Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

„Prawo do sądu a uzasadnianie orzeczeń sądowych – studium konstytucyjnoprawne”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/Prawo_do_sądu.jpg

Monografia prawnicza autorstwa Aleksandra Hyżorka z Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu stanowi próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy uzasadnienie orzeczenia sądowego mieści się w konstytucyjnej zasadzie prawa do sądu. Autor szczegółowo analizuje procedury prawne (cywilną, karną oraz sądowoadministracyjną) w celu ustalenia, czy przyjęte przez prawodawcę przepisy i sposób ich wykładni przez sądy wpisują się w treść tytułowej zasady.

W demokracji prawo do sądu ma każdy

Opracowanie Aleksandra Hyżorka, jak zauważa na swojej stronie wydawca – nie wyczerpuje w całości tak szerokiego tematu, jakim jest prawo do sądu w kontekście uzasadniania orzeczeń sądowych. Praca ma jednak na celu ukazanie ważkości zagadnienia oraz zasygnalizowanie najważniejszych kwestii związanych z prawem do uzasadnienia orzeczenia.

Prawo do sądu – jeśli się pomyśli o nim w oderwaniu od konkretnego systemu czy gałęzi prawa, a tym bardziej od konkretnych unormowań prawnych – kojarzy się z poczuciami sprawiedliwości i potrzeby ochrony. Wszędzie tam, gdzie jednostka ma do czynienia z prawem, pragnie ona, żeby było ono stanowione i stosowane sprawiedliwie, i aby w wypadku konfliktu między nią a podmiotem upoważnionym do stanowienia, a zwłaszcza stosowania prawa, mogła uzyskać pomoc w postaci obiektywnego rozstrzygnięcia. Prawo do sądu, rozumiane jako możliwość uzyskania ochrony sądowej, jest niezbędnym elementem funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Jego treść kształtowała się w Polsce w ciągu wielu lat i była umacniana w drodze wykładni dokonywanej przez TK. Elementy składowe prawa do sądu zakładają m.in. prawo do uzyskania orzeczenia, natomiast nie traktują o jego uzasadnieniu, które pomimo braku mocy prawnej – którą ma orzeczenie – odgrywa bardzo istotną rolę.

Aleksander Hyżorek
fragment wstępu do monografii

Zasadę demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasadę zaufania, należy uwzględniać rekonstruując wzorzec sprawiedliwego (rzetelnego) postępowania sądowego. Konstytucyjne prawo do sądu oraz zasada państwa prawnego pozostają ze sobą w związku, gdyż na zasadę tę składa się wiele różnych elementów, w tym zasad szczegółowych, które są wyrażane w uregulowaniach konstytucyjnych nie tylko wprost, jak np. zasada prawa do sądu. Przez art. 2 Konstytucji RP przemawiają fundamentalne prawa, a jednym z nich jest zasada dostępu obywateli do sądu.

„Prawo do sądu a uzasadnianie orzeczeń sądowych...”
fragment rozdziału I

Monografia „Prawo do sądu a uzasadnianie orzeczeń sądowych – studium konstytucyjnoprawne” ukazała się nakładem Wydawnictwa C.H. Beck przy wsparciu i pod patronatem USWPS.

O autorze

Aleksander Hyżorek
mgr
Aleksander Hyżorek

Prawnik. Naukowo zajmuje się prawem i postępowaniem administracyjnym, prawem publicznym gospodarczym oraz prawnymi aspektami rynku nieruchomości. Analizuje proces uzyskiwania decyzji administracyjnych, stosunek organów administracji publicznej do obywateli i przedsiębiorców, zaskarżalność aktów administracyjnych do sądu administracyjnego oraz formy i sposoby działania administracji publicznej.

Zawodowo związany z jedną z największych kancelarii prawniczych w Polsce, gdzie świadczy pomoc prawną w Zespole Prawa Administracyjnego. Współpracuje z wiodącymi podmiotami gospodarczymi w zakresie doradztwa przy transakcjach M&A w odniesieniu do zagadnień sukcesji praw i obowiązków publicznoprawnych oraz w obszarze ogólnej obsługi administracyjno-prawnej. Jako ekspert i komentator współpracował z Prawo.pl, „Rzeczpospolitą” oraz „Gazetą Wyborczą”.

Zobacz inne aktualności