Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Dynamiczny model powtarzających się myśli negatywnych i hamowania w depresji – metoda codziennych pomiarów
naukowo-badawczy
zakończony

Dynamiczny model powtarzających się myśli negatywnychi hamowania w depresji – metoda codziennych pomiarów

Monika Kornacka
kierownik projektu
dr
Monika Kornacka

psycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, kieruje Emotion Cognition Lab, zajmuje się regulacją emocjonalną i użyciem nowych technologii w badaniach i w psychologii klinicznej

zobacz biogram
wartość projektu: 752 568 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Katowice
okres realizacji: 2017 2018 2019

 

projekt naukowy

Dynamiczny model powtarzających się myśli negatywnych

 i hamowania w depresji – metoda codziennych pomiarów

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS
Kwota dofinansowania 752 568 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: czerwiec 2017 – maj 2019

Negatywne myśli obecne są w życiu każdego z nas i stanowią naturalny sposób regulacji emocji. W niektórych chorobach – takich jak depresja – ten sposób regulacji jest nadużywany i przyczynia się do zwiększenia ryzyka zachorowania oraz nasilenia objawów istniejącej już choroby. Zespół projektowy pod kierownictwem dr Moniki Kornackiej chce zbadać, czy można pomóc pacjentom cierpiącym na depresję lub zaburzenia lękowe i nadużywającym powtarzających się myśli negatywnych za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

logo komisja europejskaNiniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 665778 o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.

Opis projektu

Założenia i cele

Powtarzające się myśli negatywne (często nazywane ruminacjami) są obecne w życiu każdego z nas. Czasami zdarza nam się roztrząsać dlaczego dana sytuacja zdarza się akurat nam, czym sobie na to zasłużyliśmy, dlaczego my, a nie inni. Jest to jeden z wielu sposobów na regulację naszych emocji. Badania pokazują jednak, że w niektórych chorobach – takich jak depresja czy zaburzenia lękowe – ten sposób regulacji emocjonalnej jest nadużywany i przyczynia się do zwiększenia ryzyka zachorowania oraz nasilenia objawów istniejącej już choroby. Kluczowe pytanie brzmi, jak pomóc pacjentom uporać się z powtarzającymi się myślami negatywnymi. Właśnie na tę kwestię próbujemy odpowiedzieć w naszych badaniach. Jedną z hipotez wyjaśniających trudności w leczeniu ruminacji jest deficyt hamowania.

Hamowanie to jedna z funkcji wykonawczych, która pozwala nam na zatrzymanie naszych odruchowych odpowiedzi (używamy jej na przykład wtedy, gdy coś bardzo nas rozbawi, ale ze względu na okoliczności, nie możemy się na głos roześmiać). Celem naszego projektu jest stworzenie modelu przedstawiającego zależności pomiędzy używaniem powtarzających się myśli negatywnych, nastrojem i wydajnością hamowania w życiu codziennym pacjentów, a także sprawdzenie, czy trening hamowania może obniżyć ruminacje i tym samym polepszyć nastrój oraz regulację emocjonalną. Opracowanie takiego modelu jest koniecznym etapem przed zastosowaniem treningu hamowania w terapii ruminacji, pozwoli on także na podniesienie efektywności samej terapii.

Rozpoczynamy pierwszą serię badań mających sprawdzić, czy można pomóc pacjentom cierpiącym na depresję lub zaburzenia lękowe i nadużywającym powtarzających się myśli negatywnych poprzez aplikację mobilną. Rezultaty badań laboratoryjnych są obiecujące – teraz warto sprawdzić, czy możemy przenieść je do życia codziennego pacjentów, a tym samym znacznie ułatwić dostęp do terapii wspomaganej nową technologią.

