej strony z reprodukcyjnego sprawstwa (świadome macierzyństwo, dostęp do informacji, bezpieczeństwo ekonomiczno-socjalne), z drugiej zaś z trwałości tradycyjnych i patriarchalnych wzorów macierzyństwa w Polsce (np. mit Matki Polki).

We współczesnym dyskursie to matka jest odpowiedzialna za przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie. Zderzenie oczekiwań własnych i społecznych z rzeczywistością, przyprawione relacjami międzypokoleniowymi między matkami in spe a ich własnymi matkami i babkami reprezentującymi poprzednie pokolenia, tworzy olbrzymie wyzwanie dla codzienności matek i pozwala zobrazować procesy zmiany społecznej, które naznaczyły modele macierzyństwa w Polsce w ostatnim półwieczu. Mając to na uwadze, chcemy zobaczyć, jak Polki mówią o podejmowaniu ról matki, babci i prababci.

Pustułka, Paula kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Paula Pustułka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-instytucie1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Badawcze M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB","Nazwa odmieniona":"Centrum Badawczego M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB"}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Paula PustułkaSocjolożka. Kierowniczka ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Lab oraz Koordynatorka studiów I st. na kierunku Życie publiczne.

Metodologia i użyteczność wyników

W projekcie zaproponowano międzypokoleniowe, retrospektywne i prospektywne badanie tranzycji do macierzyństwa. Zespół badawczy odwołuje się do teorii elastycznego czasu społecznego, będącej fundamentem jakościowych badań podłużnych/longitudialnych (QLR) w ujęciu epistemologiczno-metodologicznym.

Badanie będzie powtórzone w dwóch falach badawczych w odstępie około 9-12 miesięcy. Rekrutacja zakłada przeprowadzenie nie mniej niż 100 wywiadów (minimum 60 w pierwszej fali), a założenie elastyczności w kontekście triad pokoleniowych będzie skutkować pulą minimum 20 badanych rodzin. By uchwycić kontinuum „przed” i „po” wydarzenia, jakim jest zostanie matką, babką czy prababką, badacze będą dążyć do przeprowadzenia wywiadów pogłębionych z trzema pokoleniami kobiet (G1, G2 i G3).

Zastosowana metodologia oraz podejście teoretyczne w projekcie GEMTRA rozwiną wiedzę w zakresie socjologii rodziny i socjologii młodych, a także stanowi pierwszy krok w stronę polskiej socjologii pokoleń. Projekt ugruntuje stosowanie innowacyjnych metod badawczych (QLR, genogramy) w ośrodku Młodzi w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS, a także wzbogaci wiedzę przydatną dla formułowania polityki rodzinnej w Polsce.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na Młodzi w Centrum Lab.

Zespół badawczy

Buler, Marta badaczka
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Imię i nazwisko
Marta Buler
Specjalizacja
Socjolożka
Tytuł
dr
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Marta BulerSocjolożka. Kierowniczka ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Lab oraz Koordynatorka studiów I st. na kierunku Życie publiczne.

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]