Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Miejsca pamięci: potrzeby i wyzwania

Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie
float_intro: images/ZDJECIA/konferencje/BckgrGrob_Nieznanego_Żołnierza.jpeg

Czym są miejsca pamięci? Mijamy je codziennie. Mogą przybierać różne formy: obejmują zarówno zinstytucjonalizowane muzea – Pomniki Zagłady, jak również rozproszone po całym kraju tablice, głazy pamiątkowe, pomniki, groby miejsca walk i męczeństwa czy inne upamiętnienia. Wiele z nich jest umiejscowionych w przestrzeni publicznej, dostępnej dla wszystkich. Jak oddziałują na nas, na otoczenie, na lokalne społeczności? Jak o nie dbać? Funkcjonowanie, ochrona i zachowywanie tych obiektów dla przyszłych pokoleń – to zagadnienia z pogranicza wielu dziedzin, które będą tematem seminarium „Miejsca Pamięci: potrzeby i wyzwania” zorganizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Uniwersytet SWPS.

18 czerwca 2024
09.30–15.00
Warszawa/online

W miejscu pamięci dotykamy przeszłości, wspominamy ludzkie losy, poznajemy mechanizmy historii. Miejsca pamięci pełnią rolę przestrogi przed zbrodniami totalitaryzmów. Żeby skutecznie przemawiały do przyszłych pokoleń, musimy o nie dbać. Zarządzanie, dokumentowanie, współpraca organów administracji i instytucji, utrwalanie za pomocą nowych technologii, zachowywanie obiektów naszego dziedzictwa – to zagadnienia z pogranicza wielu dziedzin, nad którymi zastanawiamy się w naszej pracy. Te i pokrewne kwestie będą przedmiotem seminarium, na które Państwa zapraszamy!

nacz. Magdalena Erdman, dr hab. Adam Szpaderski, prof. USWPS

 

Pielęgnowanie pamięci ważnym elementem edukacji historycznej

Rozproszone dziedzictwo martyrologiczne – ze względu na skalę i wieloaspektowość historyczną – ma fundamentalne znaczenie dla kultywowania pamięci i edukacji przyszłych pokoleń. Silnie oddziałuje na społeczności lokalne, buduje tożsamość, a także wspiera promocję regionów i rozwój turystyki. Jest dostrzegane i cenione zarówno przez władze centralne, jak i samorządowe oraz inicjatywy miejscowe. Obowiązek ochrony rozproszonych miejsc pamięci generuje szereg kwestii i pytań dotyczących m.in. maksymalizacji ich wpływu społecznego, sposobów ewidencjonowania, metod zarządzania, budowania współpracy oraz edukacji i zastosowań nowych technologii – aby utrwalić i udokumentować ich stan zachowania.

Celem seminarium jest wspólny namysł oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie kluczowych problemów związanych z funkcjonowaniem i rozwijaniem miejsc pamięci. Wydarzenie będzie nie tylko okazją do przedstawienia analiz i studiów przypadków przez znawców tematu, lecz także platformą dla dynamicznej wymiany doświadczeń między ekspertami, przedstawicielami instytucji kultury, działaczami społecznymi, a także każdym, kto pragnie przyczynić się do pielęgnacji pamięci i wesprzeć tę misję.

Podczas seminarium poruszone zostaną następujące tematy:

 • Ewidencjonowanie i definiowanie: jak definiować, rejestrować i dokumentować różnorodne formy upamiętnień z punktu widzenia zachowania i ochrony dziedzictwa?
 • Zarządzanie i sieciowanie: jak zarządzać i sieciować by optymalnie wykorzystać zasoby i multiplikować misję?
 • Wykorzystanie nowych technologii: jak nowoczesne technologie mogą udostępnić dziedzictwo miejsc pamięci szerszej publiczności?
 • Zagadnienia finansowe: jakie są możliwości pozyskiwania środków finansowych na funkcjonowanie miejsc pamięci?
 • Wpływ społeczny: jak w oparciu o dziedzictwo budować realny wpływ społeczny?

Udział ekspertów

Swoją wiedzą podzielą się m.in. przedstawiciele i przedstawicielki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, samorządów z całej Polski oraz środowiska akademickiego.

