Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Kolektywny narcyzm niszczy grupę od wewnątrz

Czy poczucie dumy z własnej grupy, klubu czy narodu może być zbyt wysokie? Jeśli bezpiecznie przywiązanie przerodzi się w kolektywny narcyzm, może to doprowadzić do pogorszenia relacji w grupie i przyczynić się do wzajemnej inwigilacji wśród jej członków. Międzynarodowy zespół badawczy, do którego należy prof. Aleksandra Cisłak-Wójcik, kierowniczka Centrum Badań nad Relacjami Społecznymi Uniwersytetu SWPS, zbadał zjawisko kolektywnego narcyzmu i jego wpływ na stosunki wewnątrz grupy.

#kolektywny narcyzm #rywalizacja w grupie #tożsamość grupowa #przekonania spiskowe #populizm

Co badaliśmy?

  • Kolektywny narcyzm, czyli przekonanie że wyjątkowość własnej grupy nie jest wystarczająco doceniana przez innych.

W jaki sposób?

  • Cztery badania przeprowadzone w Polsce, Wielkiej Brytanii i USA na poziomie krajowym oraz w miejscu pracy wykazały, że kolektywny narcyzm jest związany z gotowością do spiskowania przeciwko członkom własnej grupy. Naukowcy przeanalizowali okoliczności, które towarzyszą indywidualnej skłonności do tego typu intryg.

Wnioski z pracy badawczej

  • Badania wykazały, że kolektywny narcyzm w kontekście narodowościowym łączy się z gotowością do prowadzenia działań inwigilacyjnych wobec obywateli własnego kraju.

"Pomimo deklaracji umiłowania grupy własnej, osoby charakteryzujące się wysokim poziomem kolektywnego narcyzmu mogą wyrażać gotowość do spiskowania przeciwko osobom postrzeganym jako najbardziej typowi przedstawiciele tej grupy. Choć kolektywni narcyzi wydają się nieustannie tropić tych, którzy zagrażają ich grupie, ostatecznie mogą się okazać jej największymi wrogami."