Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

„Psychologia. Wprowadzenie”. Wyjątkowy podręcznik akademicki

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/Okladka_książki_Psychologia_wprowadzenie.jpg

Najnowsza publikacja prof. Edwarda Nęcki – „Psychologia. Wprowadzenie” to nowoczesny podręcznik skierowany do słuchaczy pierwszych lat studiów psychologicznych oraz studentów tych kierunków, gdzie jednym z przedmiotów kursowych jest wstęp do psychologii. Książka napisana jest jednak w sposób tak przystępny, a przy tym zajmujący, że mogą sięgnąć po nią również osoby po prostu zainteresowane podstawowymi zagadnieniami tej dziedziny nauki.

Skończmy z „nauką śmieciową”

Obszerny, 400-stronicowy podręcznik zawiera 10 rozdziałów, w których autor – wybitny psycholog, obecnie dziekan Wydziału Psychologii w Krakowie Uniwersytetu SWPS – omawia zarówno specyfikę samej dyscypliny, jak i jej podstawowe zagadnienia (takie jak np. zachowanie, uczenie się, emocje, motywacja, poznanie, inteligencja, osobowość) z uwzględnieniem historii i najnowszych badań. Prof. Nęcka wprowadza nas w świat psychologii, wyjaśniając podstawowe zjawiska i definicje, przy czym układa je tematycznie tak, by czytelnik bądź czytelniczka zyskali całościowy ogląd na to, jak radzi sobie na co dzień „człowiek w świecie relacji” – tak zresztą brzmi tytuł finalnego, zamykającego książkę rozdziału.

Prof. Edward Nęcka ze swoją najnowszą publikacją
Prof. Edward Nęcka ze swoją najnowszą publikacją, zdj. Nikodem Szymański

Szczególnie cenię w wykładzie Edwarda Nęcki to, że konsekwentnie zwalcza naukę śmieciową, że nie pozwala zapomnieć czytelnikowi, że bez teoretycznie i metodologicznie mocnych badań naukowych nie jest możliwe udzielanie pomocy psychologicznej osobom jej potrzebującym. Owa pomoc, szerzej: praktyka psychologiczna, musi być – że odwołam się do modnego anglojęzycznego określenia – evidence-based practice. I to stanowisko Autora mocno wybrzmiewa w jego wykładzie.

prof. Jerzy Brzeziński
fragment recenzji

Bardzo pozytywnie oceniam strukturę książki (…). Rozwiązanie zaproponowane przez autora ma tę ważną zaletę, że dostarcza spojrzenia na psychologię w całościowej perspektywie, co też znacznie zwiększa krąg potencjalnych czytelników książki. Z oczywistych względów będzie ona bardzo istotna dla studentów psychologii, ale nie tylko. Psychologia stała się bowiem jedną z kluczowych dziedzin w edukacji na wielu kierunkach studiów, z zakresu nauk humanistycznych, medycznych, politycznych, zarządzania i wielu innych.

Czesław Nosal
prof. Czesław Nosal
fragment recenzji

Podręcznik „Psychologia. Wprowadzenie” ukazał się nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar.

O autorze

Michael Fleischer
prof. dr hab.
Edward Nęcka

Psycholog, em. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, dziekan Wydziału Psychologii w Krakowie Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w psychologii poznawczej, szczególnie w tematyce kontroli poznawczej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół różnic indywidualnych w zakresie procesów poznawczych, inteligencji człowieka, twórczości i wybitnych uzdolnień. Zajmuje się również badaniem technik rozwiązywania problemów i twórczego myślenia. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas stypendiów i staży zagranicznych w Yale University. Wielokrotnie przewodził grupom badawczym podczas realizacji grantów naukowych.

Autor i współautor licznych prac badawczych poświęconych twórczości, inteligencji i samokontroli. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. nagrody im. Władysława Witwickiego, przyznanej przez Wydział I Nauk Społecznych PAN za książkę pt. „Pobudzenie intelektu: Zarys formalnej teorii inteligencji” oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za monografię „Inteligencja i procesy poznawcze”, a także za rozprawę habilitacyjną pt. „Proces twórczy i jego ograniczenia”. Promotor w ponad 30 przewodach doktorskich oraz recenzent licznych przewodów profesorskich i habilitacyjnych.

Zobacz inne aktualności