Kornacka, Monika kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Monika Kornacka
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"zast\u0119pca dyrektora","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":"Instytutu Psychologii"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Emotion Cognition Lab: Interdyscyplinarne Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Proces\u00f3w Poznawczych","Nazwa odmieniona":"Emotion Cognition Lab: Interdyscyplinarnego Laboratorium Regulacji Emocjonalnej i Proces\u00f3w Poznawczych"}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Monika Kornackapsycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, kieruje Emotion Cognition Lab, zajmuje się regulacją emocjonalną i użyciem nowych technologii w badaniach i w psychologii klinicznej

Metody badawcze

Na projekt składają się dwa typy badań. Pierwsze wykorzystuje metodę Ecollogical Momentary Assessement (EMA) – do badania używamy aplikacji na telefony komórkowe. Drugie to tradycyjne badanie laboratoryjne. Rozwój aplikacji mobilnej, we współpracy z Politechniką Łódzką, otwiera nowe możliwości pomiaru zmiennych psychologicznych w życiu codziennym pacjentów. Możemy sprawdzić, jaka jest dynamiczna zależność między hamowaniem, ruminacjami i nastrojem oraz jak te zmienne funkcjonują podczas codziennych czynności. Przejście od badań w laboratorium do badania procesów psychologicznych w życiu codziennym jest tym ważniejsze, że najnowsze badania sugerują, iż nie tylko ilość ruminacji wpływa na objawy depresji i zaburzeń lękowych, ale wpływ na choroby psychiczne może mieć również to z jaką stałością ruminacje wpływają na nasze emocje (czyli, czy fakt, że ruminujemy jest zawsze równoznaczny z obniżeniem nastroju).

Zbadanie tych dynamicznych zależności jest możliwe jedynie przy pomocy EMA. Dodatkowo w drugiej części tego badania sprawdzimy, jak trening hamowania wpływa na ruminacje i nastrój. Z dotychczasowych badań wiemy już, że trening hamowania w laboratorium zmniejsza użycie ruminacji. W naszym badaniu będziemy sprawdzać, czy jest to możliwe przy pomocy urządzenia mobilnego, które pacjent ma zawsze ze sobą (na przykład telefonu komórkowego). W drugim badaniu, przeprowadzanym w laboratorium, sprawdzimy, przy pomocy okulografu, jak pacjenci, u których wprowadzimy ruminacje lub dystrakcje (grupa kontrolna), radzą sobie w zadaniach wymagających hamowania. Badanie to pozwoli nam na sprawdzenie w bardziej kontrolowanych warunkach niż życiu codziennym, jakie dodatkowe czynniki, takie jak rodzaj ruminacji czy ich tematyka, wpływają na zależności między powtarzającymi się myślami, hamowaniem i objawami depresji.

Użyteczność wyników

Wyniki naszego projektu pozwolą na lepsze zrozumienie relacji, jaka zachodzi między ruminacjami, hamowaniem a objawami depresji w życiu codziennym pacjentów, a także na określenie, jakie dodatkowe czynniki mogą mieć wpływ na tą relację. Ta wiedza jest konieczna, aby zoptymalizować sposób, w jaki pomagamy pacjentom nadużywającym ruminacji. Dodatkowo nasz projekt pozwoli sprawdzić, czy taka terapia może być wspomagana nowymi technologiami (aplikacjami na urządzenie mobilne) i czy możemy wykorzystać trening hamowania, aby zwiększyć jej efektywność. Jest to tym bardziej istotne, że nadużywanie ruminacji stanowi jeden z czynników ryzyka depresji – choroby, którą według WHO dotknięte jest około 5% światowej populacji.

 

Zespół badawczy

Nezlek, John
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
John Nezlek
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Stanowisko
profesor uczelni
Specjalizacja
Psycholog społeczny
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":" Zak\u0142ad Metodologii i Diagnozy Psychologicznej ","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Dzia\u0142a\u0144 dla Klimatu i Transformacji Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS John Nezlekpsycholog społeczny, zajmuje się metodologią badań psychologicznych
Krejtz, Izabela
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Izabela Krejtz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Bada\u0144 Poznawczych, O\u015brodek Bada\u0144 Okulograficznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"O\u015brodek Bada\u0144 Okulograficznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Izabela Krejtzpsycholog poznawczy
dr hab. inż Piptr Napieralski
adiunkt na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Pracownik Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej
prof. Céline Douilliez
profesor Terapii Poznawczej i Behawioralnej na Universytecie w Lille, Francja, terapeuta. Zajmuje się procesami transdiagnostycznymi w psychopatologii