 1. Rejestracja uczestników

 2. Otwarcie seminarium

  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 3. Wystąpienia i prezentacje – cz. I

 4. Przerwa obiadowa

 5. Wystąpienia i dyskusja – cz. II

 6. Tablice Tchorka: pokaz wirtualnej produkcji

 7. Podsumowanie i zakończenie seminarium

Program jest aktualizowany na bieżąco.

Prelegenci

Janusz Barszcz
 
Janusz Barszcz
Dyrektor Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.
Magdalena Erdman
 
Magdalena Erdman
Naczelnik Wydziału Miejsc Pamięci Narodowej w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Miejscami pamięci zajmuje się od 2017 r., przedtem promowała Polskę pełniąc służbę dyplomatyczną na placówkach w Sztokholmie (Instytut Polski), Hamburgu (Konsulat Generalny) i Berlinie (Ambasada RP). Wykształcenie i doświadczenie jako muzyk i specjalistka PR wykorzystuje w pracy urzędnika państwowego, szczególną uwagę zwracając na sprawy edukacji.
Małgorzata Karczewska
dr
Małgorzata Karczewska
Archeolog, historyk, badaczka dziedzictwa, autorka książek poświęconych cmentarzom I wojny światowej, prezeska Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej w Białymstoku, honorowa obywatelka gmin Kadzidło i Miłki, za zasługi na rzecz upowszechniania dziedzictwa kulturowego.
Janusz Barszcz
 
Artur Osnowski
Wójt – Gmina Starogard Gdański.
Aneta Poniatowska
 
Aneta Poniatowska
Absolwentka pedagogiki na Wydziale Wychowania Fizycznego i Turystyki Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, związana przez 15 lat z branżą turystyczną we Włoszech, gdzie zdobywała doświadczenie i wiedzę na temat rozwoju wskazanego sektora gospodarki. Zainteresowanie historią, pasja podróżowania i poznawanie kultury wielu krajów ukształtowały obrany i realizowany obecnie kierunek działań w Gminie Poniatowa. Od 2018 r. związana z samorządem, gdzie od 2019 r. pełni funkcję zastępcy burmistrza.
Aneta Poniatowska
dr
Aneta Mazur
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku ochrona środowiska, dr nauk chemicznych. Od 17 lat związana z pracą w jednostkach samorządu terytorialnego: w latach 2007-2019 w Urzędzie Miasta w Bartoszycach, od 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Poniatowej, obecnie na stanowisku kierownik Wydziału Promocji i Obsługi Inwestora. Autorka, realizatorka i koordynatorka wielu projektów kulturalnych, turystycznych, historycznych oraz dotyczących współpracy międzynarodowej.
Violetta Rezler-Wasielewska
dr
Violetta Rezler-Wasielewska
Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Inicjatorka i organizatorka sesji i konferencji naukowych, wystaw, konkursów, projektów badawczych i wydawniczych oraz edukacyjnych. Autorka i współautorka, redaktor naukowy prac zwartych oraz artykułów naukowych i innych, głównie z zakresu problematyki jenieckiej w latach II wojny światowej, edukacji w miejscach pamięci i mikrohistorii. Członkini rad muzeów: Krakowa, Lublina i II Wojny Światowej oraz komisji przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatka m.in. nagród im. Karola Miarki oraz Jana i Wojciecha Wawrzynków.
Katarzyna Słowińska
 
Katarzyna Słowińska
Główny specjalista w Wydziale Miejsc Pamięci Narodowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, magister archeologii. Przyjmuje i przygotowuje do realizacji wnioski z programów dotacyjnych. Podążając za swoją pasją ukończyła kulturoznawstwo, uczestniczyła w międzynarodowym projekcie EarthWatch Institute, którego celem było zapoznawanie zainteresowanych ze specyfiką pracy archeologa podczas pracy przy wykopaliskach.
Ewa Unrug Wisznowaty
 
Ewa Unrug-Wiszowaty
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Urzędu Warszawskiego, od ponad ćwierć wieku związana z giżyckim samorządem. Od 2018 r. jest naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Giżycku, w ramach którego nadzoruje utrzymanie cmentarzy wojennych. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Badań Europy Środkowo-Wschodniej rozpoczęła projekt odtworzenia kwatery wojennej z okresu I wojny światowej na zabytkowym cmentarzu ewangelickim w Giżycku, na który od kilku lat zdobywa dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Paweł Szudziński
 
