logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Agata Chudzicka-Czupała
Katowice
Psychologia
Wydział Psychologii w Katowicach , Zakład Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych
Instytut Psychologii ,
BIO Agata Czupala

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Agata Chudzicka-Czupała

Instytut Psychologii
Wydzial Psychologii w Katowicach
profesor uczelni w Zakładzie Psychologii Zachowań Społecznych i Organizacyjnych

Dla mediów

Profil naukowy

Interesuje ją moralna warstwa badanych zjawisk, skłonności ludzi do nieetycznego zachowania się i oceny jego przejawów u innych. Bada rolę pozytywnych relacji międzyludzkich i wspólnotowości, nastawienia w działaniu na cele innych ludzi, znaczenie poczucia sprawiedliwości i zaufania w relacjach interpersonalnych, na przykład w miejscu pracy. 

Współpracuje z psychologami z różnych krajów, analizując kulturowe uwarunkowania wrażliwości na sprawiedliwość oraz różnic w zachowaniu się pracowników, na przykład sposobów godzenia aktywności zawodowej i rodzinnej czy postawy wobec nieuczciwości własnej i innych. W kręgu jej zainteresowań badawczych leży też proces radzenia sobie przez człowieka w sytuacji trudnej i rola wsparcia społecznego. 

Autorka kilkudziesięciu publikacji, w tym kilku książek. Laureatka krajowych i międzynarodowych nagród za działalność naukową, którą łączy od wielu lat z działalnością praktyczną. Zajmuje się diagnozą, doradztwem oraz edukacją dla biznesu w zakresie poprawy jakości relacji międzyludzkich, współpracy z klientem i zapobiegania mobbingowi. Jej doświadczenia potwierdzają, że rację miał Bertrand Russell twierdząc, iż „wszystkie organizacje mają dekalog moralny-nawet załoga statku pirackiego”. Zadaniem psychologa i zarządzających przedsiębiorstwami jest próbować go zmienić na inny.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu wprowadzenia do psychologii i procesów porozumiewania się ludzi, komunikacji międzykulturowej, zajęcia na temat zachowań nieetycznych, a także seminaria magisterskie.  

Opiekun naukowy w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS w dyscyplinie psychologia.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Skłonności ludzi do nieetycznego zachowywania się
  • Rola pozytywnych relacji międzyludzkich
  • Kulturowe uwarunkowania wrażliwości na sprawiedliwość