Paweł Szudziński
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od samego początku swojej kariery zawodowej, czyli od 2011 r., jest związany z sektorem kultury. W okresie od 2011 do 2019 r. pełnił funkcje w samorządzie na szczeblu powiatowym, gdzie angażował się w współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz zajmował się sprawami kultury i sportu. Następnie, w latach 2019-2023, pracował jako specjalista w dziale zarządzania inwestycjami w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, aby w 2024 r. objąć stanowisko kierownika działu administracyjno-gospodarczego i kadr. Podczas pracy w muzeum odpowiadał m.in. za przygotowanie dokumentacji oraz nadzór nad pracami remontowo-konserwatorskimi prowadzonymi na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Gross-Rosen.
Maciej Żemojcin
 
Maciej Żemojcin
Pionier wirtualnej produkcji filmowej w Polsce, prelegent m.in. Cannes Next i Berlinale. Superwizor produkcji wirtualnej i konsultant scenariuszowy pod kątem wykorzystania nowoczesnych technologii w narracji filmowej. Posiada 20 lat doświadczenia w międzynarodowej produkcji filmowej. Współproducent projektu „MURALS” opartego na skanach 3D murali artysty Banksy’ego wykonanych w okolicach Kijowa.

Moderator i gospodarz spotkania

Adam Szpaderski
dr hab., prof. USWPS
Adam Szpaderski
Kierownik Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS. Profesor zarządzania na Uniwersytecie SWPS, specjalizuje się w modelach zarządzania miejscami pamięci z uwzględnieniem zastosowań nowych technologii jako medium transferu wartości dla odbiorów, zarządzaniu edukacją o Auschwitz, Holokauście i ludobójstwach oraz parametryzacji instytucji sektora dziedzictwa kulturowego. Główny konsultant Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w dziedzinie strategii i zarządzania edukacją, przewodniczący Rady Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, przewodniczący Rady Konsorcjum – Sieć „Liga Pamięci Jenieckiej”, laureat Medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”.

Zapisz się na seminarium

Organizatorzy

 • polskie towarzystwo informatyczne logo
 • logo MDKiN
 • polskie towarzystwo informatyczne logo

Termin i miejsce

18 czerwca 2024 r., 09.30–15.00
Seminarium odbędzie się w formule hybrydowej: stacjonarnie (Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31, Warszawa, sala S306) oraz online (osoby zapisane otrzymają link do spotkania drogą mailową. Obowiązuje formularz zapisów).

Kontakt

prof. Adam Szpaderski – [email protected], tel. (+48) 691 780 930

Magdalena Erdman – [email protected], tel. (+48) 22 421 03 98

Wokół pamięci i mechanizmów zła. Jedyne takie studia w Polsce

Uniwersytet SWPS wraz z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz oferuje innowacyjny kierunek 2-semestralnych studiów podyplomowych – korzenie totalitaryzmu XX wieku: Auschwitz – Holokaust – Ludobójstwa.

Mogłoby się wydawać, że w ramach tych studiów mówimy wyłącznie o historii. Ale nie jest to prawda. Prawdziwym ich celem jest odniesienie do współczesności i pokazanie mechanizmów zła. Tu i teraz. Tak dotkliwie dotykających nas wszystkich. Te studia dają również unikalne instrumenty radzenia sobie z tymi wszystkimi zagrożeniami.

Adam Szpaderski
dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS
kierownik merytoryczny kierunku

Studia dostarczają wiedzy na temat XX-wiecznych totalitaryzmów – ze szczególnym uwzględnieniem nazizmu, Holokaustu i roli, jaką odegrał w historii Zagłady obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Wykładowcy przedstawią nowoczesne metody pracy z tym trudnym tematem. Adresatami kierunku są głównie nauczyciele (historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, religii lub etyki), edukatorzy, przewodnicy, pracownicy muzeów i miejsc pamięci. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną.

Kierunek

Korzenie totalitaryzmu XX wieku:

Auschwitz - Holokaust - Ludobójstwa

hybrydowo
Warszawa podyplomowe poznaj szczegóły

Zobacz inne aktualności